BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Toronyházak ugrás a Performancia mutatókra
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
A KHR adatai alapján a hitelezés működési szintjét jelző mutatók.
Grafikon ugrás a KHR lakossági és vállalkozási statisztikákhoz

A KHR lakossági-, és vállalkozási alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat bemutató grafikonok, és jelentéseink

PERFORMANCIA MUTATÓK

A BISZ Zrt. szolgáltatásain keresztül látja a gazdaság, azon belül is a hitelpiac működését. A szolgáltatások közül kiemelkedik a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), amely az egyetlen olyan országos adatbázis, amelyben az összes megkötött hitel- és hitel jellegű szerződés az aktuális állapotával szerepel. Társaság az elmúlt 25 évben olyan információs vagyonra tett szert, amelyből komoly értékeket tud visszaadni a partnereinek, a kedves érdeklődőknek. A hozzánk érkező folyamatos megkeresések hatására a BISZ Zrt. 2021-től performancia mutatók néven elindít egy új szolgáltatást, amelyben különböző mutatók kerülnek fokozatosan bevezetésre.

A szolgáltatásról
A BISZ Zrt. a KHR adataiból létrehozott performancia mutatók szolgáltatásban olyan mérőszámokat határoz meg, amellyel egységesen lehet mérni a hitelezésnek vagy annak egy részterületének működését, teljesítményét. A performancia mutatók negyed évente kerülnek publikálásra, a negyedév lezárását követően. A publikáció a BISZ Zrt. elektronikus felületein (honlap, HDR) és hírlevélben történik meg.

Performancia mutató illusztráció

A szolgáltatás szintjei

A szolgáltatásnak több szolgáltatási szintje kerül bevezetésre. Ezek az alap szint, a haladó szint és a prémium szint. Az alap szint mindenki számára díjmentesen elérhető szolgáltatást jelent. Ezt minden felhasználó kötöttségek nélkül veheti igénybe. A szolgáltatás indulásakor az alap szolgáltatási színt kerül bevezetésre. A későbbiekben elérhetővé válik a megrendelhető haladó és prémium szintű szolgáltatási szint, ahol az egyes mutatók további bontása vehető igénybe külön díjazás ellenében.

Az alábbi táblázat segít a szolgáltatási szintek közötti különbségekben.

Szolgáltatási szintek közötti különbségek táblázat

2023-Q4

BISZ HITELEZÉSI INDEX

109%

BHI

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés változását jelzi a vizsgált ciklusban. A BHI az új hitelszerződések darabszámának finanszírozott összeggel súlyozott átlagát veti össze az előző év azonos időszakának azonos adatával, a finanszírozott összegek arányában súlyozva a lakossági és vállalati hitelszerződéseket. A BHI a teljes hitelezési piac (lakossági és vállalkozási) vizsgálata alapján kerül meghatározásra. A lakossági (BHI-L) és a vállalkozási (BHI-V) hitelezési index az új hitelszerződések megjelenésének darabszám vizsgálatával számol, a vizsgált ciklus új hiteleinek számát veti össze az előző év azonos negyedévében létrejött új hitelek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi ugyanezen negyedévhez képest – ezt vesszük 100 %-nak – csökkent vagy növekedett a vizsgált negyedév teljesítménye.

BHI értékek 2023 negyedik negyedéves alakulása grafikon

BHI értékeinek alakulása

A 2023 negyedik negyedévi hitelezési index értéke 9%-kal meghaladja a 2022 negyedik negyedévi értéket, ami alapján úgy tűnhet, hogy a hitelezési piac egészét tekintve megindult a keresletnövekedés. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a bázishatást, hiszen csak az egy évvel korábbi, már alacsony szintekhez képest jelez növekedést a mutató, így az egyre rosszabb bázisadatok miatt várhatóan egyre dinamikusabb emelkedést láthatunk majd, ha elkezd felfutni a hitelezés. Ez utóbbira jó példa a lakossági szegmens, ahol az index ugyan növekedést mutat, de az idei előző negyedévhez viszonyítva, darabszám tekintetében 4%-kal kevesebb hitelszerződést kötöttek 2023 negyedik negyedévben. A hitelezési index értékének alakulása a hitelezés változásának pozitív trendjét sugallja, az államilag támogatott vállalati hitelprogramok 2024-es folytatása, a piaci kamatszintek mérséklődése és az önkéntes kamatplafon intézménye várhatóan jól szolgálják majd a tendencia felívelését.

2023-Q4

BISZ LAKOSSÁGI HITELEZÉSI INDEX

103%

BHI-L

A BISZ Lakossági Hitelezés Index (BHI-L) a lakossági finanszírozás működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben a vizsgált negyedév új lakossági hiteleinek és hitel jellegű szerződéseinek számát vetjük össze az előző év azonos negyedévében megkötött lakossági hiteleinek és hitel jellegű szerződéseinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100%-nak – csökkent, vagy növekedett a vizsgált negyedév teljesítménye.

BHI-L értékek 2023 negyedik negyedéves alakulása grafikon

BHI-L értékeinek alakulása

2023 negyedik negyedévében az új szerződések darabszáma 3%-kal nőtt a 2022-es év azonos időszakához képest. Továbbra is stabil a személyi hitelek iránti kereslet, 2023 negyedik negyedévében a teljes lakossági hitelkihelyezés 28%-át adták ezek a szerződések, és darabszám te-kintetében 9%-kal több ilyen hitelszerződés született az előző év azonos időszakához képest. Úgy tűnik növekvő pályára kerül a lakáshitelezés, mivel negyedéves összevetésben a szerződéses összeg tekintetében 17%-os növekedés történt az előző időszakhoz viszonyítva. A 2023. október 9-től alkalmazott önkéntes kamatplafon (amely alapján a lakossági jelzáloghitelek maximum 8,5%-os THM szinten érhetők el) érezteti hatását, amely ráadásul 2024 január 1-től 7,3%-ra csökken, így előidézheti a lakáshitelek darabszámának felfutását is, mivel eddig csak a volumenben láttunk növekedést. A babaváró hiteleknél az év utolsó negyedévében 40%-os növekedés volt mind kihelyezés, mind darabszám tekintetében az előző negyedévhez képest. A növekvő keresletben jelentős hatást gyakorolhattak a 2024-től változó feltételek.

2023-Q4

BISZ VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉSI INDEX

94%

BHI-V

A BISZ Vállalkozási Hitelezés Index (BHI-V) a vállalkozási finanszírozás működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben a vizsgált negyedév új vállalkozási hiteleinek és hitel jellegű szerződéseinek számát vetjük össze az előző év azonos negyedévében megkötött vállalkozási hiteleinek és hitel jellegű szerződéseinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100%-nak – csökkent, vagy növekedett a vizsgált negyedév teljesítménye.

BHI-V értékek 2023 negyedik negyedéves alakulása grafikon

BHI-V értékeinek alakulása

2023 negyedik negyedévében az új szerződések darabszámában 5,7 %-os visszaesés volt a 2022-es év azonos időszakához képest, míg a szerződéses összegek tekintetében 12%-os volt a csökkenés. A vállalkozások számára 2023 októbertől érvényes piaci forgóeszközhitel kamatplafon hatása még nem érződik. Továbbra is növekvő pályán vannak a kedvezőbb kamatozású deviza alapú finanszírozások, amelyek az exporttevékenységet folytató cégek számára jelentenek jó lehetőséget a devizában keletkezett bevételeik miatt. Beszédes adat, hogy 2023 negyedik negyedévében a piaci kamatozású hitelkihelyezések 47%-a volt deviza alapú. Meg kell említeni a vállalati hitelezésben tartósan fontos szerepet játszó kamattámogatott konstrukciókat is, melyekkel az állam segíti a vállalkozások likviditásának megőrzését. 2023 negyedik negyedévében a forinthitelek közel egyötöde támogatott konstrukció volt. A nehezen kigazdálkodható magas kamatszint továbbra is visszafogja a beruházásokat, emiatt a beruházási célú finanszírozásoknál még nem látunk élénkülést.

2023-Q4

BISZ TELJESÍTÉSI INDEX (BTI)

41%

BTI

A BISZ Teljesítési Index a nem teljesítő hitelek változását jelzi a vizsgált ciklusban, a KHR-ben megjelenő új nem teljesítések darabszám vizsgálatával. A mutatóban a vizsgált ciklus új nem teljesítéseinek átlagos lakossági és vállalati szerződésenkénti összegével súlyozott átlagos darabszámát vetjük össze a 2019-es bázisév nem teljesítéseinek összegével ugyanígy súlyozott átlagos darabszámával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy a bázisév negyedéveinek átlagához képest nőtt (csökken a BTI értéke) vagy csökkent (növekszik a BTI értéke) a fizetési fegyelem a vizsgált negyedév kapcsán.

BTI értékek 2023 negyedik negyedéves alakulása grafikon

BTI értékeinek alakulása

A teljesítési index értékeit tekintve az elmúlt években fokozatosan javult a fizetési fegyelem a hitelpiac egészét tekintve, de a COVID időszakában indult fizetési moratóriumok révén számos finanszírozás esetében nem is kellett teljesíteni a finanszírozó felé, azaz nem is lett volna mérhető a fizetési fegyelem romlása. Emiatt jelentős volt a bizonytalanság azt illetően, hogy a moratórium 2023 eleji kivezetése nem okoz-e gyors és látványos felfutást a késedelmek terén. Érdekes módon éppen ellenkező folyamat ment végbe, mivel 2023 első három negyedévében tovább csökkent a rosszul teljesítő szerződések aránya. Bár a mutató értéke a negyedik negyedévben minimális növekedést jelez, megállapítható, hogy az utolsó három negyedév a fizetési fegyelem stagnálásáról szól. Ezzel az is kimondható, hogy a BTI 2021 negyedik negyedéve óta tartó csökkenése megállt, a teljesítésekben beállt javulás nem folytatódott.

2023-Q4

BISZ LAKOSSÁGI TELJESÍTÉSI INDEX (BTI-L)

47%

BTI-L értékek 2023 negyedik negyedéves alakulása grafikon

BTI-L értékeinek alakulása

A BTI-L mutató a lakossági fizetési fegyelem változását jelzi. A BTI-L értéke az utolsó három negyedévben stagnál, a mutató értéke a negyedik negyedévben is 47%. A mulasztások darabszámát tekintve az elmúlt 12 negyedévben folyamatosan csökkent a szerződések nem teljesítésének száma. A BTI-L értékében 2021 negyedik negyedéve óta 15 százalékpont a bekövetkezett javulás. Ez azért is érdekes, mert az életviteli költségek jelentős emelkedése, valamint a fizetési moratórium kivezetése miatt olyan vélemény is volt, amely a szerződés teljesítésekben bekövetkező negatív változásokat jelezte a 2023-as év második felére. Szerencsére a negatív forgatókönyv nem következett be, köszönhetően a kamatstop és a béremelkedések hatásainak is. Nagy kérdés, hogy 12 negyedév után tovább tud-e csökkeni a nem teljesítések száma, illetve tovább javul-e a lakosság teljesítési indexe. Természetesen az elmúlt három negyedév stagnálása azt is jelentheti, hogy a BTI-L elérte azt a pontot, ahol már komolyabb javulás nem várható.

2023-Q4

BISZ VÁLLALKOZÁSI TELJESÍTÉSI INDEX (BTI-V)

47%

BTI-V értékek 2023 negyedik negyedéves alakulása grafikon

BTI-V értékeinek alakulása

A BTI-V mutató a vállalkozási fizetési fegyelem folyamatos változását jelzi. A 2023-as negyedik negyedév 47%-os értéke alapján elmondhatjuk, hogy az újonnan megjelenő nem teljesítések számát tekintve javult a fizetési fegyelem a 2019-es bázisévhez viszonyítva. A trendet tekintve megállapítható, hogy az elmúlt években stabilan 45 és 50% közötti értéket vett fel a mutató, melynek egyik oka a kiszámíthatóbb, fix kamatozású konstrukciók térnyerésében keresendő. A nem teljesítő szerződések a 2022-es évhez képest mind darabszám, mind szerződéses összeg tekintetében közel azonos értéket mutatnak. Bár a bizonytalan gazdasági helyzet, a magas inflációs környezet, az energiaárak alakulása és a moratórium kivezetése a vállalkozásokat is jelentősen sújtotta, még ezen tényezők együttes hatására sem történt számottevő változás a vállalkozások fizetési fegyelmében. Az index két éve tartja a 47% körüli értékét. Ez optimizmusra ad okot, így várhatóan a következő időszakban sem történik majd jelentős változás a vállalkozási hitelek teljesítésében.

BISZ AKTIVITÁSI MUTATÓ (BAM)

A BISZ Aktivitási Mutató azt mutatja, hogy a teljes hitelezést tekintve milyen gyorsan változik a hiteltörténet, mennyire aktív a hitelpiac a 2019-es bázisévhez viszonyítva. A vizsgált ciklusban az új hitelszerződések darabszámát, a kockázatban lévő szerződések üzleti változásait, valamint az információkérések számát vesszük alapul. Az eredmény százalékban kerül meghatározásra, és minél nagyobb a mutató értéke, annál nagyobb a szektor hitelezési aktivitása.

2023-Q4

BISZ LAKOSSÁGI AKTIVITÁSI MUTATÓ (BAM-L)

75%

BAM-L értékek 2023 negyedik negyedéves alakulása grafikon

BAM-L értékeinek alakulása

A BAM-L mutató 2023-as negyedik negyedévének 75%-os értéke a lakossági szektor hitelezési aktivitásának csökkenését jelzi az előző negyedévekhez képest. Az előző negyedévhez képest több vizsgált elemnél is visszaesés tapasztalható, így az új szerződések kötésében, a kockázatban lévő hiteltörténet változásában, valamint a magánszemélyek hitelfelvétel előtti információkéréseinek száma is csökkent. A BAM-L értékének visszaesése azért is érdekes, mert az elmúlt öt negyedévben ennél sokkal kisebb változások mutatkoztak. A bázis évként meghatározott 2019-es „egészséges év” azonos időszakának eredményétől is jelentősen eltérnek a vizsgált fundamentumok, amely közül talán az üzleti információkérések teljesítenek elfogadhatóan. Ebből következően a piac működésére az óvatosság a jó megfogalmazás.

2023-Q4

BISZ VÁLLALKOZÁSI AKTIVITÁSI MUTATÓ (BAM-V)

96%

BAM-V értékek 2023 negyedik negyedéves alakulása grafikon

BAM-V értékeinek alakulása

A 2023-as utolsó negyedévben a BAM-V mutató 96%-os értékét mutat, amely az elmúlt négy negyedévet tekintve pici visszaesést jelent. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozási aktivitás lanyhult, amely főképpen az új szerződések kötésében, valamint a kockázatban lévő hiteltörténetben mérhető jól. Amennyiben a 2019-es bázisévhez hasonlítjuk az eredményt, ott is megállapítható a 2023-as utolsó negyedév lassulása. A BAM-V olyan mutató, amely a hitelhez jutás összes olyan mérőszámát magába foglalja, amely a piac működését, dinamikáját adja vissza. A mutatóval nem csupán a szektor aktivitását, hanem az alkalmazkodását is tetten tudjuk érni. A már meglévő, kockázatban lévő állomány üzleti módosításának alakulása jelzi a bankok és ügyfeleik együttműködését, illetve kompromisszum képességét is. Reményeink szerint a mostani lassulás csak visszaváltás előzés előtt.

BISZ KRÍZIS MUTATÓ (BKM)

A BISZ Krízis Mutató a fizetési képességgel kapcsolatban mutatja meg a 2019-es bázis évhez viszonyított állapotot. A krízis mutató gyakorlatilag azt az eredményt adja vissza, hogy a bázisévhez viszonyítva az egyes szerződések milyen arányban jeleznek fizetési vagy működési problémát. Minél nagyobb a mutató értéke, annál nagyobb a finanszírozási piacon a krízis mértéke.

2023-Q4

BISZ LAKOSSÁGI KRÍZIS MUTATÓ (BKM-L)

83%

BKM-L értékek 2023 negyedik negyedéves alakulása grafikon

BKM-L értékeinek alakulása

A BKM-L mutató alapvetően két fontos faktort vesz figyelembe. Egyrészt, hogy a természetes személynek volt-e a negyedév alatt fennálló mulasztása, másrészt, hogy volt-e a törlesztési módból adódóan felmerült fizetési problémája. A mutató alapvető feladata, hogy felmérje és megmutassa a piacon jelentkező problémás szerződések arányát a lakossági szegmensen belül. 2023 negyedik negyedévében folytatódott a második negyedév óta tartó javuló tendencia, mivel a BKM-L értéke 83% lett. Ez egyben az utolsó öt negyedév legjobb értéke is, amelyben a problémás szerződések túlnyomó részét még továbbra is a személyi hitelek adják. Ez a vizsgált időszakban 72%-os arányt jelent.

2023-Q4

BISZ VÁLLALKOZÁSI KRÍZIS MUTATÓ (BKM-V)

123%

BKM-V értékek 2023 negyedik negyedéves alakulása grafikon

BKM-V értékeinek alakulása

A BKM-V mutató két fontos faktort vesz figyelembe. Egyrészt, hogy a vállalkozásoknak volt-e a negyedév alatt fennálló fizetési késedelme, másrészt, hogy volt-e a szerződés állapot szerinti fizetési problémája. A mutató alapvető feladata, hogy felmérje és megmutassa a piacon jelentkező problémás szerződések arányát a vállalkozási szegmensen belül. A BKM-V 2023 negyedik negyedéves 123%-os értéke azt jelenti, hogy csökkent a nyomás a piacon, amely a problémás állapotú szerződések számának és a fizetési késedelmek megjelenésének csökkenésében jelentkezik. Egyébként a 123%-os értékkel a mutató visszatért az idei első negyedéves értékhez.

BISZ VISELKEDÉSI INDEX (BVI)​

A BISZ Viselkedési Index azt jelzi, hogy a hitelt felvevő ügyfelek általánosságban milyen viselkedési mintát – milyen fizetési készséget – mutatnak a hitelek megfizetésével kapcsolatban.

A mutató komplexitását egyértelműen jelzi, hogy kilenc faktort is figyelembe vesz az érték meghatározásakor. Az érintett időszakban megvizsgálásra kerülnek mindazon szerződések, ahol fizetési mulasztás van, ahol a szerződés lejáratáig nem történt meg a teljesítés, ahol a szerződések állapota problémásnak mutatkozik (ez csak a vállalati index esetében), ahol a veszteség képzése mellett történt a szerződés lezárása, ahol a tőketartozás a vizsgált intervallumon belül nem változik (gyakorlatilag azt vizsgáljuk, hogy mennyire tervszerűen fizetik a vállalkozások a hiteleiket), illetve ahol elő- vagy végtörlesztés történt.

A mutató az érintett időszakban fennálló összes vállalati sorbanállás számát (a vállalatnál bekövetkezett fizetésképtelenséget) is figyelembe veszi (ez csak a vállalkozási index esetében). A modellben a vizsgált fundamentumok darabszámai kerülnek összevetésre a fennálló szerződésekben szereplő összes vállalkozás darabszámával. Az így kapott index gyakorlatilag az egy ügyfélre kivetített fizetési morált mutatja. Minél magasabb az értéke, annál rosszabb az ügyfelek fizetési készsége.

2023-Q4

BISZ LAKOSSÁGI VISELKEDÉSI INDEX
(BVI-L)

230%

BVI-L értékek 2023 negyedik negyedéves alakulása grafikon

BVI-L értékeinek alakulása

A BVI-L index az egy ügyfélre vetített fizetési készséget mutatja a lakossági szegmensben. A lakossági viselkedési index folyamatosan javuló tendenciát mutat 2021 negyedik negyedévétől, amely a fizetési készségek folyamatos javulását jelenti. Ez annak fényében nagyon jó, hogy az elmúlt két év kedvezőtlen inflációs és kamatkörnyezetben a családok óvatosabbak voltak a hitelfelvétellel, mivel sokuknál veszélybe került a családi költségvetés egyensúlya. Emiatt volt egy olyan negatív várakozás, hogy esetleg rossz irányba kezd tendálni az ügyfelek fizetési készsége, de szerencsére ez nem igazolódott be. A csökkenő infláció és az egyre alacsonyabb kamatszintek várható kedvező hatása miatt a javuló tendencia fennmaradását várjuk.

2023-Q4

BISZ VÁLLALKOZÁSI VISELKEDÉSI INDEX
(BVI-V)

213%

BVI-V értékek 2023 negyedik negyedéves alakulása grafikon

BVI-V értékeinek alakulása

A BVI-V index az egy ügyfélre vetített fizetési készséget mutatja a vállalkozási szegmensben. Az állami programok a vállalatok részére pozitív lehetőséget hordoztak, 2022 végéig a vállalkozások viselkedési indexe javult is. A megfizethető támogatott finanszírozás, a korábbi hitelek cseréje olyan lehetőséget teremtett, amely sok vállalkozás helyzetét javította. A magas infláció, illetve a megemelkedett energiaköltségek a vállalkozások egy részénél komolyabb gondot okoztak, amely a viselkedési indexet tekintve is megmutatkozik. 2023 első negyedévétől trendforduló volt, mivel öt negyedévnyi csökkenés után újra nőni kezdett a problémák száma, a vállalkozások hitelezéssel kapcsolatos viselkedése romlott. 2023 negyedik negyedévében azonban véget ért a negatív tendencia, a mutató értékének minimális javulását látjuk, amely pozitívabb jövőképet jelenthet.

Lakossági KHR statisztikák

 

Az alábbi ábrák a KHR lakossági alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2024. április

VÁLLALKOZÁSI KHR STATISZTIKÁK

Az alábbi ábrák a KHR vállalkozói alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2024. április