BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
A KHR adatai alapján a hitelezés működési szintjét jelző mutatók.

A KHR lakossági-, és vállalkozási alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat bemutató grafikonok, és jelentéseink

PERFORMANCIA MUTATÓK

A BISZ Zrt. szolgáltatásain keresztül látja a gazdaság, azon belül is a hitelpiac működését. A szolgáltatások közül kiemelkedik a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), amely az egyetlen olyan országos adatbázis, amelyben az összes megkötött hitel- és hitel jellegű szerződés az aktuális állapotával szerepel. Társaság az elmúlt 25 évben olyan információs vagyonra tett szert, amelyből komoly értékeket tud visszaadni a partnereinek, a kedves érdeklődőknek. A hozzánk érkező folyamatos megkeresések hatására a BISZ Zrt. 2021-től performancia mutatók néven elindít egy új szolgáltatást, amelyben különböző mutatók kerülnek fokozatosan bevezetésre.

A szolgáltatásról
A BISZ Zrt. a KHR adataiból létrehozott performancia mutatók szolgáltatásban olyan mérőszámokat határoz meg, amellyel egységesen lehet mérni a hitelezésnek vagy annak egy részterületének működését, teljesítményét. A performancia mutatók negyed évente kerülnek publikálásra, a negyedév lezárását követően. A publikáció a BISZ Zrt. elektronikus felületein (honlap, HDR) és hírlevélben történik meg.

A szolgáltatás szintjei

A szolgáltatásnak több szolgáltatási szintje kerül bevezetésre. Ezek az alap szint, a haladó szint és a prémium szint. Az alap szint mindenki számára díjmentesen elérhető szolgáltatást jelent. Ezt minden felhasználó kötöttségek nélkül veheti igénybe. A szolgáltatás indulásakor az alap szolgáltatási színt kerül bevezetésre. A későbbiekben elérhetővé válik a megrendelhető haladó és prémium szintű szolgáltatási szint, ahol az egyes mutatók további bontása vehető igénybe külön díjazás ellenében.

Az alábbi táblázat segít a szolgáltatási szintek közötti különbségekben.

2020-Q4

BISZ HITELEZÉSI INDEX

75%

BHI

A BISZ Zrt. által elindított első mutató a BISZ Hitelezési Index, amely a hitelezés változását jelzi a vizsgált ciklusban az új hitelszerződések megjelenésének darabszám vizsgálatával. A mutatóban a vizsgált ciklus új hiteleinek számát vetjük össze az előző év azonos időszakának hiteleinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100 %-nak – csökkent vagy növekedett a vizsgált negyedév teljesítménye.

BHI értékeinek alakulása

A 2019-es nagyon jó eredményeket 2020-ban nem tudta megismételni a gazdaság. A koronavírus világjárvány hatása az egész évre rányomta a bélyegét. Ennek a hitelezésben is meglett az eredménye, mivel jelentősen visszaesett az új hitelszerződések száma. Érdekesség, hogy a 2020-as első – pandémiától még mentes – negyedév sem tudta a 2019-es első negyedév teljesítményét hozni, amely azt mutatja, hogy pandémia nélkül is valószínűleg meg kellett volna birkóznunk problémákkal. A pandémia első hullámával beköszönő új helyzet nagyon komoly megtorpanást okozott a hitelezésben. A második negyedévben produkált, 40%-ot meghaladó visszaesés drámai évet jósolt. A BHI 53%-ra esett vissza. Fokozatos javulás után az utolsó negyedév váratlanul erősre sikeredett, így a BHI értéke 75%-ra kapaszkodott vissza.

2020-Q4

BISZ VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉSI INDEX

99%

BHI-V

A BISZ Zrt. által elindított első mutató a BISZ Hitelezési Index, amely a hitelezés változását jelzi a vizsgált ciklusban az új hitelszerződések megjelenésének darabszám vizsgálatával. A mutatóban a vizsgált ciklus új hiteleinek számát vetjük össze az előző év azonos időszakának hiteleinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100 %-nak – csökkent vagy növekedett a vizsgált negyedév teljesítménye.

BHI-V értékeinek alakulása

Bár a pandémia a vállalkozások működésére is hatással volt, a finanszírozásukban mégis kisebb visszaesés volt tapasztalható, mint a lakossági üzletágban. Már a 2020-as első negyedév is biztató volt, mert a panbdémia által nem érintett időszakban meghaladta a teljesítmény az egy évvel korábbit. A 2020-as második negyedévben a pandémiás sokk itt is éreztette hatását, mivel a BHIV értéke 66%-ra esett vissza. Az állami programok (Pl.: NHP Plusz, Garancia program) hatásának köszönhetően a harmadik és negyedik negyedévben nagyon komoly javulás volt tapasztalható a vállalati finanszírozásban. Olyannyira, hogy a harmadik negyedév 86 %-os BHIV eredménye után, az a negyedik negyedévben a 2019-es szintre állt vissza a vállalati hitelezés mértéke. A BHIV érték 99%-ra emelkedett, amely számaiban egy normálisan működő piacot jelez.

2020-Q4

BISZ LAKOSSÁGI HITELEZÉSI INDEX

72%

BHI-L

A BISZ Zrt. által elindított első mutató a BISZ Hitelezési Index, amely a hitelezés változását jelzi a vizsgált ciklusban az új hitelszerződések megjelenésének darabszám vizsgálatával. A mutatóban a vizsgált ciklus új hiteleinek számát vetjük össze az előző év azonos időszakának hiteleinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100 %-nak – csökkent vagy növekedett a vizsgált negyedév teljesítménye.

BHI-L értékeinek alakulása

A 2020-as teljes évet vizsgálva a lakossági üzletágat fogta meg jobban a pandémia. Bevezetésre került a fizetési moratórium és a THM-plafon. Az év folyamán több szektor (pl.: turizmus, vendéglátás, feldolgozóipar) is jelentős csapásokat szenvedett el, a munkanélküliség növekedett. A finanszírozható populáció szűkült, az érintett szektorban még dolgozó emberek hitelezése kockázatosabbá vált. Mivel több szektor tevékenysége egymástól függ, ezért a hitelezési kockázatok is megnőttek, a finanszírozók óvatosabbá váltak. A második negyedévben a lakossági oldal BHIL értéke már csak 52%-ot mutatott, mivel az új kihelyezések száma a 2019-es második negyedévhez képest csaknem a felére csökkent. A helyzet sokat javult a harmadik negyedévben, de az utolsó negyedév várakozáson felüli eredményt hozott. A BHIL 72%-os értéke a helyzetet tekintve egy figyelemreméltó eredmény.

Lakossági KHR statisztikák

 

Az alábbi ábrák a KHR lakossági alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2021. április

VÁLLALKOZÁSI KHR STATISZTIKÁK

Az alábbi ábrák a KHR vállalkozói alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2021. április