BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS VÁLLALKOZÁSOK

A KHR két alrendszerből áll, a magánszemélyek hitelszerződéseit és esetleges mulasztásokat, eseményeket tartalmazó lakossági alrendszerből és a vállalkozások hitelszerződéseit és esetleges eseményeket tartalmazó vállalkozói alrendszerből.

Saját hiteljelentés igénylés

A saját hiteljelentés bármely pénzügyi intézménytől díjmentesen kérelmezhető, teljes körű tájékoztatást ad a KHR-ben tárolt referenciaadatokról és amennyiben a kérelem benyújtásakor az ügyfél kéri, e-mailben is kiszolgáltatható!

Kifogás benyújtása

Kifogással élhet a KHR-ben nem jogszerűen tárolt adataival szemben és kérheti az adatok módosítását vagy törlését a szerződést vezető pénzügyi intézménynél.

Átadhatósági és tárolhatósági nyilatkozat

A magánszemélyek a KHR-ben róluk nyilvántartott szerződések körét befolyásolhatják, a magánszemély nyilatkozatot tehet a szerződés megszűnése utáni további adattárolásról.

A KHR-ről általánosságban

Ismertje meg a KHR-t, hogy tisztában legyen a tárolt adatok adatkezelésével és az Ön jogaival.

Alapfogalmak

A Központi Hitelinformációs Rendszerhez kapcsolódó fogalmak és kifejezések rövid magyarázata.

panaszkezelés

A BISZ Zrt. működésével kapcsolatban panasz tétel folyamata és módjai