BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
A KHR adatai alapján a hitelezés működési szintjét jelző mutatók.

A KHR lakossági-, és vállalkozási alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat bemutató grafikonok, és jelentéseink

PERFORMANCIA MUTATÓK

A BISZ Zrt. szolgáltatásain keresztül látja a gazdaság, azon belül is a hitelpiac működését. A szolgáltatások közül kiemelkedik a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), amely az egyetlen olyan országos adatbázis, amelyben az összes megkötött hitel- és hitel jellegű szerződés az aktuális állapotával szerepel. Társaság az elmúlt 25 évben olyan információs vagyonra tett szert, amelyből komoly értékeket tud visszaadni a partnereinek, a kedves érdeklődőknek. A hozzánk érkező folyamatos megkeresések hatására a BISZ Zrt. 2021-től performancia mutatók néven elindít egy új szolgáltatást, amelyben különböző mutatók kerülnek fokozatosan bevezetésre.

A szolgáltatásról
A BISZ Zrt. a KHR adataiból létrehozott performancia mutatók szolgáltatásban olyan mérőszámokat határoz meg, amellyel egységesen lehet mérni a hitelezésnek vagy annak egy részterületének működését, teljesítményét. A performancia mutatók negyed évente kerülnek publikálásra, a negyedév lezárását követően. A publikáció a BISZ Zrt. elektronikus felületein (honlap, HDR) és hírlevélben történik meg.

A szolgáltatás szintjei

A szolgáltatásnak több szolgáltatási szintje kerül bevezetésre. Ezek az alap szint, a haladó szint és a prémium szint. Az alap szint mindenki számára díjmentesen elérhető szolgáltatást jelent. Ezt minden felhasználó kötöttségek nélkül veheti igénybe. A szolgáltatás indulásakor az alap szolgáltatási színt kerül bevezetésre. A későbbiekben elérhetővé válik a megrendelhető haladó és prémium szintű szolgáltatási szint, ahol az egyes mutatók további bontása vehető igénybe külön díjazás ellenében.

Az alábbi táblázat segít a szolgáltatási szintek közötti különbségekben.

2021-Q4

BISZ HITELEZÉSI INDEX

112%

BHI

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés vál­tozását jelzi a vizsgált ciklusban az új hitelszerződések megjelenésének da­rab­­szá­m vizsgálatával. A mutató­ban a vizsgált ciklus új hite­le­i­nek szá­mát vet­jük össze az előző év azonos idősza­ká­nak hiteleinek számával. Az index ered­­­mé­nye százalékban kerül megha­tá­rozásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100 %-nak – csökkent vagy növekedett a vizsgált negyedév tel­je­sít­­ménye.

BHI értékeinek alakulása

A BISZ Hitelezési index értéke 112 %-ot mutat 2021-Q4-re, ami szép teljesítmények mondható, de nem éri el az előző negyedévek teljesítményét, megtörni látszik a lendület. 2021 végén is továbbra tart a hitelezés növekedése, de a hitelezés növekedés üteme egyértelműen lassul. Ez főként a vállalati szegmensnek köszönhető. A fő kérdés az, mennyire lesz tartós a lassulás? A hitelpiac folyamatosan formálódik. Az elmúlt időszakban volt olyan támogatott hitelprogram, amely megszűnt, volt olyan amely meghosszabbításra került. A hitelezésben a kamatkörnyezet változása, a jegybanki alapkamat emelkedésével kapcsolatos várakozások, az ingatlanpiac alakulása, valamint a nemzetközi gazdasági változások mind-mind nyomot hagytak. A szektor ezt az időszakot is széles termékpalettával próbálta lefedni, amellyel a fellépő keresletet kielégítették.

2021-Q4

BISZ VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉSI INDEX

91%

BHI-V

Egy jól működő gazdaságnak komoly értékmérője, hogy a vállalkozások hogy prosperálnak, milyen működést mutat a finanszírozásuk. Egy ilyen működési adat megjelenése, gyakorlatilag az „igazság pillanata”. A BISZ Vállalkozási Hitelezés Index (BHI-V) a vállalkozási üzletág finanszírozásának működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben az aktuális negyedév új vállalkozási hiteleinek száma kerül összevetésre az előző év azonos negyedévében megkötött új vállalati szerződések számával.

BHI-V értékeinek alakulása

A BHI-V értéke 2020 azonos negyedévéhez képest, illetve a 2021-es második negyedévben tapasztalt adatokhoz képest is megtorpanást mutat. Az utolsó negyed év 91%-os adata már a vállalkozási finanszírozás 2022-es esetleges problémáit is jelezhetik. Érdekesség, hogy az utolsó negyedév az előző évhez képest gyengébb eredmény, de a 2021-Q3-as értéket viszont meghaladja 10 %-kal. Ha nagyobb fókuszt vizsgálunk, akkor a BHI-V Index alakulását nézve kijelenthetjük, hogy összességében idén a vállalati finanszírozás felül teljesítette a 2020-as évet megközelítőleg 7 %-kal. Ez azt jelenti, hogy az NHP kifutása nem akasztotta meg a vállalati hitelezést. Persze nem lehet hurráhangulatban kitörni, hiszen a kamatkörnyezet alakulása miatt, akár az is előfordulhat, hogy a cégek egy része előre hozta a későbbre tervezett hiteleik felvételét. Összességében látható, hogy 2021 végére a kereslet a támogatott hiteltermékek irányából a piaci termékek irányába mozdult el.

2021-Q4

BISZ LAKOSSÁGI HITELEZÉSI INDEX

116%

BHI-L

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés összképét mutatja meg, amely a teljes gazdaságot vizsgálva fontos aspektus. Ellenben a lakossági és a vállalati piacot működése bemutatja az egyes üzletágak szárnyalásait és problémáit. A BISZ Lakossági Hitelezés Index (BHI-L) a lakossági finanszírozás működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben a vizsgált negyedév új lakossági hiteleinek számát vetjük össze az előző év azonos negyedévében megkötött lakossági hiteleinek számával. Az index százalékban mutatja a változást.

BHI-L értékeinek alakulása

Lassuló, de még mindig növekvő hitelfelvétel volt jellemző a piacon a lakossági hitelek terén. 2021-Q4 új hitelszerződések darabszámának tekintetében kedvezőbben alakult, mint 2020-Q4, de ha fél szemmel a 2021-Q3-as adatokat vizsgáljuk, akkor néhány %-os lassulást látunk. A bankoknál az új szerződések díjaiban megjelentek a jegybanki alapkamat emelkedésével kapcsolatos költségek, de a piacra aktív hiteléhség volt jellemző. A lakossági keresletre a szektor piaci és támogatott programokkal válaszolt. 2021 utolsó negyedévben továbbra is domináns volt a lakáshitel kereslet, amely mellett a fedezetlen hitelek között a hitelkártya szerződések száma is nagyot emelkedett. Az év végére jelentős kereslet volt ismételten a támogatott programokra, köztük például a CSOK-ra, vagy a Zöld Otthon Programra. Érdekesség, hogy éves alapon a babaváró hitelek száma már visszaesést mutat.

Lakossági KHR statisztikák

 

Az alábbi ábrák a KHR lakossági alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2022. április

VÁLLALKOZÁSI KHR STATISZTIKÁK

Az alábbi ábrák a KHR vállalkozói alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2022. április