BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ügyfélkifogások és panaszok kezelése

Amennyiben a nyilvántartott a KHR-ben vagy a Központi Nyilvántartásban róla tárolt információkat vitatja, úgy kifogást emelhet a róla tárolt adatok tartalma, illetve a tárolt adatok átadása és kezelése ellen. A kifogást a szerződést kezelő pénzügyi intézmény vagy a KHR-t és Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) számára kell elküldeni. A kifogást az érintettek kötelesek alaposan kivizsgálni, szükség esetén a hibát korrigálni, majd az ügyfelet az eredményről értesíteni.

A KHR-be vagy Központi Nyilvántartásba adatot felvivő pénzügyi intézmény vagy jogutódja felelős az adatok tartalmáért, helyességéért mindaddig, amíg az adat a rendszerben szerepel. Az adatot felvivő pénzügyi intézmény vagy jogutódja rendelkezik azon információkkal (szerződés, számla-információk, törlesztési információk stb.), amelyek a kérelmek tisztázásához illetve orvoslásához szükségesek.

Ha a kifogás a BISZ Zrt.-hez érkezik, azt minden esetben továbbítja a pénzügyi intézmény részére. A hatékony és gyors ügyintézés érdekében javasoljuk Önnek a szerződést vezető pénzügyi intézmény megkeresését.

Abban az esetben, ha kifogását a BISZ Zrt.-hez kívánja benyújtani, kérjük, olvassa el az ezzel kapcsolatos ügyrendet az Üzletszabályzat „Kifogás megtétele” című bekezdésében!

Amennyiben kifogást kíván tenni a KHR-ben vagy Központi Nyilvántartásban kezelt adataival kapcsolatban, vagy panaszt kíván benyújtani BISZ Zrt. működésével kapcsolatban, kérjük tanulmányozza Panaszkezelési szabályzatunkat, amely a fogyasztóvédelmi előírások, és az MNB rendeleteinek figyelembevételével készült.

Az ügyfélkifogás vagy panasz benyújtására ajánljuk a BISZ Zrt. által készített formanyomtatványokat.

 

Kapcsolódó oldalak:
Formanyomtatványok a MNB vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezéséhez – fogyasztók számára:
Letölthető dokumentumok: