BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Törvényi háttér és határozatok

A BISZ Zrt. működését, és a Központi Hitelinformációs Rendszer valamint a Központi Nyilvántartás felhasználását a hatályos törvényi keretek biztosítják, illetve szabályozzák. 

Törvényi háttér és határozatok

A BISZ Zrt. működését, és a Központi Hitelinformációs Rendszer valamint a Központi Nyilvántartás felhasználását a hatályos törvényi keretek biztosítják, illetve szabályozzák. Ezek az alábbiak:

CXXII. tv. (Khrtv) 2015. szeptember 1-től hatályos verziója

A 2011. évi CXXII. tv. (Khrtv) a módosításokkal egységes szerkezetben – hatályba lépés 2015. szeptember 1

A havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel és a Központi Nyilvántartással kapcsolatos jogszabályok:

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról

Adatvédelmi törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a BISZ Zrt. és a KHR szempontjából lényeges pontjai a következők:

14. § (1) Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését,

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Ezeket a pontokat megfelelően körülírja a KHRtv. 15§ (7) és 16.§. (1) bekezdése. Azaz bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, azt mely Referenciaadat-szolgáltató adta át, valamint arról hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz. A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, kérheti a vitatott referenciaadatok helyesbítését, illetve törlését.

MNB határozatok

A Társaság rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges az MNB Pénzügyi Stabilitás Tanácsa (korábban: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által kibocsátott engedéllyel, illetve határozattal:

  • H-EN-I-552/2014 MNB határozat (Központi Nyilvántartás működtetésének és tevékenységi kör bővítésének engedélyezése)
  • H-EN-I-1371/2013 MNB Pénzügyi Stabilitás Tanácsi határozat
  • PSZÁF EN/I-97/2012.számú határozat
  • PSZÁF EN/I-538/2011.számú határozat
  • PSZÁF EN/I-1475/2010.számú határozat
  • PSZÁF EN/I-155/2010. számú határozat
  • PSZÁF E/I-645/2006. számú határozat
  • PSZÁF E/I-562/2006. számú határozat
  • PSZÁF E/I-482/2006. számú határozat
  • PSZÁF 2566/1999. számú határozat