BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
A KHR adatai alapján a hitelezés működési szintjét jelző mutatók.

A KHR lakossági-, és vállalkozási alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat bemutató grafikonok, és jelentéseink

PERFORMANCIA MUTATÓK

A BISZ Zrt. szolgáltatásain keresztül látja a gazdaság, azon belül is a hitelpiac működését. A szolgáltatások közül kiemelkedik a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), amely az egyetlen olyan országos adatbázis, amelyben az összes megkötött hitel- és hitel jellegű szerződés az aktuális állapotával szerepel. Társaság az elmúlt 25 évben olyan információs vagyonra tett szert, amelyből komoly értékeket tud visszaadni a partnereinek, a kedves érdeklődőknek. A hozzánk érkező folyamatos megkeresések hatására a BISZ Zrt. 2021-től performancia mutatók néven elindít egy új szolgáltatást, amelyben különböző mutatók kerülnek fokozatosan bevezetésre.

A szolgáltatásról
A BISZ Zrt. a KHR adataiból létrehozott performancia mutatók szolgáltatásban olyan mérőszámokat határoz meg, amellyel egységesen lehet mérni a hitelezésnek vagy annak egy részterületének működését, teljesítményét. A performancia mutatók negyed évente kerülnek publikálásra, a negyedév lezárását követően. A publikáció a BISZ Zrt. elektronikus felületein (honlap, HDR) és hírlevélben történik meg.

A szolgáltatás szintjei

A szolgáltatásnak több szolgáltatási szintje kerül bevezetésre. Ezek az alap szint, a haladó szint és a prémium szint. Az alap szint mindenki számára díjmentesen elérhető szolgáltatást jelent. Ezt minden felhasználó kötöttségek nélkül veheti igénybe. A szolgáltatás indulásakor az alap szolgáltatási színt kerül bevezetésre. A későbbiekben elérhetővé válik a megrendelhető haladó és prémium szintű szolgáltatási szint, ahol az egyes mutatók további bontása vehető igénybe külön díjazás ellenében.

Az alábbi táblázat segít a szolgáltatási szintek közötti különbségekben.

2022-Q3

BISZ HITELEZÉSI INDEX

81%

BHI

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés változását jelzi a vizsgált ciklusban az új hitelszerződések megjelenésének darabszám vizsgálatával. A vizsgált ciklus új hiteleinek számát veti össze az előző év azonos időszakának, új hiteleinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100 %-nak – csökkent vagy növekedett a vizs-gált negyedév teljesítménye. A BHI a teljes hitelezési piac (lakossági és vállalkozási) vizsgálata alapján kerül meghatározásra.

BHI értékeinek alakulása

A 2022 eddig eltelt összes negyedévének vonatkozásában elmondhatjuk, hogy az index értéke elmarad az előző év azonos negyedéveihez képest. Mind a lakossági, mind pedig a vállalkozási oldalon az új szerződésszámok visszaesés figyelhető meg a legutóbbi, 2021-Q3 és 2022-Q3 összevetésében is. A támogatott programok továbbra is támaszai a piacnak lakossági és vállalkozási oldalon is, de a kamatkörnyezet folyamatos emelkedése, az infláció, a háború mind-mind fékező hatással van az új hitelkihelyezésekre. A kialakult helyzet egyre nehezebbé teszi a fogyasztók és vállalkozások bevonzását a hitelpiacra, a prioritások is átértékelődnek a különböző hitel-termékek között. Például a vállalkozási támogatott programok közül (Széchenyi MAX) erőteljes likviditási célú hitelek érvényesülnek a beruhá-zásiakkal szemben. A helyzetet az is árnyalja, hogy további szigorítások várhatóak a finanszírozók részéről, ami tovább lassíthatja majd a hitelezést.

2022-Q3

BISZ LAKOSSÁGI HITELEZÉSI INDEX

93%

BHI-L

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés összképét mutatja meg, amely a teljes gazdaságot vizsgálva fontos aspektus. Ellenben a lakossági és a vállalati piacot működése bemutatja az egyes üzletágak szárnyalásait és problémáit. A BISZ Lakossági Hitelezés Index (BHI-L) a lakossági finanszírozás működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben a vizsgált negyedév új lakossági hiteleinek számát vetjük össze az előző év azonos negyedévében megkötött lakossági hiteleinek számával. Az index százalékban mutatja a változást.

BHI-L értékeinek alakulása

2021-Q3-hoz képest 2022-Q3-ban ismételt visszaesés volt megfigyelhető az új szerződések darabszáma tekintetében. 26%-kal kevesebb új lakáshitelt kötöt-tek 2022-Q3-ban, mint az azt megelőző év azonos időszakában. Nem rózsás a helyzet más lakossági hiteltermékek kapcsán sem, a babaváró hitelek esetén is nagyon hasonló visszaesés látható az új szerződésesek darabszámát alapul véve. A negyedév „legrosszabb” hónapjához érkeztünk el szeptemberre. A járvánnyal sokkolt, megemelkedett inflációs és kamatkörnyezet, valamint az energiaválság is megtette hatást a hitelezés terén. Továbbra is a támogatott hiteltermékek mozgatják jelentősebben a piacot, ennek legfőbb oka a piaci kamatozású hitelek jelentős drágulása. A szeptemberi hónapra már 7,8%-ra emelkedett az újonnan felvett lakáshitelek átlag kamata, viszonyításként az egy évvel korábbi érték 4,2% volt és érdemes azt is említeni, hogy, a szemé-lyi kölcsönöknél még nagyobb mértékben, 12,3%-ról 17,2%-ra ugrott a THM. A következőkben további csökkenésre lehet számolni, mivel a jelenlegi gazda-sági környezet nincs ösztönzőleg sem a lakáshitelek, sem pedig a fogyasztást generáló fedezet nélküli hitelekre sem.

 

2022-Q2

BISZ VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉSI INDEX

70%

BHI-V

A vállalati szektort is nehezen érinti a hitelkamatok emelkedése, de a vállal-kozások esetében is elérhetőek támogatott hitelprogramok. 2021-Q3 és 2022-Q3 vizsgálata alapján 5%-kal nőtt a piaci hitelek aránya a támogatott hite-lekhez képest, 2022-Q3-ban a piaci hitelek aránya meghaladta az ezt meg-előző két negyedévben tapasztalt arányt. A vállalati, különösen a mikro-, kis- és középvállalati szektor tekintetében a támogatott hitelek jelentős támaszt adtak. Ezen belül a Széchenyi Kártya Program MAX különböző termékeire, például július végétől október közepéig több mint 13 ezer hitelkérelmet fo-gadtak be 575 milliárd forintot meghaladó értékben. A vállalkozások most egyre inkább arra vannak kényszerítve, hogy alkalmazkodjanak a kialakult környezethez. Amennyiben lehetősége van egy vállalkozásnak arra, – tevé-kenyégéből fakadóan – hogy mérsékelje például árfolyamkockázatát, ezzel is optimalizálva működését, úgy a devizahitelek megoldást jelentenek számára. Az elmúlt három negyedében folyamatos emelkedés volt megfigyelhető a deviza hitelek javára. A 2022-Q3-as időszakban felvett hitelek darabszámá-nak vizsgálata során az látszik, hogy a gépjármű lízingek iránti érdeklődés továbbra is igen jelentős.

 

BHI-V értékeinek alakulása

Az előző negyedéves alacsony szinthez képest nagyot ugrottak a szerződésszámok a 2022-Q2-es időszakra olyannyira, hogy a bázisidőszakot is sikerült felülmúlni. A második negyedévben a szerződéskötések több mint a felét, a gépjárművel kapcsolatos hitelek tették ki a vállalkozási szektoron belül. Az ebben az időszakban még érvényes hatósági benzinár kedvezően hathatott, illetve az eredeti tervek szerint június 30-án kifutó Széchenyi Lízing GO! program, és a folyamatosan emelkedő piaci ár lehetett a két fő faktor, ami megemelte a gépjárművek iránti keresletet, vagy előre hozhatta a tervezett lízingszerződések megkötését. A hatósági ár cégeknek történő eltörlése, a kifutó támogatott program miatt következtethetünk arra, hogy ez a trend nem fog folytatódni a továbbiakban. A gazdaság lassulása, az egyre emelkedő piaci kamatok (nem ritkán 10% fölötti), az elszálló beruházási költségek, a háborús helyzet, az egyre emelkedő árak és az árfolyam elszabadulásának következtében egy lassulás várható a vállalkozási hitelezési piacon az elkövetkezendő időszakban. A beruházási hitelek iránti kereslet lassulása jellemző, de aktív érdeklődés volt megfigyelhető a Széchenyi Kártya Program termékeire.

BTI 2022-Q3

BISZ TELJESÍTÉSI INDEX (BTI)

50%

BTI

2020-tól kezdve egyre csökkent a nemteljesítések száma a lakossági és a vállalkozási oldalon is. Ez természetesen nem csak a fizetési fegyelem javu-lásának, a prudens hitelezésnek köszönhető, hanem a 2020-Q1-ben beveze-tett és több alkalommal meghosszabbított fizetési moratóriumnak is. A jelenlegi gazdasági környezet negatív hatásai fokozatosan gyűrűznek be az élet minden területére. Az energiaköltségek, rezsiköltségek emelkedése egyre inkább csökkenti a hiteltörlesztésre rendelkezésre álló forrásokat mind a lakosság, mind pedig a vállalkozások oldalán. A legnagyobb ve-szélyben azok az adósok vannak, aki változó kamatozású hitelekkel rendel-keznek, hiszen az emelkedő árak mellett emelkedő hiteltörlesztéssel is meg kell küzdeniük. Az index értéke folyamatosan csökkent 2022-ben, amely azt is jelenti, hogy ebben a negyedévben „legszebb” BTI értéket láttuk.

 

 

BTI értékeinek alakulása

2020-tól kezdve egyre csökkent a nemteljesítések száma, amit jól mutat a mellékelt ábra is. A koronavírus járvány enyhítésére bevezetett moratóriumnak nagy szerepe volt ebben a folyamatban, hiszen a nem teljesítések és mulasztások számát az adósok védelme miatt hozott intézkedések nem engedték jelentősen növekedni. 2021 utolsó negyedévében egy nagyobb romlás figyelhető meg a fizetési képességben és készségben a teljes piacot tekintve, ami enyhén mérséklődik a következő 2 negyedévben. 2022-Q2-es időszakában az általános moratóriumot kihasználók nagy része már nem élvezheti ezt a privilégiumot, hiszen csak a moratóriumra rászoruló réteg veheti igénybe az év végéig, de egyelőre drasztikusabb romlás nem következett be a moratórium lehetőségének korlátozásának hatására.
Az igazság pillanata közeleg, és ezt a folyamatot gyorsítják a külső és belső gazdasági hatások is.

BTI-L 2022-Q3

BISZ LAKOSSÁGI TELJESÍTÉSI INDEX (BTI-L)

55%

BTI-L értékeinek alakulása

A mulasztások növekedésének mesterséges gátja a moratórium. A fizetési moratóriumot 2021 közepéig a lakáshitelek 29%-nál vették igénybe, ami jelentős értéknek tekinthető. A törlesztési moratórium meghosszabbítására irányuló és elérhetőségét korlátozó, 2021. novemberi intézkedések következ-tében 2022. június végére a moratóriummal érintett lakáshitel-állomány csak 5,6%-át érintette. A kamatstop intézkedés is meghosszabbításra került, így védőhálóként funkcionál továbbra is az adósok számára. A teljes képet meg-vizsgálva lakossági hitelek 5-10%-a lehet az energiaárak emelkedése miatt jelentősebb kockázatnak kitéve. Arányaiban nincs változás a piaci és támoga-tott hitelek nem törlesztése miatt bekövetkezett mulasztások számában az elmúlt három negyedében. A hiteltípus tekintetében a fedezetlen hitelekkel kapcsolatban bekövetkezett mulasztások viszik a prímet, a lakáshitelekkel kapcsolatos mulasztások száma folyamatos csökkenést mutat a 2019-es bá-zisévhez képest, ezzel szemben a babaváró hitelek esetében folyamatos nö-vekedő trendet látunk.

BTI-V 2022-Q3

BISZ VÁLLALKOZÁSI TELJESÍTÉSI INDEX (BTI-V)

46%

BTI-V értékeinek alakulása

A jelenlegi viszontagságos időszak a vállalati üzletág fizetési képességére is hatást gyakorol. A BTI-V értéke a 2019-es bázisévhez képest folyamatos javu-lást mutat, de itt is meg kell emlékeznünk a moratórium hatásairól. Sokat segített a vállalkozásoknak a kiszámíthatóbb fix kamatozású konstrukciók megléte, melyek esetén biztosan lehetett kalkulálni a fizetési kötelezettség mértékével. Amivel viszont nem lehetett számolni az a gazdasági helyzet alakulása, ami a vállalkozásokat jelentősen sújtja, főképpen az energiainten-zív iparágakban. A magas inflációs környezet, a romló forint árfolyam, az alapanyaghiány, energiaárak, megugrott rezsiköltségek alapján a csődráta emlékesére lehet számítani, ami magával hozza a BTI-V index értékének rom-lását is. A 2022-es évben a támogatott hitelekhez kapcsolódó késedelmek száma lassan növekvő, még a piaci hitelek kapcsolódó késedelmek száma lassan csökkenő pályán mozog. Forint és deviza hitelek esetén is csökkenés figyelhető meg a 2022-es év során késedelmek tekintetében.

 

Lakossági KHR statisztikák

 

Az alábbi ábrák a KHR lakossági alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2023. január

VÁLLALKOZÁSI KHR STATISZTIKÁK

Az alábbi ábrák a KHR vállalkozói alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2023. január