BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS

A magánszemélyek által tett díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozatok nyilvántartása

DÍJMENTES KÉSZPÉNZFELVÉTELT ÉS CASH-BACK SZOLGÁLTATÁST LEHETŐVÉ TEVŐ FOGYASZTÓI NYILATKOZATOK KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSÁNAK MŰKÖDÉSE

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Pft., Törvény) alapján minden magánszemély (továbbiakban: Ügyfél vagy Nyilatkozattevő) az általa tett nyilatkozat alapján jogosult egy saját számlájáról korlátozott összeg erejéig díjmentes készpénz felvételre és a cash-back szolgáltatásra.
A bankok az Ügyfeleik által tett nyilatkozatokat és az esetleges visszavonó rendelkezéseket – azon túl, hogy maguk is nyilvántartják – a Díjmentes készpénzfelvételt és cash-back szolgáltatást lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásnak (továbbiakban KPKNY vagy Központi Nyilvántartás) is átadják, amelyet a BISZ Zrt. kezel. A nyilatkozat vagy visszavonó rendelkezés központi rögzítésére a KPKNY szolgáltatásra szerződött pénzintézeteknek (továbbiakban: Pénzintézet vagy Nyilatkozatadat-szolgáltató) öt munkanap áll rendelkezésére.
A KPKNY fogadja a számlavezetők által beküldött információkat és nyilvántartja azokat. A Központi Nyilvántartás a beküldött adatok fogadását minden esetben nyugtázza.

HOGYAN SEGÍTI ELŐ A KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS AZT, HOGY MINDENKINEK CSAK EGY ÉRVÉNYES NYILATKOZATA LEGYEN?

A Központi Nyilvántartás minden Ügyfélre vonatkozóan tárolja a Pénzintézetektől érkezett nyilatkozatokat és visszavonó rendelkezéseket, így a rendszer segítségével mindig pontosan tudni lehet, hogy egy adott Ügyfél

 • rendelkezik-e aktuálisan érvényes nyilatkozattal,
 • a nyilatkozatot melyik Pénzintézetnél tette, valamint
 • mikor tette a nyilatkozatot.

A Központi Nyilvántartásból az is kiderül, ha az adott Ügyfélnek nincs érvényes nyilatkozata. Amikor egy Pénzintézet információt küld a Központi Nyilvántartásnak arról, hogy Ügyfele nála nyilatkozatot tett, akkor a Központi Nyilvántartás letárolja ezt a nyilatkozatot és ellenőrzi, hogy az adott Ügyfélnek valamelyik másik Pénzintézetnél van-e korábban tett, érvényes nyilatkozata. Ha igen, akkor a Központi Nyilvántartás értesítést küld ennek a másik Pénzintézetnek, hogy az Ügyfél ott megtett korábbi nyilatkozata a feldolgozással egyidejűleg hatályát veszítette. Ezáltal nem fordulhat elő olyan eset, hogy az Ügyfél egyszerre több helyen is él a díjmentes készpénzfelvétel vagy cash-back szolgáltatás igénybevételi lehetőséggel. Minden nyilatkozat csak addig hatályos, ameddig az Ügyfél nem rendelkezik a nyilatkozat visszavonásáról, vagy máshol egy új nyilatkozatot nem tesz.

A KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS HASZNÁLATA

Annak érdekében, hogy a Központi Nyilvántartás teljes legyen, a Pénzintézeteknek kötelező használniuk a Központi Nyilvántartás szolgáltatásait. Ez azt jelenti, hogy a nyilatkozatokról, illetve visszavonó rendelkezésről adatokat továbbítanak a Központi Nyilvántartásba, továbbá fogadniuk kell a Központi Nyilvántartásból érkező értesítéseket a hatályukat vesztett nyilatkozatokról.

A díjmentes készpénzfelvétel nyilatkozatokat már 2013. december 1-től meg lehetett tenni, azonban a Központi Nyilvántartás csak 2014. december 1-től működik. Ez azt jelenti, hogy egy éven keresztül a különböző Pénzintézeteknél tett nyilatkozatok központi összevezetése és ellenőrzése nem történt meg, hanem minden Pénzintézet csak saját maga gyűjtötte a saját nyilatkozatait. Az átmeneti időszak kezelésére több konszolidációs szabály is érvényben volt, amelyek mára elvesztették a jelentőségüket és a rendszer működése rendkívül egyszerűvé vált: Amennyiben a Központi Nyilvántartásba beérkezik egy új nyilatkozat, vagy visszavonó rendelkezés, akkor az aktuálisan érvényes nyilatkozattal rendelkező Pénzintézet azonnal kap egy értesítést, hogy az Ügyfél már nem nála kíván élni a törvény biztosította kedvezménnyel.

Szolgáltatás áttekintése
MIKORTÓL MŰKÖDIK A KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS?

Hazánkban 2014. februárjától működik a pénzügyi rezsicsökkentés, mely intézkedés célja, hogy valamennyi arra jogosult Ügyfél – meghatározott korlátok között – díjmentesen tudjon készpénzt felvenni saját számlájáról.
2023. július 1-től a megtett nyilatkozat alapján az Ügyfél jogosult cash-back szolgáltatás igénybevételére is, amit a Pft. módosítása biztosít számára.

MI A CASH-BACK SZOLGÁLTATÁS?

A cash-back szolgáltatás lényege, hogy akkor is készpénzhez juthasson az Ügyfél, amikor valamely termékért/szolgáltatásért bankkártyával fizet. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy a fizetés előtt az Ügyfél bejelenti az eladó részére, hogy mennyi készpénzt szeretne kapni, és a bankkártyáról a megvásárolt termék/szolgáltatás árán felül az így igényelt készpénz mennyisége is levonásra kerül, és a termékkel/szolgáltatással együtt a készpénzt is megkapja az eladótól.
A cash-back szolgáltatást nem kötelező minden a POS terminált üzemeltető értékesítési pontoknál biztosítani, hanem a kereskedők önként dönthetik el, hogy bővítik-e a szolgáltatásaikat ezzel a lehetőséggel. A Pft. alapján a Pénzintézeteknek mind az Ügyfelek, mind a kereskedők részére díjmentesen kell biztosítaniuk a cash-back lehetőségét a törvényben meghatározott összegig.

KI JOGOSULT A DÍJMENTES KÉSZPÉNZ FELVÉTELRE ÉS CASH-BACK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE?
A díjmentes készpénzfelvételre és cash-back szolgáltatás igénybevételére mindenki jogosult, aki

 • 16. életévét betöltötte,
 • Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • fogyasztónak minősül (vagyis nem vállalkozó vagy gazdasági társaság) és
 •  rendelkezik bankkártyával, amellyel készpénz kiadó automatából tud készpénzt felvenni. (2015.01.01-től bankfiókban nem lehet díjmentesen készpénzt felvenni.)
MELY SZÁMLÁK VONATKOZÁSÁBAN VAN LEHETŐSÉG A DÍJMENTES KÉSZPÉNZ FELVÉTELRE ÉS CASH-BACK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE?

Az Ügyfél egy időpontban csak egy számla vonatkozásában élhet a díjmentes készpénzfelvétel és cash-back szolgáltatás nyújtotta lehetőséggel. Ez a lehetőség csak fizetési számlákra vonatkozik (például hitelkártya esetén nem vehető igénybe a díjmentes készpénzfelvétel és a cash-back szolgáltatás). Az Ügyfélnek egy nyilatkozattal kell megjelölnie, hogy melyik banknál vezetett mely számlája vonatkozzon a kedvezmény, és a Központi Nyilvántartás garantálja, hogy minden magánszemélynek csak egyetlen számlára lehessen érvényes nyilatkozata.

MEKKORA ÖSSZEGIG ÉS HÁNY ALKALOMMAL VEHETI IGÉNYBE AZ ÜGYFÉL A DÍJMENTES KÉSZPÉNZFELVÉTELT ÉS CASH-BACK SZOLGÁLTATÁST?

A Pft. 2023. július 1. módosítása a következő módon szabályozza a díjmentes készpénzfelvétel és a cash-back szolgáltatás igénybevételének feltételeit:

„Ha a fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített, Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel, illetve a cash-back szolgáltatás igénybevételével történő készpénzátvétel összege együttesen a százötvenezer forintot, illetve negyvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételnek a százötvenezer forintot, illetve a készpénzátvétel negyvenezer forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.”

HOGY LEHET IGÉNYBE VENNI A KEDVEZMÉNYT?

Az Ügyfél nyilatkozhat, hogy a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget és cash-back szolgáltatást melyik számlája kapcsán kívánja igénybe venni. A nyilatkozatot annál a Pénzintézetnél kell megtennie, amelyik a számláját vezeti. A nyilatkozatot bármikor meg lehet tenni. Minden hónap huszadikáig megtett nyilatkozat következő hónap elsejétől lesz érvényes. Ha az Ügyfél nem nyilatkozik, akkor a kedvezményeket nem veheti igénybe.
Az Ügyfél egyszerre csak egy számlával kapcsolatban tehet nyilatkozatot. A Központi Nyilvántartás teszi lehetővé annak ellenőrzését, hogy az Ügyfél valóban csak egy számláról vehessen fel díjmentesen készpénzt.

DÍJMENTES KÉSZPÉNZFELVÉTELI ÉS CASH-BACK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSA

Annak érdekében, hogy a Pénzintézet ellenőrizni tudja, hogy Ügyfele valóban csak egy helyen veszi igénybe a díjmentességet, szükségessé vált egy nyilvántartás létrehozása és működtetése. Ezt a nyilvántartást nevezi a Törvény Központi Nyilvántartásnak.
A Központi Nyilvántartás a banktitok és személyes adatok védelmének szigorú megtartása mellett, az erre vonatkozó törvényi szabályozás szerint működik. A Központi Nyilvántartás feladata, hogy az Ügyfelek díjmentes készpénzfelvételről és cash-back szolgáltatás igénybevételéről szóló nyilatkozatait kezelje és biztosítsa, hogy minden Ügyfél egyszerre csak egy számlájáról vegye igénybe a kedvezményeket.

MIÉRT JÓ A KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS AZ ÜGYFELEKNEK?

A Központi Nyilvántartás a Pénzintézetek és az Ügyfelek számára is előnyös. Lehetővé teszi, hogy az Ügyfél könnyedén módosítsa a nyilatkozatát, azaz a díjmentességeket melyik bankszámlája esetén kívánja igénybe venni. Ehhez az Ügyfélnek elegendő az új nyilatkozatot megtennie a számlavezető Pénzintézetnél, és a Központi Nyilvántartás gondoskodik arról, hogy a díjmentességet korábban élvező számlát kezelő Pénzintézet értesüljön a változásról. Az Ügyfélnek nem szükséges külön lemondó nyilatkozatot tennie korábbi Pénzintézeténél. A Központi Nyilvántartás működésének köszönhetően nem fordulhat elő olyan, törvényi szabályozás által nem megengedett eset, hogy az Ügyfél párhuzamosan több helyen is igénybe veszi a díjmentes készpénzfelvételi és a cash-back szolgáltatás igénybevételi lehetőségeket.

Nyilvántartott adatok köre
Pontosan milyen adatokat kezel a nyilvántartás?

A Központi Nyilvántartás csak a céljának megvalósításához minimálisan szükséges adatokat tárolja.

A Központi Nyilvántartás az alábbi adatköröket kezeli:

 •  Nyilatkozatot tevő vagy nyilatkozatot visszavonó Ügyfél adatai
 • Nyilatkozat adatai
 • Visszavonó rendelkezés adatai

A nyilatkozattevő Ügyfélről az alábbi adatokat kezeli a Központi Nyilvántartás:

 • Családi és utónév
 • Születési családi és utónév
 • Születési hely
 • Születési idő
 • Anyja születési családi és utóneve

A nyilatkozatokról, valamint a visszavonó rendelkezésekről az alábbi adatokat rögzíti a Központi Nyilvántartás:

 •  Pénzintézet neve, rövid neve és engedélyének száma
 •  A nyilatkozat vagy visszavonó rendelkezés megtételének dátuma.
A központi nyilvántartásban található nyilatkozatadatok megismerhetősége

A Központi Nyilvántartás célja, hogy a díjmentes készpénzfelvételi és cash-back szolgáltatás igénybevételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása érdekében megállapítható legyen az, hogy a nyilatkozattevő (Ügyfél) hány alkalommal és mikor tett nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést, valamint a Nyilatkozatadat-szolgáltatóknál (Pénzintézet) tett nyilatkozatok esetében annak megállapíthatósága, hogy mely nyilatkozata jogosítja a nyilatkozattevőt a Pft. szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.

Amennyiben a Nyilatkozattevő a Központi Nyilvántartásban róla nyilvántartott nyilatkozatadatokat szeretné megismerni, abban az esetben ún. Saját kp. nyilatkozatjelentés igénylésével teheti ezt meg. A Saját kp. nyilatkozatjelentés pontos adatokkal szolgál a kérelmező nyilatkozattevő a Központi Nyilvántartásban szereplő nyilatkozatadatokról.

Nyilatkozattevő a kérelmét benyújthatja közvetlenül a Nyilatkozatadat-szolgáltatójánál személyesen, postán, faxon vagy e-mail formájában vagy a BISZ Zrt.-n keresztül is megigényelheti postán, faxon vagy e-mailben. A tájékoztatást a nyilatkozattevő postai úton vagy e-mailben kapja meg.

A saját készpénzfelvételi nyilatkozatjelentés kérelmezésének és kiszolgálásának menete

1. A SZÁMLAVEZETŐ NYILATKOZATADAT-SZOLGÁLTATÓN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ IGÉNYLÉS

  •  A Nyilatkozattevő személyazonosság igazolására alkalmas okmányai alapján kitölti a Saját kp. nyilatkozatjelentés formanyomtatványt.
  •  A Nyilatkozattevő kérelmét írásban nyújthatja be személyesen, postai úton, e mailben, faxon.
  •  A Nyilatkozatadat-szolgáltató a megfelelő tranzakció indításával továbbítja a kérést a BISZ Zrt. számára.
  •  A BISZ Zrt. a beérkezett tranzakció alapján 5 munkanapon belül elkészíti a Saját kp. nyilatkozatjelentést.
  •  A BISZ Zrt. a Nyilatkozattevő kérésének megfelelően elektronikus úton e mailben, tömörített, jelszavazott csatolmányként küldi meg a Saját kp. nyilatkozatjelentést, vagy postai úton, zárt borítékban a tranzakciót elküldő Nyilatkozatadat-szolgáltató központjába juttatja vissza a papír alapú választ.
  •  A postán megküldött Saját kp. nyilatkozatjelentést a Nyilatkozatadat-szolgáltató bontatlan állapotában, kézbesítési bizonylattal ellátott irat formájában a kézbesítéstől számított 3 napon belül továbbítja a Nyilatkozattevő részére.

2. BISZ Zrt.-n keresztül történő igénylés

  •  Amennyiben a Nyilatkozattevő a Saját kp. nyilatkozatjelentést a BISZ Zrt.-n keresztül szeretné megigényelni, akkor azt az Üzletszabályzatunkban leírt tartalmi követelményeknek megfelelően vagy az oldal alján található formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával kezdeményezheti.
  •  A Saját kp. nyilatkozatjelentés iránti kérelem benyújtható postai úton, e mailben vagy fax formájában.
  •  A BISZ Zrt. a beérkezett kérelem alapján 3 munkanapon belül elkészíti a Nyilatkozattevő számára a Saját kp. nyilatkozatjelentést.
  •  A BISZ Zrt. a Nyilatkozattevő által a formanyomtatványon kiválasztott kézbesítési módnak megfelelően elektronikus úton e-mailben, tömörített, jelszavazott csatolmányként vagy a Nyilatkozattevő postacímére kézbesítési bizonylattal ellátott irat formájában küldi meg a Saját kp. nyilatkozatjelentést.
TUDNIVALÓK A SAJÁT KP. NYILATKOZATJELENTÉS ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ KISZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A BISZ Zrt. e-mail címre történő adatszolgáltatás esetén az elkészített Saját kp. nyilatkozatjelentést Adobe Reader programmal olvasható, PDF formátumban küldi meg a Nyilatkozattevő e-mail címére. A nyomtatvány minden esetben WinZip tömörítő programmal tömörítésre és jelszavazásra kerül.

A fentiek alapján a csatolmány megnyitásához a „zip” fájl kicsomagolására alkalmas (pl. WinZip), illetve a PDF formátum megjelenítésére alkalmas (pl. Adobe Reader) alkalmazásokra van szükség. Amennyiben a Nyilatkozattevő számítógépén ezek az alkalmazások nem találhatóak, javasoljuk ezen alkalmazások ingyenes verziójának letöltését az interneten keresztül.

A Saját kp. nyilatkozatjelentés megnyitásához szükséges jelszó képzési metodikájáról az e-mail üzenetben adunk tájékoztatást a Nyilatkozattevő számára.

Ezúton is felhívjuk a figyelmet az internet használatának kockázataira. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén, a BISZ Zrt. a Nyilatkozattevő által megadott kézbesítési e-mail cím helyességét nem vizsgálja. Helytelen vagy hibásan megadott e-mail címekből eredő kézbesítési sikertelenségért a BISZ Zrt. felelősséget nem vállal.

A BISZ Zrt. kizár minden felelősséget, amely a csatolmány megnyitásából, illetve a számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenségből, bármilyen internetes vírus vagy egyéb internetes fenyegetések károkozó képessége miatt következik be. A BISZ Zrt. az e-mail postafiók más személy által történő használatából, a jelszó illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kellemetlenségért felelősséget nem tud vállalni.

Az előbbiekre hivatkozással kérjük a kézbesítési címként megadott postafiók fokozott figyelemmel történő kezelését.

Hibásan megadott e-mail címből eredő kézbesítési sikertelenség esetén a Nyilatkozattevő újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá igényéhez.

TUDNIVALÓK A SAJÁT KP. NYILATKOZATJELENTÉS POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ KISZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Amennyiben a Nyilatkozattevő Nyilatkozatadat-szolgáltatón keresztül nyújtja be Saját kp. nyilatkozatjelentés kérelmét, a Saját kp. nyilatkozatjelentés tranzakció alapján elkészített választ a BISZ Zrt. kinyomtatva, zárt borítékban juttatja vissza a tranzakciót feladó Nyilatkozatadat-szolgáltató központjába. A Nyilatkozatadat-szolgáltató ügyintézője, a Nyilatkozattevő számára szóló Saját kp. nyilatkozatjelentést tartalmazó zárt, sértetlen borítékot az általa megadott levelezési címre továbbítja, kézbesítési bizonylattal feladott irat formájában.

Amennyiben a Nyilatkozattevő közvetlenül Társaságunkon keresztül nyújtja be Saját kp. nyilatkozatjelentés kérelmét, a kérelemben megadott levelezési címre közvetlenül küldjük meg a kérelmet.

Postai úton történő kézbesítés esetén, amennyiben a kézbesítési bizonylattal megküldött Saját kp. nyilatkozatjelentést a Nyilatkozattevő nem veszi át és az visszaérkezik a Nyilatkozatadat-szolgáltatóhoz vagy a BISZ Zrt.-hez, a kérelem visszaérkezést követően megsemmisítésre kerül. A megsemmisítést követően a Nyilatkozattevő újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá Saját kp. nyilatkozatjelentéséhez.

 

Letölthető dokumentumok
A KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATOKKAL KAPCSOLATOS KIFOGÁS BENYÚJTÁSI LEHETŐSÉGEI

Amennyiben a Központi Nyilvántartásban az Ügyfél a róla nyilvántartott nyilatkozatadatával nem ért egyet, annak kezelését vitatja, kifogást emelhet a tárolt adatok tartalma, illetve a tárolt adatok átadása és kezelése ellen. A kifogást, a helytelen nyilatkozatadatot kezelő Pénzintézet vagy a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) számára kell elküldenie.

A kifogásban érintett Nyilatkozatadat-szolgáltató köteles a kifogást alaposan kivizsgálni, szükség esetén a hibát korrigálni, majd az Ügyfelet az eredményről értesíteni.
A Központi Nyilvántartásba adatot felvivő Pénzintézet felelős az adatok tartalmáért, helyességéért mindaddig, amíg az adat a rendszerben szerepel. Az adatot felvivő Pénzintézet vagy jogutódja rendelkezik azon információkkal (szerződés, számla-információk, stb.), amelyek a kérelmek tisztázásához, illetve módosításához szükségesek.

Ha a kifogás közvetlenül a BISZ Zrt.-hez kerül benyújtásra, az minden esetben továbbításra kerül a Nyilatkozatadat-Szolgáltató részére. Éppen ezért amennyiben az Ügyfél úgy ítéli meg, hogy van a Központi Nyilvántartásban olyan nyilatkozatadata, melynek kezelése jogszerűtlen, javasolt, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében, a kifogást a nyilatkozatot kezelő Pénzintézet kapja meg közvetlenül.