BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Saját hiteljelentés igénylés

A saját hiteljelentés bármely pénzügyi intézménytől díjmentesen kérelmezhető, teljes körű tájékoztatást ad a KHR-ben tárolt referenciaadatokról!

Saját hiteljelentés igénylés

HOGYAN ISMERHETI MEG KÖNNYEN ÉS GYORSAN A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN (KHR) NYILVÁNTARTOTT ADATAIT?

A Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (Khrtv.) lehetővé teszi az Ön számára, hogy tetszőleges magyarországi referenciaadat-szolgáltatónál, – ami lehet a számlavezetője, esetleg a lakó- vagy munkahelyéhez közeli vagy éppen az útjába kerülő más bank vagy pénzintézet, akivel nem is áll semmilyen kapcsolatban – megismerhesse az Önről vagy vállalkozásáról KHR-ben nyilvántartott adatait.
Ehhez nem kell mást tennie, mint ún. Saját Hiteljelentést igényelnie.

HOL TALÁLOK AZ IGÉNYLÉSHEZ REFERENCIAADAT-SZOLGÁLTATÓT?

A Saját Hiteljelentés igénylését bármely magyarországi referenciaadat-szolgáltatónál tudja kezdeményezni. Az oldalon található térkép segítségével megkeresheti a tartózkodási helyéhez, lakóhelyéhez, munkahelyéhez legközelebb eső helyszínt.

MILYEN ADATOKAT ISMERHETEK MEG A SAJÁT HITELJELENTÉSBŐL?

Elsősorban hivatalosan megismerheti, hogy melyik referenciaadat-szolgáltató kezel Önről vagy vállalkozásáról adatot a KHR-ben, és megismerheti a hozzá kapcsolódó szerződés főbb adatait. Másodsorban információt kap arra vonatkozóan, hogy ki, mikor és milyen jogcímen kérte le adatait a KHR-ből.

MENNYIBE KERÜL AZ ADATSZOLGÁLTATÁS?

Az adatkérés ingyenes, a Saját Hiteljelentésért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.

Referenciaadat-szolgáltatón keresztüli igénylés esetén a személyazonosságot igazoló dokumentumai alapján kitölti az ügyintéző által biztosított formanyomtatványt.

A kitöltést követően visszaadja az ügyintézőnek a formanyomtatványt, aki ellenőrzi a megadott adatok helyességét. Amennyiben a nyomtatvány kitöltése megfelelő, úgy Önnek nincs más dolga, mint várni néhány munkanapot, míg elkészül a Saját Hiteljelentés.
A válasz kérhető elektronikusan (e-mail-en keresztül) vagy postai úton. A gyorsabb kiszolgálás érdekében javasoljuk az e-mail címre történő kiszolgálást, mely során a Saját Hiteljelentés tömörített, jelszavazott csatolmányként kerül megküldésre az Ön által megadott e-mail címre.
Az ügyintéző a megfelelő folyamatok kezdeményezésével biztosítja a Saját Hiteljelentés igénylés rögzítését. (Felhívjuk figyelmét, hogy a fiókban azonnal nem kap választ, mert a Saját Hiteljelentésnek 1-2 munkanapos elkészülési ideje van.)

 

A BISZ Zrt. és a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) működését a hatályos törvényi keretek biztosítják, illetve szabályozzák. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHRtv.) III. Ügyfélvédelem és jogorvoslat fejezetének 15. § (7) bekezdése alapján bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, azt mely Referenciaadat-szolgáltató adta át, valamint arról hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz.

A Khrtv. az alábbiak szerint rendelkezik:

„(7) Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.”

A Khrtv. 15. § (8) bekezdése az adatszolgáltatási határidőkre vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

(8) A referenciaadat-szolgáltató a (7) bekezdés szerinti tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak. A referenciaadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek.

A Khrtv. 15. § (9) bekezdése a kiszolgáltatás módjára vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

(9) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a (6)-(7) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét – ha a nyilvántartott személy ezt kéri – elektronikus adatközlés útján is teljesítheti.

Fontos információk és tapasztalatok!

1. Saját Hiteljelentés igénylésnél a KHRtv. kötelezi a referenciaadat-szolgáltatót (bankot, pénzügyi intézményt stb.) az Ön adat-megismerési kérésének elindítására, a kérelem leadására irányuló eljárást nem utasíthatják vissza.
2. Nem csak a számlavezető bankjánál vagy a BISZ Zrt.-nél igényelhető!
3. A kitöltött formanyomtatványt nem Önnek kell megküldenie a BISZ Zrt.-hez, hanem a formanyomtatványt befogadó szervezet rögzíti azt elektronikusan.
4. Az Ön számára ingyenes, nem kérhető érte költségtérítés vagy egyéb díj!
5. Amit helyben, azonnal kinyomtatnak Önnek, az nem a Saját Hiteljelentés!

SAJÁT HITELjelentés IGÉNYLÉS

Minden természetes személynek (magánszemély) joga van ahhoz, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) róla nyilvántartott adatokba betekintsen, azokat megismerje.

Ez a jelentés tartalmazza a kérelmező személyéről KHR-ben tárolt valamennyi információt.

A Saját Hiteljelentés minden természetes személy számára korlátozás nélkül kérelmezhető bármely referenciaadat-szolgáltatónál (pénzügyi intézmény) vagy Társaságunkon keresztül.

Hol találhatok referenciaadat szolgáltatót?

Országos referenciaadat szolgáltató kereső térkép

A BISZ Zrt-n keresztüli igénylésről

Amennyiben nem áll módjában a referenciaadat-szolgáltatón (pl. bankon) keresztüli igénylés, úgy a Saját Hiteljelentés a BISZ Zrt.-től is kérelmezhető. Ebben az esetben a magánszemélyek több lehetőség közül választhatnak. Vállalkozások esetében az adatszolgáltatás nem igényelhető ügyfélkapun keresztül.

IGÉNY BEADÁSA ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL

A SAJÁT HITELJELENTÉS KÉRELEM ELEKTRONIKUS ÚTON IS BENYÚJTHATÓ TÁRSASÁGUNKHOZ, HA AZ ÜGYINTÉZÉST A MAGYARORSZAG.HU WEBOLDALON VAGY HONLAPUNK ÍRJON NEKÜNK FUNKCIÓJÁBÓL INDÍTJA EL.

Az alábbiakban ismertetjük az ügyintézés menetét:

1. Saját Hiteljelentés kérelem esetén keresse fel a https://magyarorszag.hu/ weboldal Közigazgatás, Jog menü, Adatkezelés, adatszolgáltatás almenüjében található Saját Hiteljelentés opciót.

2. Kérjük, hogy a kérelem kiválasztása után olvassa el az ügyintézéssel kapcsolatos információkat. Ezt követően nincs más teendő, mint az ügyintézés indítása gomb megnyomásával a kért szolgáltatást elindítani.

3. Az ügyintézés elindítását követően az oldal a kau.gov.hu weboldalra navigálja, ahol felhasználó nevének és jelszavának megadásával be kell lépne az ügyfélkapujába.

4. A belépést követően azonnal kitöltődik az Ön személyes adataival, az igényléshez szükséges nyomtatvány (iForm). Ennek tartalmán változtatni nem lehet.

5. A következő lépésben, kérjük ismerje meg az adatkezelési tájékoztatónkat és az ebben foglaltak elfogadását igazolja vissza a kis négyzet bepipálásával.

6. Az iFormon ki kell választani az Önnek megfelelő kézbesítési módot, ami lehet az ügyfélkapus tárhelyére való kézbesítés vagy esetlegesen postacímre történő megküldés is.

7. Amennyiben postacímre kéri a választ, úgy kérjük adja meg a pontos címet, ahol a kérelmet át tudja venni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai kézbesítés kiszolgálása, az Ügyfélkapus tárhelyre történő kézbesítéshez képest hosszadalmasabb, így javasoljuk, hogy a választ tárhelyére kérje.

8. Az adatok ellenőrzését követően, az iForm fejlécében található Beküldés gomb megnyomásával küldheti meg kérését Társaságunknak.

9. A benyújtás tényéről visszajelzést kap tárhelyére. A kérelem feldolgozást Társaságunk azonnal megkezdi. A válasz maximum 3 munkanapon belül – a kérelmező által megjelölt kézbesítési mód szerint – kerül megküldésre.

10. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem hétvégén is benyújtható, de annak feldolgozása és a válasz megküldése, a hétvégét követő első munkanapon történik meg.

11. Amennyiben honlapunk Írjon nekünk funkcióján keresztül indítaná az adatszolgáltatást, abban az esetben az eljárás menete a fent leírtakkal azonos.

NEM RENDELKEZIK ÜGYFÉLKAPUVAL?

Amennyiben nem rendelkezik az ügyintézés elindításához szükséges ügyfélkapus regisztrációval, abban az esetben a Khrtv. lehetővé teszi, hogy az adatszolgáltatást bármelyik magyarországi pénzintézetnél megigényelje vagy weboldalunk dokumentumtárjában található Saját Hiteljelentés kérelem kitöltésével kérelmezheti az adatszolgáltatást.

A kérelmét teljes körűen kitöltve, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan (2 tanú olvasható neve, lakcíme és aláírása), eredetiben postai úton nyújthatja be Társaságunkhoz. Tájékoztatjuk, hogy a postai úton megküldött kérelem válaszát e-mail vagy postacímre kérheti meg.

TUDNIVALÓK A SAJÁT HITELJELENTÉS E-MAIL CÍMRE TÖRTÉNŐ KISZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Amennyiben a postai úton megküldött formanyomtatványon vagy referenciaadat-szolgáltatón keresztül megküldött kérelem esetén elektronikus válaszadást részesíti előnyben, abban az esetben az adatszolgáltatást e-mail címére küldjük meg. E-mail címre történő igénylés esetén Ön megspórolja a postai kézbesítés idejét.
A Saját Hiteljelentés minden esetben PDF formátumú, mely WinZip tömörítő programmal kerül tömörítésre és jelszavazásra. A csatolmány megnyitásához WinZip, illetve a PDF formátum megjelenítésére alkalmas Adobe Reader alkalmazásokra van szükség.
Amennyiben a számítógépén ezek az alkalmazások nem találhatóak, javasoljuk ezen alkalmazások ingyenes verziójának letöltését az Interneten keresztül.
Amennyiben okostelefonon keresztül történő megnyitás esetén nem sikerül az e-mailt megnyitni, akkor előtte a „play áruház”-ból vagy az „app store”-ból a fent említett programokat le kell tölteni és telepíteni.
A Saját Hiteljelentés megnyitásához szükséges jelszóképzés módszertanáról az e-mail üzenetben adunk tájékoztatást a Kérelmező számára.
Ezúton is felhívjuk a figyelmet az Internet használatának kockázataira. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén, a BISZ Zrt. a Kérelmező által megadott kézbesítési e-mail cím helyességét nem vizsgálja. Helytelen vagy hibásan megadott e-mail címekből eredő kézbesítési sikertelenségért a BISZ Zrt. felelősséget nem vállal. A BISZ Zrt. kizár minden felelősséget, amely a csatolmány megnyitásából, illetve a számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenségből, bármilyen internetes vírus vagy egyéb internetes fenyegetések károkozó képessége miatt következik be. A BISZ Zrt. az e-mail postafiók más személy által történő használatából, a jelszó illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kellemetlenségért felelősséget nem vállal.
Az előbbiekre hivatkozással kérjük a kézbesítési címként megadott postafiók fokozott figyelemmel történő kezelését.
Hibásan megadott e-mail címből eredő kézbesítési sikertelenség esetén a kérelmező csak egy újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá a Saját Hiteljelentéséhez.

TUDNIVALÓK A SAJÁT HITELJELENTÉS POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ KISZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Amennyiben a Kérelmező postai kézbesítést kér és kérelmét referenciaadat-szolgáltatón keresztül nyújtotta be, úgy az elkészített választ a BISZ Zrt. kinyomtatva, zárt borítékban juttatja vissza a referenciaadat-szolgáltató központjába. A referenciaadat-szolgáltató, illetve az ügyintéző a zárt, sértetlen borítékot a Kérelmező által megadott levelezési címre továbbítja, kézbesítési bizonylattal (tértivevény) feladott irat formájában.
Amennyiben a Kérelmező közvetlenül Társaságunkon keresztül nyújtja be Saját Hiteljelentés kérelmét, úgy a kérelemben megadott levelezési címre közvetlenül küldjük meg a kérelmet.

Postai úton történő kézbesítés esetén, amennyiben a kézbesítési bizonylattal (tértivevény) megküldött Saját Hiteljelentést a Kérelmező nem veszi át és az visszaérkezik a referenciaadat-szolgáltatóhoz vagy a BISZ Zrt.-hez, úgy a Saját Hiteljelentés a visszaérkezését követően megsemmisítésre kerül. A megsemmisítést követően a kérelmező csak egy újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá Saját Hiteljelentéséhez.