BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS

A magánszemélyek által tett díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozatok nyilvántartása

Díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozat Nyilvántartás működése

A bankok az ügyfeleik által tett nyilatkozatokat és az esetleges visszavonó rendelkezéseket – azon túl, hogy értelemszerűen maguk is nyilvántartják – a Központi Nyilvántartásnak is átadják. A nyilatkozat vagy visszavonó rendelkezés központi rögzítésére a bankoknak öt munkanap áll rendelkezésére.

A Központi Nyilvántartás fogadja a számlavezetők által beküldött információkat és nyilvántartja azokat. A nyilvántartás a beküldött adatok fogadását minden esetben nyugtázza.

Hogyan segíti elő a Központi Nyilvántartás azt, hogy mindenkinek csak egy érvényes nyilatkozata legyen?

A nyilvántartás minden magánszemélyre vonatkozóan tárolja a bankoktól érkezett nyilatkozatokat és visszavonó rendelkezéseket. Éppen ezért a nyilvántartás segítségével mindig pontosan tudni lehet, hogy

 • egy adott ügyfél rendelkezik-e aktuálisan érvényes nyilatkozattal,
 • ezt a nyilatkozatot melyik banknál vagy takarékszövetkezetnél tette,
 • valamint hogy mikor tette a nyilatkozatot.

A nyilvántartásból az is kiderül, ha valakinek nincs érvényes nyilatkozata.

Amikor egy számlavezető információt küld a nyilvántartásnak arról, hogy valamelyik ügyfele nála új nyilatkozatot tett, akkor a Központi Nyilvántartás letárolja ezt a nyilatkozatot és ellenőrzi, hogy az adott illetőnek valamelyik másik banknál van-e korábban tett, érvényes nyilatkozata. Ha igen, akkor a nyilvántartás értesítést küld ennek a másik banknak, hogy az ügyfél ott megtett korábbi nyilatkozata ezennel hatályát veszítette. Így nem fordulhat elő olyan eset, hogy valaki egyszerre több helyen is él a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséggel. Minden nyilatkozat csak addig hatályos, ameddig az ügyfél nem rendelkezik a nyilatkozat visszavonásáról, vagy pedig máshol egy új nyilatkozatot nem tesz.

A KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS HASZNÁLATA A BANKOK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás teljes legyen, a pénzforgalmi szolgáltatóknak kötelező használniuk a Központi Nyilvántartás szolgáltatásait. Ez azt jelenti, hogy mind a nyilatkozatokról, illetve visszavonó rendelkezésről adatokat továbbítanak a nyilvántartásba, mind pedig fogadniuk kell a nyilvántartásból érkező értesítéseket a hatályukat vesztett nyilatkozatokról.

Szolgáltatás áttekintése

 

MIKORTÓL MŰKÖDIK A NYILVÁNTARTÁS?

Hazánkban 2014. februárjától működik a pénzügyi rezsicsökkentés. A pénzügyi rezsicsökkentő intézkedés célja, hogy valamennyi arra jogosult személy díjmentesen tudjon készpénzt felvenni saját számlájáról a meghatározott feltételek szerint.

KI JOGOSULT A DÍJMENTES KÉSZPÉNZ FELVÉTELRE?

A díjmentes készpénzfelvételre mindenki jogosult, aki

 • 16. életévét betöltötte,
 • Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • fogyasztónak minősül (vagyis nem vállalkozó vagy gazdasági társaság)
 • és  rendelkezik bankkártyával, amellyel készpénz kiadó automatából tud készpénzt felvenni.  (2015.01.01-től bankfiókban nem lehet ingyenesen készpénzt felvenni)
Mely számlákról ingyenes a készpénz felvétel?

Mindenki egy időpontban csak egy számláról vehet fel díjmentesen készpénzt. A lehetőség csak fizetési számlákra vonatkozik (például hitelkártyák esetén nem vehető igénybe a kedvezmény).

MEKKORA ÖSSZEGIG ÉS HÁNY ALKALOMMAL INGYENES A KÉSZPÉNZFELVÉTEL?

Havonta legfeljebb két alkalommal, összesen maximum 150 ezer Ft összegig díjmentes a készpénzfelvétel.

MEKKORA ÖSSZEGIG ÉS HÁNY ALKALOMMAL INGYENES A KÉSZPÉNZFELVÉTEL?

Havonta legfeljebb két alkalommal, összesen maximum 150 ezer Ft összegig díjmentes a készpénzfelvétel.

HOGY LEHET IGÉNYBE VENNI A KEDVEZMÉNYT?

Minden jogosult nyilatkozhat, hogy a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget melyik számlájáról kívánja igénybe venni. A nyilatkozatot annál a banknál vagy takarékszövetkezetnél kell megtenni, amelyik a szóban forgó számlát vezeti.

A nyilatkozatot bármikor meg lehet tenni. Minden hónap huszadikáig megtett nyilatkozat következő hónap elsejétől lesz érvényes. Ha valaki nem nyilatkozik, akkor a kedvezményt nem veheti igénybe.

Mindenki egyszerre csak egy számlával kapcsolatban tehet nyilatkozatot. A nyilatkozatokat tároló Központi Nyilvántartás teszi lehetővé annak ellenőrzését, hogy mindenki valóban csak egy számláról vehessen fel díjmentesen készpénzt.

KÉSZPÉNZFELVÉTELI NYILATKOZATOK NYILVÁNTARTÁSA

Annak érdekében, hogy a bankok, takarékszövetkezetek ellenőrizni tudják, hogy mindenki valóban csak egy helyen veszi igénybe a díjmentességet, szükségessé vált egy közös nyilvántartás létrehozása. Ezt a nyilvántartást nevezi a törvény Központi Nyilvántartásnak.

A Központi Nyilvántartás a banktitok és személyes adatok védelmének szigorú megtartása mellett, az erre vonatkozó törvényi szabályozás szerint működik. A nyilvántartás egyetlen feladata, hogy az ügyfelek díjmentes készpénzfelvételről szóló nyilatkozatait kezelje és biztosítsa, hogy mindenki egyszerre csak egy számlájáról vegye igénybe a kedvezményt.

Miért jó a központi nyilvántartás az ügyfeleknek?

A Központi Nyilvántartás nem csak a pénzforgalmi szolgáltatók, hanem az ügyfelek számára is előnyös. Lehetővé teszi, hogy bárki könnyedén módosítsa azt, hogy a díjmentességet melyik bankszámlája esetén kívánja igénybe venni. Elegendő az új nyilatkozatot megtenni a számlavezető banknál, a Központi Nyilvántartás pedig gondoskodik arról, hogy a díjmentességet korábban élvező számlát kezelő bank értesüljön a változásról. Az ügyfélnek így nem szükséges külön lemondó nyilatkozatot tennie korábbi bankjánál. A nyilvántartásnak köszönhetően nem fordulhat elő olyan, törvényi szabályozás által nem megengedett eset, hogy egy ügyfél párhuzamosan több helyen is igénybe veszi a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget.

Központi nyilvántartás feltöltése

A díjmentes készpénzfelvétel lehetőségének kezdete és a nyilatkozatok nyilvántartása időben nem esnek egybe: a nyilatkozatokat már 2013. december 1-től meg lehetett tenni, azonban a Központi Nyilvántartás csak 2014. december 1-től működik üzemszerűen. Ez azt jelenti, hogy egy éven keresztül a különböző bankoknál tett nyilatkozatok központi összevezetése és ellenőrzése nem történt meg, minden bank csak saját maga gyűjtötte a saját nyilatkozatait.

A törvény szerint, 2014. december 1-ig csak akkor jogszerű egy ügyfélnek új számlára vonatkozóan nyilatkoznia a díjmentes készpénzfelvételről, ha előtte rendelkezett a korábbi számlájára tett nyilatkozata visszavonásáról. A nyilvántartás elindulását követően azonban ilyen visszavonó rendelkezéseket már nem szükséges tenni, hiszen új nyilatkozat esetén a Központi Nyilvántartás automatikusan értesíti az ügyfél korábbi bankját arról, hogy a díjmentességre vonatkozó eddigi nyilatkozat érvényét vesztette.

Mi történik, ha valaki korábban egyszerre több helyen is igénybe vette a díjmentességet?

A kezdeti egy éves átmeneti időszak során előfordulhat, hogy valakinek egyszerre több helyen is volt érvényes nyilatkozata, például ha az illető új nyilatkozat megtétele előtt elfelejtett másik bankjánál vezetett számlájára vonatkozóan rendelkezni a korábban ott tett nyilatkozata visszavonásáról.

Az ilyen eseteket rendezi a Központi Nyilvántartás üzemszerű indulását megelőző kezdeti adatfeltöltési időszak, amely 2014 októbere és novembere során zajlik le. Ez alatt az időszak alatt valamennyi bank és takarékszövetkezet visszamenőlegesen beküldi a nyilvántartásba az összes hozzá korábban beérkezett nyilatkozat adatát. Az adatokat a Központi Nyilvántartás feldolgozza, és meghatározza, hogy az egyes ügyfelek esetén mikor melyik nyilatkozat volt valójában érvényben. Az érvényes nyilatkozatok megállapítása úgy történik, hogy az ügyfél időben elsőnek tett nyilatkozata az érvényes mindaddig, amíg az visszavonásra nem került. A feldolgozás során nyilvánvalóan kiderülnek azok az esetek, amikor valaki esetleg párhuzamosan több helyen, több számlájára vonatkozóan is igénybe vette a díjmentességet.

A kezdeti adatfeltöltéshez tartozó ellenőrzések eredményeiről a Központi Nyilvántartás 2014. december 1-én tájékoztatja az érintett bankokat. A bankok, takarékszövetkezetek ezt követően jogosan dönthetnek úgy, hogy a kapott információk alapján utólag kiszámlázzák az érvénytelen nyilatkozatok miatt fel nem számított díjakat az ügyfeleiknek.

Nyilvántartott adatok köre
Pontosan milyen adatokat kezel a nyilvántartás?

A Központi Nyilvántartás csak a céljának megvalósításához minimálisan szükséges adatokat tárolja.

A nyilvántartás az alábbi adatköröket kezeli:

 • Nyilatkozatot tevő, vagy nyilatkozatot visszavonó magánszemély adatai
 • Nyilatkozat adatai
 • Visszavonó rendelkezés adatai

A nyilatkozattevő magánszemélyekről az alábbi adatokat kezeli a nyilvántartás:

 • Családi és utónév
 • Születési családi és utónév
 • Születési hely
 • Születési idő
 • Anyja születési családi és utóneve

A nyilatkozatokról, valamint a visszavonó rendelkezésekről az alábbi adatokat rögzíti a nyilvántartás:

 • Bank vagy takarékszövetkezet neve, rövid neve és engedélyének száma
 • A nyilatkozat vagy visszavonó rendelkezés megtételének dátuma
A központi nyilvántartásban található nyilatkozatadatok megismerhetősége

A Központi Nyilvántartás célja, hogy a díjmentes készpénzfelvételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása érdekében megállapítható legyen az, hogy a nyilatkozattevő hány alkalommal és mikor tett nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést, valamint a Nyilatkozatadat-szolgáltatóknál (pénzügyi intézmény) tett nyilatkozatok esetében annak megállapíthatósága, hogy mely nyilatkozata jogosítja a nyilatkozattevőt a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A § (1) bekezdése (Pftv.) szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.

Amennyiben a nyilatkozattevő a Központi Nyilvántartásban róla nyilvántartott nyilatkozatadatokat szeretné megismerni, abban az esetben ún. Saját kp. nyilatkozatjelentés igénylésével teheti ezt meg. A Saját kp. nyilatkozatjelentés pontos adatokkal szolgál a Kérelmezőről a Központi Nyilvántartásban szereplő nyilatkozatadatokról.

Kérelmét benyújthatja közvetlenül a Nyilatkozatadat-szolgáltatójánál személyesen, postán, faxon vagy e-mail formájában vagy a Társaságunkon keresztül is megigényelheti postán, faxon vagy e-mailben. A tájékoztatást a nyilatkozattevő zárt módon, postai úton vagy e-mailben kapja meg.

A saját készpénzfelvételi nyilatkozatjelentés kérelmezésének és kiszolgálásának menete

1. A Számlavezető Nyilatkozatadat-szolgáltatón keresztül történő igénylés

  • A nyilatkozattevő személyazonosság igazolására alkalmas hivatalos okmányai alapján kitölti a Saját kp. nyilatkozatjelentés formanyomtatványt.
  • A nyilatkozattevő kérelmét benyújthatja személyesen, postai úton, e‑mailben, faxon vagy más által átadott irat formájában.
  • A Nyilatkozatadat-szolgáltató a megfelelő tranzakció indításával továbbítja a kérést a BISZ Zrt. számára.
  • A BISZ Zrt. a beérkezett tranzakció alapján 5 munkanapon belül elkészíti a Saját kp. nyilatkozatjelentést.
  • A BISZ Zrt. a nyilatkozattevő kérésének megfelelően elektronikus úton e‑mailben, tömörített, jelszavazott csatolmányként küldi meg a Saját kp. nyilatkozatjelentést, vagy postai úton, zárt borítékban a tranzakciót elküldő Nyilatkozatadat-szolgáltató központjába juttatja vissza a papír alapú választ.
  • A postán megküldött Saját kp. nyilatkozatjelentést a Nyilatkozatadat-szolgáltató bontatlan állapotában, kézbesítési bizonylattal ellátott irat formájában a kézbesítéstől számított 3 napon belül továbbítja a Kérelmező részére.

2. BISZ Zrt.-n keresztül történő igénylés

  • Amennyiben a nyilatkozattevő a Saját kp. nyilatkozatjelentést a BISZ Zrt.-n keresztül szeretné megigényelni, akkor azt az Üzletszabályzatunkban leírt tartalmi követelményeknek megfelelően vagy az oldal alján található formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával kezdeményezheti.
  • A Saját kp. nyilatkozatjelentés iránti kérelem benyújtható postai úton, e-mailben vagy fax formájában.
  • A BISZ Zrt. a beérkezett kérelem alapján 3 munkanapon belül elkészíti a nyilatkozattevő számára a Saját kp. nyilatkozatjelentést.
  • A BISZ Zrt. a nyilatkozattevő által a formanyomtatványon kiválasztott kézbesítési módnak megfelelően elektronikus úton e-mailben, tömörített, jelszavazott csatolmányként vagy a nyilatkozattevő postacímére kézbesítési bizonylattal ellátott irat formájában küldi meg a Saját kp. nyilatkozatjelentést.
Tudnivalók a Saját kp. nyilatkozatjelentés elektronikus úton történő kiszolgáltatásával kapcsolatban

A BISZ Zrt. e-mail címre történő adatszolgáltatás esetén az elkészített Saját kp. nyilatkozatjelentést Adobe Reader programmal olvasható, PDF formátumban küldi meg a Kérelmező e-mail címére. A nyomtatvány minden esetben WinZip tömörítő programmal tömörítésre és jelszavazásra kerül.

A fentiek alapján a csatolmány megnyitásához a „zip” fájl kicsomagolására alkalmas (pl. WinZip), illetve a PDF formátum megjelenítésére alkalmas (pl. Adobe Reader) alkalmazásokra van szükség. Amennyiben a nyilatkozattevő számítógépén ezek az alkalmazások nem találhatóak, javasoljuk ezen alkalmazások ingyenes verziójának letöltését az Interneten keresztül.

A Saját kp. nyilatkozatjelentés megnyitásához szükséges jelszó képzési metodikájáról az e-mail üzenetben adunk tájékoztatást a nyilatkozattevő számára.

Ezúton is felhívjuk a figyelmet az Internet használatának kockázataira. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén, a BISZ Zrt. a nyilatkozattevő által megadott kézbesítési e-mail cím helyességét nem vizsgálja. Helytelen vagy hibásan megadott e-mail címekből eredő kézbesítési sikertelenségért a BISZ Zrt. felelősséget nem vállal.

A BISZ Zrt. kizár minden felelősséget, amely a csatolmány megnyitásából, illetve a számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenségből, bármilyen internetes vírus vagy egyéb internetes fenyegetések károkozó képessége miatt következik be. A BISZ Zrt. az e-mail postafiók más személy által történő használatából, a jelszó illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kellemetlenségért felelősséget nem tud vállalni.

Az előbbiekre hivatkozással kérjük a kézbesítési címként megadott postafiók fokozott figyelemmel történő kezelését.

Hibásan megadott e-mail címből eredő kézbesítési sikertelenség esetén a nyilatkozattevő újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá igényéhez.

Tudnivalók a Saját kp. nyilatkozatjelentés postai úton történő kiszolgáltatásával kapcsolatban

Amennyiben a nyilatkozattevő Nyilatkozatadat-szolgáltatón keresztül nyújtja be Saját kp. nyilatkozatjelentés kérelmét, úgy a Saját kp. nyilatkozatjelentés tranzakció alapján elkészített választ a BISZ Zrt. kinyomtatva, zárt borítékban juttatja vissza a tranzakciót feladó Nyilatkozatadat-szolgáltató központjába. A Nyilatkozatadat-szolgáltató ügyintézője, a nyilatkozattevő számára szóló Saját kp. nyilatkozatjelentést tartalmazó zárt, sértetlen borítékot az általa megadott levelezési címre továbbítja, kézbesítési bizonylattal feladott irat formájában.

Amennyiben a nyilatkozattevő közvetlenül Társaságunkon keresztül nyújtja be Saját kp. nyilatkozatjelentés kérelmét, úgy a kérelemben megadott levelezési címre közvetlenül küldjük meg a kérelmet.

Postai úton történő kézbesítés esetén, amennyiben a kézbesítési bizonylattal megküldött Saját kp. nyilatkozatjelentést a nyilatkozattevő nem veszi át és az visszaérkezik a Nyilatkozatadat-szolgáltatóhoz vagy a BISZ Zrt.-hez, úgy a kérelem visszaérkezést követően megsemmisítésre kerül. A megsemmisítést követően a nyilatkozattevő újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá Saját kp. nyilatkozatjelentéséhez.

 

Letölthető dokumentumok
A Központi Nyilvántartásban szereplő adatokkal kapcsolatos kifogás benyújtási lehetőségei

Amennyiben a Központi Nyilvántartásban nyilvántartott nyilatkozatadatával nem ért egyet, annak kezelését vitatja, úgy kifogást emelhet a tárolt adatok tartalma, illetve a tárolt adatok átadása és kezelése ellen. A kifogást, a helytelen nyilatkozatadatot kezelő pénzügyi intézmény vagy a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) számára kell elküldenie.
A kifogásban érintett Nyilatkozatadat-szolgáltató köteles a kifogást alaposan kivizsgálni, szükség esetén a hibát korrigálni, majd az ügyfelet az eredményről értesíteni.

A Központi Nyilvántartásba adatot felvivő pénzügyi intézmény felelős az adatok tartalmáért, helyességéért mindaddig, amíg az adat a rendszerben szerepel. Az adatot felvivő pénzügyi intézmény vagy jogutódja rendelkezik azon információkkal (szerződés, számla-információk, stb.), amelyek a kérelmek tisztázásához illetve orvoslásához szükségesek.
Ha a kifogás a BISZ Zrt.-hez nyújtja be, azt minden esetben továbbítjuk, a pénzügyi intézmény részére. Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy van a Központi Nyilvántartásban olyan nyilatkozatadata melynek kezelése jogszerűtlen, abban az esetben javasoljuk, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében, keresse fel a nyilatkozatát kezelő pénzügyi intézményt.