BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
A KHR adatai alapján a hitelezés működési szintjét jelző mutatók.

A KHR lakossági-, és vállalkozási alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat bemutató grafikonok, és jelentéseink

PERFORMANCIA MUTATÓK

A BISZ Zrt. szolgáltatásain keresztül látja a gazdaság, azon belül is a hitelpiac működését. A szolgáltatások közül kiemelkedik a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), amely az egyetlen olyan országos adatbázis, amelyben az összes megkötött hitel- és hitel jellegű szerződés az aktuális állapotával szerepel. Társaság az elmúlt 25 évben olyan információs vagyonra tett szert, amelyből komoly értékeket tud visszaadni a partnereinek, a kedves érdeklődőknek. A hozzánk érkező folyamatos megkeresések hatására a BISZ Zrt. 2021-től performancia mutatók néven elindít egy új szolgáltatást, amelyben különböző mutatók kerülnek fokozatosan bevezetésre.

A szolgáltatásról
A BISZ Zrt. a KHR adataiból létrehozott performancia mutatók szolgáltatásban olyan mérőszámokat határoz meg, amellyel egységesen lehet mérni a hitelezésnek vagy annak egy részterületének működését, teljesítményét. A performancia mutatók negyed évente kerülnek publikálásra, a negyedév lezárását követően. A publikáció a BISZ Zrt. elektronikus felületein (honlap, HDR) és hírlevélben történik meg.

A szolgáltatás szintjei

A szolgáltatásnak több szolgáltatási szintje kerül bevezetésre. Ezek az alap szint, a haladó szint és a prémium szint. Az alap szint mindenki számára díjmentesen elérhető szolgáltatást jelent. Ezt minden felhasználó kötöttségek nélkül veheti igénybe. A szolgáltatás indulásakor az alap szolgáltatási színt kerül bevezetésre. A későbbiekben elérhetővé válik a megrendelhető haladó és prémium szintű szolgáltatási szint, ahol az egyes mutatók további bontása vehető igénybe külön díjazás ellenében.

Az alábbi táblázat segít a szolgáltatási szintek közötti különbségekben.

2021-Q1

BISZ HITELEZÉSI INDEX

108%

BHI

A BISZ Zrt. által elindított első mutató a BISZ Hitelezési Index, amely a hitelezés változását jelzi a vizsgált ciklusban az új hitelszerződések megjelenésének darabszám vizsgálatával. A mutatóban a vizsgált ciklus új hiteleinek számát vetjük össze az előző év azonos időszakának hiteleinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100 %-nak – csökkent vagy növekedett a vizsgált negyedév teljesítménye.

BHI értékeinek alakulása

A 2020-as évben a koronavírus világjárvány gyakorolt jelentős hatást a gazdaságra, így a hitelezésre is. Az új hitelszerződések száma a második negyedévben jelentős esést mutatott, amely egy nagyon negatív évet jósolt. Szerencsére a hitelezés folyamatosan erősödött, így a 2020-as negyedik negyedéves biztató eredményt egy nagyon jó 2021-es első negyedév követett. Az állam által kidolgozott gazdaságot stimuláló programok egyértelműen jelentős segítséget nyújtottak ehhez a gyors javuláshoz. Gyakorlatilag a 2020-as negyedik negyedéves 78%-os BHI érték, 2021 első negyedévére 108%-ra emelkedett. A ta-valyi évhez képest pont ellenkező hatást, egy igen kedvező évet vizionál ez az erős kezdés. Rögtön adódik a kérdés. Vajon visszajön a 2019-es szint, visszaáll minden a rendes kerékvágásba?

2021-Q1

BISZ VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉSI INDEX

97%

BHI-V

Egy jól működő gazdaságnak komoly értékmérője, hogy a vállalkozások hogy prosperálnak, milyen működést mutat a finanszírozásuk. Egy ilyen működési adat megjelenése, gyakorlatilag az „igazság pillanata”. A BISZ Vállalkozási Hitelezés Index (BHI-V) a vállalkozási üzletág finanszírozásának működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben az aktuális negyedév új vállalkozási hiteleinek száma kerül összevetésre az előző év azonos negyedévében megkötött új vállalati szerződések számával.

BHI-V értékeinek alakulása

A pandémiás év a vállalati üzletágra is hatást gyakorolt. 2020 második negyedéve és a negyedik negyedéve között a BHI-V értéke 33%-ot emelkedett. Az állami programok (Pl.: NHP Plusz, Garancia program) hatása az év végéig tetten érhető volt. 2021 évelejére ez a helyzet konszolidálódott, amely gyakorlatilag leginkább stagnálásnak fogható fel, mégha nagyon picit csök-kent az eredmény. 2021 első negyedévben a BHI-V értéke 97% lett, amely azt is jelent-heti, hogy az állami programok felhajtó hatása megállt. Ez az eredmény alapjaiban nem rossz, hiszen egy normálisan működő piacot jelez. Viszont az egész évre előre tekintve felmerülhet a kérdés, hogy milyen év következhet a vállalati finanszírozásban, főképpen ha az állami termékek elérése (például az NHP plusz) megszűnik. Képes lesz-e a piac ugyanezt a forrást kedvező költségek mellett rendelkezésre bocsátani, meglesz-e a vállalkozásoknak a hitelfelvételi kedve? Az idei kezdet megfelelő alap egy pozitív évhez.

2021-Q1

BISZ LAKOSSÁGI HITELEZÉSI INDEX

109%

BHI-L

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés összképét mutatja meg, amely a teljes gazdaságot vizsgálva fontos aspektus. Ellenben a lakossági és a vállalati piacot működése bemutatja az egyes üzletágak szárnyalásait és problémáit. A BISZ Lakossági Hitelezés Index (BHI-L) a lakossági finanszírozás működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben a vizsgált negyedév új lakossági hiteleinek számát vetjük össze az előző év azonos negyedévében megkötött lakossági hiteleinek számával. Az index százalékban mutatja a változást.

BHI-L értékeinek alakulása

A 2020-ban a pandémia a lakossági üzletágra gyakorolt sokkal komolyabb hatást. A fizetési moratórium és a THM-plafon egyértelműen komoly kihívás elé állította a finanszírozókat. Több szektor megtorpanása, valamint a munkanélküliség növeke-dése nem azt vetítette előre, ami bekövetkezett. A második negyedév negatív eredményétől olyan fokú javulás történt, amely a tények ismeretében egyértelmű meglepetés volt. A BHI-L a 2020-as negyedik negyedév 72%-os eredménye után 2021 első negyedévére 109%-ra emelkedett. Az új állami termék – az otthon felújítási támogatás – rendkívül nagy lendületet adott a lakossági piacnak és nyilván az sem ártott, hogy a THM plafonnal már nem kell számolni. Mivel a jelzálog és a személyi kölcsön piac is magához tért, ezért az első negyedévben látott lendület kitarthat több negyedéven keresztül is. A várható kamatemelés valószínűleg növeli az év első felében felvett hitelek számát.

Lakossági KHR statisztikák

 

Az alábbi ábrák a KHR lakossági alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2021. július

VÁLLALKOZÁSI KHR STATISZTIKÁK

Az alábbi ábrák a KHR vállalkozói alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2021. jűlius