BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
A KHR adatai alapján a hitelezés működési szintjét jelző mutatók.

A KHR lakossági-, és vállalkozási alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat bemutató grafikonok, és jelentéseink

PERFORMANCIA MUTATÓK

A BISZ Zrt. szolgáltatásain keresztül látja a gazdaság, azon belül is a hitelpiac működését. A szolgáltatások közül kiemelkedik a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), amely az egyetlen olyan országos adatbázis, amelyben az összes megkötött hitel- és hitel jellegű szerződés az aktuális állapotával szerepel. Társaság az elmúlt 25 évben olyan információs vagyonra tett szert, amelyből komoly értékeket tud visszaadni a partnereinek, a kedves érdeklődőknek. A hozzánk érkező folyamatos megkeresések hatására a BISZ Zrt. 2021-től performancia mutatók néven elindít egy új szolgáltatást, amelyben különböző mutatók kerülnek fokozatosan bevezetésre.
Az egyes mutatókhoz tartozó leírásoknál „hitel” alatt az összes hitel- és hitel jellegű szerződést értjük.

A szolgáltatásról
A BISZ Zrt. a KHR adataiból létrehozott performancia mutatók szolgáltatásban olyan mérőszámokat határoz meg, amellyel egységesen lehet mérni a hitelezésnek vagy annak egy részterületének működését, teljesítményét. A performancia mutatók negyed évente kerülnek publikálásra, a negyedév lezárását követően. A publikáció a BISZ Zrt. elektronikus felületein (honlap, HDR) és hírlevélben történik meg.

A szolgáltatás szintjei

A szolgáltatásnak több szolgáltatási szintje kerül bevezetésre. Ezek az alap szint, a haladó szint és a prémium szint. Az alap szint mindenki számára díjmentesen elérhető szolgáltatást jelent. Ezt minden felhasználó kötöttségek nélkül veheti igénybe. A szolgáltatás indulásakor az alap szolgáltatási színt kerül bevezetésre. A későbbiekben elérhetővé válik a megrendelhető haladó és prémium szintű szolgáltatási szint, ahol az egyes mutatók további bontása vehető igénybe külön díjazás ellenében.

Az alábbi táblázat segít a szolgáltatási szintek közötti különbségekben.

2023-Q3

BISZ HITELEZÉSI INDEX

95%

BHI

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés változását jelzi a vizsgált ciklusban. A BHI az új hitelszerződések darabszámának finanszírozott összeggel súlyozott átlagát veti össze az előző év azonos időszakának azonos adatával, a finanszírozott összegek arányában súlyozva a lakossági és vállalati hitelszerződéseket. A BHI a teljes hitelezési piac (lakossági és vállalkozási) vizsgálata alapján kerül meghatározásra. A lakossági (BHI-L) és a vállalkozási (BHI-V) hitelezési index az új hitelszerződések megjelenésének darabszám vizsgálatával számol, a vizsgált ciklus új hiteleinek számát veti össze az előző év azonos negyedévében létrejött új hitelek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi ugyanezen negyedévhez képest – ezt vesszük 100 %-nak – csökkent vagy növekedett a vizsgált negyedév teljesítménye.

BHI értékeinek alakulása

A 2023-as harmadik negyedévi hitelezési index értéke közelít a 2022-es harmadik negyedévi értékhez, tehát ez alapján úgy tűnhet, a hitelezési piacon a csökkenés megállni látszik. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a bázishatást, hiszen az egy évvel korábbi, már alacsony szintekhez képest csökken csak a visszaesés mértéke, így az egyre rosszabb bázisadatok miatt várhatóan egyre dinamikusabb emelkedést láthatunk majd, ha elkezd felfutni a hitelezés. Ez utóbbira jó példa a vállalkozási szegmens, ahol éves összehasonlításban már növekedés tapasztalható, de a kiugró 2023-as szám csak a nagyon alacsony 2022-es harmadik negyedévhez képest ilyen látványos, megközelítőleg a 2021-es harmadik negyedév számaihoz tért vissza a piac.

2023-Q3

BISZ LAKOSSÁGI HITELEZÉSI INDEX

100%

BHI-L

A BISZ Lakossági Hitelezés Index (BHI-L) a lakossági finanszírozás működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben a vizsgált negyedév új lakossági hiteleinek és hitel jellegű szerződéseinek számát vetjük össze az előző év azonos negyedévében megkötött lakossági hiteleinek és hitel jellegű szerződéseinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100%-nak – csökkent, vagy növekedett a vizsgált negyedév teljesítménye.

BHI-L értékeinek alakulása

2023 harmadik negyedévében lakossági oldalon az új szerződések darabszáma nagyságrendileg megegyezik a 2022-es év azonos időszakának adatával, azonban a szerződött összeg tekintetében 15%-os visszaesés tapasztalható. Ugyanakkor az idei év második negyedévéhez képest összegszerűen már 10%-os növekedés látható, ebben szerepet játszhatott a hitelkamatok enyhe mérséklődése is. A személyi hitelek iránt továbbra is stabil a kereslet, szerződéses összeg tekintetében 11%-os a növekedés az előző év azonos időszakához képest, de az idei év előző negyedévéhez viszonyítva is 6%-os emelkedés tapasztalható. Érdekesség, hogy a babaváró hitelek iránt az idei évben jelentősen csökkent a kereslet, de a második negyedévhez viszonyítva Q3-ra 39%-kal nőtt a kihelyezett összeg, amelynek egyik oka, hogy 2024-től jelentősen szűkül a támogatott konstrukció igénylésére jogosultak köre. A lakáshitelezés több éves mélyponton van. 2022 azonos időszakához képest 41%-kal csökkent a kihelyezés volumene, de meg kell említeni, hogy a korábbi időszakok lakáscélú hitelkereslet csökkenése megállni látszik. 2023 Q2-höz képest 6%-os növekedés tapasztalható szerződésés összegben, talán a magas kamatok miatt elhalasztott lakásvásárlások elkezdtek megvalósulni.

 

2023-Q3

BISZ VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉSI INDEX

142%

BHI-V

A BISZ Vállalkozási Hitelezés Index (BHI-V) a vállalkozási finanszírozás működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben a vizsgált negyedév új vállalkozási hiteleinek és hitel jellegű szerződéseinek számát vetjük össze az előző év azonos negyedévében megkötött vállalkozási hiteleinek és hitel jellegű szerződéseinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100%-nak – csökkent, vagy növekedett a vizsgált negyedév teljesítménye

 

BHI-V értékeinek alakulása

2023 harmadik negyedévében vállalkozási oldalon az új szerződések darabszámának tekintetében 42%-os növekedés mutatkozott a 2022-es év azonos időszakához képest, míg a szerződéses összegek tekintetében 11%-os az emelkedés. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezt a pozitív képet erősen árnyalja a bázishatás. Negyedéves összevetésben vizsgálva a számokat az derül ki, hogy az összes vállalkozási hitelkihelyezés volumene 25%-kal esett vissza az idei év második negyedévéhez képest, a darabszámokat tekintve stagnáló adatot látunk. Továbbra is hangsúlyosak a kamattámogatott konstrukciók, valamint a deviza alapú finanszírozás a vállalkozási szegmensben. 2023 harmadik negyedévében a piaci kamatozású hitelkihelyezések 47%-a volt deviza alapú. A piaci kamatozású hiteleknél a forgóeszköz-finanszírozásra továbbra is van igény, de a beruházási célú finanszírozásoknál még nem látunk élénkülést, hiszen ezen a kamatszinten nem szeretnének hosszútávra elköteleződni a vállalkozások. A forinthitel piacon kis mértékben megindult a kamatok csökkenése, de olyan magas szintről indulnak, hogy feltehetően hosszabb idő alatt csökkennek a vállalkozások által jól kigazdálkodható szintre.

2023-Q3

BISZ TELJESÍTÉSI INDEX (BTI)

40%

BTI

A BISZ Teljesítési Index a nem teljesítő hitelek változását jelzi a vizsgált ciklusban, a KHR-ben megjelenő új nem teljesítések darabszám vizsgálatával. A mutatóban a vizsgált ciklus új nem teljesítéseinek átlagos lakossági és vállalati szerződésenkénti összegével súlyozott átlagos darabszámát vetjük össze a 2019-es bázisév nem teljesítéseinek összegével ugyanígy súlyozott átlagos darabszámával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy a bázisév negyedéveinek átlagához képest nőtt (csökken a BTI érté-ke) vagy csökkent (növekszik a BTI értéke) a fizetési fegyelem a vizsgált negyedév kapcsán.

BTI értékeinek alakulása

A teljesítési index értékeit tekintve az elmúlt években fokozatosan javult a fizetési fegyelem a hitelpiac egészét tekintve, de a Covid időszakában indult fizetési moratóriumok révén számos finanszírozás esetében nem is kellett teljesíteni a finanszírozó felé, azaz nem is lett volna mérhető a fizetési fegyelem romlása. Emiatt jelentős volt a bizonytalanság azt illetően, hogy a moratórium 2023 eleji kivezetése (kivéve az agrár szektort) nem okoz-e gyors és látványos felfutást a késedelmek terén, de ezzel éppen ellenkezőleg, 2023 első, második és harmadik negyedévében is tovább csökkent a rosszul teljesítő szerződések aránya a 2019-es bázisévhez viszonyítva. Mind a magánszemélyek, mind a vállalatok teljesítését jelentős mértékben segíti a kamatstop lehetősége, amely a változó kamatozású hitelek esetén jelent komoly hozzáadott értéket. A fizetési fegyelem évek óta tartó fokozatos javulásában közrejátszhat az egyre tudatosabb hitelfelvétel is.

2023-Q3

BISZ LAKOSSÁGI TELJESÍTÉSI INDEX (BTI-L)

47%

BTI-L értékeinek alakulása

A BTI-L mutató Q3-as értékét tekintve elmondhatjuk, hogy az újonnan megjelenő nem teljesítések száma alapján 2023 harmadik negyedévében tovább javult a fizetési fegyelem a 2019-es bázisévhez viszonyítva. A mutató értéke stagnálást tükröz az előző negyedévhez képest, mivel egész számban határozzuk meg tizedes bontás nélkül, de a konkrét adatokat összevetve minimális mértékű javulást látunk. Természetesen ebben az eredményben is megjelenik a kamatstop kedvező hatása. A 2022-es év végétől jelentősen megnövekedett életviteli költségek és a fizetési moratórium tavaly év végi kivezetése miatt volt egy olyan negatív várakozás, hogy a 2023-as év második felétől lehet számítani teljesítési problémákra, de ez szerencsére nem igazolódott be, ehelyett a jelenleg vizsgált időszakban újra csökkent a nem teljesítő szerződések száma, így folytatódott a 2021 óta tartó javuló tendencia. Ez azt jelenti, hogy évek óta folyamatosan javul a lakosság teljesítési indexe.

2023-Q3

BISZ VÁLLALKOZÁSI TELJESÍTÉSI INDEX (BTI-V)

46%

BTI-V értékeinek alakulása

A BTI-V mutató a vállalkozási fizetési fegyelem folyamatos változását jelzi. A 2023-as harmadik negyedévi 46%-os értéke alapján elmondhatjuk, hogy az újonnan megjelenő nem teljesítések számát tekintve javult a fizetési fegyelem a 2019-es bázisévhez viszonyítva. A trendet tekintve megállapítható, hogy az elmúlt években stabilan 45 és 50% közötti értéket vesz fel a mutató, melynek egyik oka a kiszámíthatóbb, fix kamatozású konstrukciók térnyerésében keresendő. A nem teljesítő szerződések a 2022-es év azonos időszakához képest mind darabszám, mind szerződése összeg tekintetében közel azonos értéket mutatnak. A bizonytalan gazdasági helyzet, a magas inflációs környezet, a romló forint árfolyam  és az energiaárak alakulása a vállalkozásokat is jelentősen sújtotta, ahogy a moratórium kivezetése is (kivéve agrár), de még ezen tényezők együttes hatására sem történt trendforduló, azaz nem növekedett a vállalkozási teljesítési index. Ez optimizmusra ad okot, így várhatóan a következő időszakban sem történik majd drasztikus változás a fizetési fegyelemben.  

BISZ AKTIVITÁSI MUTATÓ (BAM)

A BISZ Aktivitási Mutató azt mutatja, hogy a teljes hitelezést tekintve milyen gyorsan változik a hiteltörténet, mennyire aktív a hitelpiac a 2019-es bázis évhez viszonyítottan. A vizsgált ciklusban a meglévő hiteltörténetet és az új hitelszerződések változásának gyorsaságát és a hiteljelentéseket vesszük alapul. Az eredmény százalékban kerül meghatározásra és minél nagyobb a mutató értéke, annál nagyobb a szektor hitelezési aktivitása.

2023-Q3

BISZ LAKOSSÁGI AKTIVITÁSI MUTATÓ (BAM-L)

83%

BAM-L értékeinek alakulása

A BAM-L mutató 83%-os értéke alapján elmondható, hogy 2023 harmadik negyedévében csökkent a lakossági szektor hitelezési aktivitása a 2019-es bázisévhez viszonyítva. A mutató komplexitását jelzi, hogy nem csupán az adott negyedévben keletkezett új hitelszerződések darabszámát, hanem a fennálló szerződésekkel kapcsolatos üzleti jellegű módosításokat, valamint az információkéréseket (saját, valamint az üzleti hiteljelentés kéréseket) is alapul veszi. A mutató megmutatja a piac valós aktivitását, amelyet nem csak egyetlen oldalról vizsgál. A 2019-es „aranykort” követően láttunk aktívabb és kevésbé aktív negyedéveket. 2022 második felétől kezdve a mutató tartja a 80% körüli szintet.

2023-Q3

BISZ VÁLLALKOZÁSI AKTIVITÁSI MUTATÓ (BAM-V)

102%

BAM-V értékeinek alakulása

A BAM-V mutató 102%-os értékét tekintve azt látjuk, hogy a 2019-es bázisévhez képest minimálisan aktívabb időszakot hozott 2023 harmadik negyedéve is. A mutató nem csupán az adott negyedévben keletkezett új hitelszerződések darabszámát, hanem a fennálló szerződésekkel kapcsolatos üzleti jellegű módosításokat, valamint az információkéréseket (saját, valamint az üzleti hiteljelentés kéréseket) is alapul veszi. A mutatóval nem csupán a szektor aktivitását, hanem az alkalmazkodását is tetten tudjuk érni. A már meglévő állomány üzleti módosításának alakulása jelzi a bankok és ügyfeleik együttműködését, illetve kompromisszum képességét is.

BISZ KRÍZIS MUTATÓ (BKM)

A BISZ Krízis Mutató a fizetési képességgel kapcsolatban mutatja meg a 2019-es bázis évhez viszonyított állapotot. A krízis mutató gyakorlatilag azt az eredményt adja vissza, hogy a bázisévhez viszonyítva az egyes szerződések milyen arányban jeleznek problémát (fizetési, vagy működési).

2023-Q3

BISZ LAKOSSÁGI KRÍZIS MUTATÓ (BKM-L)

85%

BKM-L értékeinek alakulása

A BKM-L mutató alapvetően két fontos faktort vesz figyelembe. Egyrészt, hogy a természetes személynek volt-e a negyedév alatt fennálló mulasztása, másrészt, hogy volt-e a törlesztési módból adódóan felmerült fizetési problémája. A mutató alapvető feladata, hogy felmérje és megmutassa a piacon jelentkező problémás szerződések arányát a lakossági szegmensen belül. 2023 harmadik negyedévére sikerült jelentős javulást elérni, ezzel tovább folytatódott a javuló tendencia. A problémás szerződések túlnyomó részét továbbra is a személyi hitelek adják, 2023 harmadik negyedévében ez az arány 72% volt.

2023-Q3

BISZ VÁLLALKOZÁSI KRÍZIS MUTATÓ (BKM-V)

132%

BKM-V értékeinek alakulása

A BKM-V mutató két fontos faktort vesz figyelembe. Egyrészt, hogy a vállalkozásoknak volt-e a negyedév alatt fennálló fizetési késedelme, másrészt, hogy volt-e a szerződés állapot szerinti fizetési problémája. A mutató alapvető feladata, hogy felmérje és megmutassa a piacon jelentkező problémás szerződések arányát a vállalkozási szegmensen belül. A BKM-V 2023 harmadik negyedévében 32%-kal több problémás szerződést mutat a 2019-es év átlagához képest. A problémás szerződések számát tekintve negyedéves dinamikában is tetten érhető egy lassú növekedés az idei év eleje óta.

BISZ VISELKEDÉSI INDEX (BVI)​

A BISZ Viselkedési Index azt jelzi, hogy a hitelt felvevő ügyfelek általánosságban milyen viselkedési mintát – milyen fizetési készséget – mutatnak a hitelek megfizetésével kapcsolatban. Például mennyire tervszerűen fizetik az ügyfelek a hiteleiket (tőke és törlesztő részlet változása), vannak-e elő- vagy utóteljesítések (rövid késedelmek), teljesül-e a szerződés a lejárati időig. Az index gyakorlatilag az egy ügyfélre kivetített fizetési morált mutatja. Minél magasabb az értéke annál rosszabb az ügyfelek fizetési készsége.

2023-Q3

BISZ LAKOSSÁGI VISELKEDÉSI INDEX
(BVI-L)

232%

BVI-L értékeinek alakulása

A BVI-L index az egy ügyfélre vetített fizetési készséget mutatja a lakossági szegmensben. A fizetési moratórium, illetve a kamatstop olyan állami eszközök voltak, amelyek mind az ügyfelek fizetési képességének fenntartását célozták meg. Ennek eredményeképpen a lakossági viselkedési index folyamatosan javult, azonban ez a tendencia megtorpanni látszik. Az elmúlt időszakban a kedvezőtlen inflációs és kamatkörnyezetben a családok óvatosabbak voltak a hitelfelvétellel, mivel sokuknál veszélybe került a családi költségvetés egyensúlya. A korábbi megtakarítások ezidáig még segítséget nyújthattak, de a lakosság megtakarítás-állományának jelentős csökkenése miatt akár trendfordulót is jelezhet a viselkedési index Q3-as értéke.

2023-Q3

BISZ VÁLLALKOZÁSI VISELKEDÉSI INDEX
(BVI-V)

214%

BVI-V értékeinek alakulása

A BVI-V index az egy ügyfélre vetített fizetési készséget mutatja a vállalkozási szegmensben. Az állami szerepvállalások a vállalatok részére is pozitív lehetőséget tartalmaztak, 2022 Q4-ig a vállalkozások viselkedési indexe javult is. A megfizethető támogatott finanszírozás, a korábbi hitelek kedvezőbb kamatozású hitelre cserélése olyan lehetőség volt, amely sok vállalkozás helyzetét javította. A magas infláció, illetve a megemelkedett energiaköltségek a vállalkozások egy részénél komolyabb gondot okoztak, amely a viselkedési indexet tekintve is megmutatkozik. 2023 Q1 trendforduló volt, mivel öt negyedévnyi csökkenés után újra nőni kezdett a problémák száma, a vállalkozások hitelezéssel kapcsolatos viselkedése romlott, és ez a tendencia a 3. negyedévben is folytatódott.

Lakossági KHR statisztikák

 

Az alábbi ábrák a KHR lakossági alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2023. július

VÁLLALKOZÁSI KHR STATISZTIKÁK

Az alábbi ábrák a KHR vállalkozói alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2023. július