BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
A KHR adatai alapján a hitelezés működési szintjét jelző mutatók.

A KHR lakossági-, és vállalkozási alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat bemutató grafikonok, és jelentéseink

PERFORMANCIA MUTATÓK

A BISZ Zrt. szolgáltatásain keresztül látja a gazdaság, azon belül is a hitelpiac működését. A szolgáltatások közül kiemelkedik a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), amely az egyetlen olyan országos adatbázis, amelyben az összes megkötött hitel- és hitel jellegű szerződés az aktuális állapotával szerepel. Társaság az elmúlt 25 évben olyan információs vagyonra tett szert, amelyből komoly értékeket tud visszaadni a partnereinek, a kedves érdeklődőknek. A hozzánk érkező folyamatos megkeresések hatására a BISZ Zrt. 2021-től performancia mutatók néven elindít egy új szolgáltatást, amelyben különböző mutatók kerülnek fokozatosan bevezetésre.

A szolgáltatásról
A BISZ Zrt. a KHR adataiból létrehozott performancia mutatók szolgáltatásban olyan mérőszámokat határoz meg, amellyel egységesen lehet mérni a hitelezésnek vagy annak egy részterületének működését, teljesítményét. A performancia mutatók negyed évente kerülnek publikálásra, a negyedév lezárását követően. A publikáció a BISZ Zrt. elektronikus felületein (honlap, HDR) és hírlevélben történik meg.

A szolgáltatás szintjei

A szolgáltatásnak több szolgáltatási szintje kerül bevezetésre. Ezek az alap szint, a haladó szint és a prémium szint. Az alap szint mindenki számára díjmentesen elérhető szolgáltatást jelent. Ezt minden felhasználó kötöttségek nélkül veheti igénybe. A szolgáltatás indulásakor az alap szolgáltatási színt kerül bevezetésre. A későbbiekben elérhetővé válik a megrendelhető haladó és prémium szintű szolgáltatási szint, ahol az egyes mutatók további bontása vehető igénybe külön díjazás ellenében.

Az alábbi táblázat segít a szolgáltatási szintek közötti különbségekben.

2021-Q2

BISZ HITELEZÉSI INDEX

162%

BHI

A BISZ Zrt. által elindított első mutató a BISZ Hitelezési Index, amely a hitelezés változását jelzi a vizsgált ciklusban az új hitelszerződések megjelenésének darabszám vizsgálatával. A mutatóban a vizsgált ciklus új hiteleinek számát vetjük össze az előző év azonos időszakának hiteleinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100 %-nak – csökkent vagy növekedett a vizsgált negyedév teljesítménye.

BHI értékeinek alakulása

Negyedéves összevetésben a 2020 Q2-es és a 2021. Q2-es adatok mutatják a legnagyobb kontrasztot. 2020. Q2 volt az a negyedév, amikor a koronavírus világjárvány sokkhoz vezetett, melynek hatására a hitelezés, és a hitelezés indikátoraként szolgáló index az azt megelőző és azt követő egy éves időszakhoz képest a legalacsonyabb értékét mutatta. A 2021. Q2-es 162%-os érték jelentős ugrást mutat. 2021 második és harmadik negyedévére az MNB által végzett felmérés alapján vállalati oldalon a bankok nem terveznek módosítania hitelfeltételeken, sőt a második félévben enyhítést terveznek a hitelezési feltételekben, a lakossági oldalon pedig nem gondolkodnak a lakossági hitelek kondícióinak módosításában. A fentieket figyelembe véve a hitelezésben további bővülésre lehet számítani. Természetesen az igazság pillanata a hitelmoratórium kifutásával, valamint a támogatott hitelprogramok kivezetésével jöhet el.

2021-Q2

BISZ VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉSI INDEX

135%

BHI-V

Egy jól működő gazdaságnak komoly értékmérője, hogy a vállalkozások hogy prosperálnak, milyen működést mutat a finanszírozásuk. Egy ilyen működési adat megjelenése, gyakorlatilag az „igazság pillanata”. A BISZ Vállalkozási Hitelezés Index (BHI-V) a vállalkozási üzletág finanszírozásának működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben az aktuális negyedév új vállalkozási hiteleinek száma kerül összevetésre az előző év azonos negyedévében megkötött új vállalati szerződések számával.

BHI-V értékeinek alakulása

Bár a lakossági piachoz képest a vállalkozási piac értéke elmarad, az azért itt is elmondható, hogy jelentős volt a változás. A piac nagyot ment! A járvány gazdasági hatásainak tompítására bevezetett programok az új hitelkihelyezésekre is pozitv hatással voltak. A hitelállomány növekedésért elsősorban a kkv szegmens a felelős, az NHP hajrá iránt jelentős volt az érdeklődés a mádodik negyedévben is. A vállalati hitelezés egyik nagy kérdése, hogy mi vár ránk az NHP-t követően. Lesz-e olyan „sláger” termék, amely a jelenlegi helyzeteben támasza lesz majd a hitelezésnek. Az elkövetkező időszakban (2021. július 1-jével), a KAVOSZ által koordinált Széchenyi Kártya Program keretében újraindítási konstrukciók kerülnek a piacra. Pozitívan tekinthetünk a következő negyedévre, a bankok elégséges hitelezési kapacitássa rendelkeze, illetve a támogatott programok továbbra is biztosítani tudják az egészséges hiteldinamikát a vállalati szektorban.

2021-Q2

BISZ LAKOSSÁGI HITELEZÉSI INDEX

167%

BHI-L

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés összképét mutatja meg, amely a teljes gazdaságot vizsgálva fontos aspektus. Ellenben a lakossági és a vállalati piacot működése bemutatja az egyes üzletágak szárnyalásait és problémáit. A BISZ Lakossági Hitelezés Index (BHI-L) a lakossági finanszírozás működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben a vizsgált negyedév új lakossági hiteleinek számát vetjük össze az előző év azonos negyedévében megkötött lakossági hiteleinek számával. Az index százalékban mutatja a változást.

BHI-L értékeinek alakulása

A lakossági szegmensben jelentős javulás érzékelhető 2021. Q2-ben, gyakorlatilag kilőtt az index értéke. Továbbra is kitart a már meglévő támogatott programok népszerűsége (babaváró hitelek aránya a lakossági hitelállomány 15%-át teszi ki). A ne-gyedév során tovább dübörgött a lakáshitelek iránti kereslet, ezt alátámasztandó a negyedév során kibocsátott lakáshitelek volumene új történelmi csúcsot ért el. A lakáshitelek volumenének alakulását számos tényező befolyásolja. A járvány miatt elhalasztott lakás-kereslet jelentős részben idén tavasszal jelentkezett, a legtöbb lakáspiaci szegmensben áremelkedés volt tapasztalható, így a hitelösszegek is nőhettek. A hitelkereslet élénkülését támogathatja a második félévben a Zöld Otthon Program bevezetése is, illetve a várható monetáris szigorítások miatti előrehozott hitelfelvételek is.

Lakossági KHR statisztikák

 

Az alábbi ábrák a KHR lakossági alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2021. október

VÁLLALKOZÁSI KHR STATISZTIKÁK

Az alábbi ábrák a KHR vállalkozói alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2021. október