BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átadhatósági és tárolhatósági nyilatkozat

A magánszemélyek a KHR-ben róluk nyilvántartott szerződések körét befolyásolhatják, nyilatkozatot tehetnek a szerződés megszűnése utáni további adattárolásról.

Átadhatósági és tárolhatósági nyilatkozat

A magánszemély ügyfelek a KHR-ben róluk nyilvántartott szerződések körét, valamint adataik hitelbírálat során történő lekérdezhetőségét az alábbi két nyilatkozattételi lehetőséggel befolyásolhatják:

  • Nyilatkozhatnak arról, hogy probléma mentes hiteleik adatait más bankok lekérdezhessék-e a KHR-ből vagy sem. (Átadhatósági nyilatkozat)
  • Nyilatkozhatnak arról, hogy a hitelük visszafizetését követően, még 5 évig a szerződésre vonatkozó információk a KHR rendszerben maradjanak, mint pozitív hiteltörténet. (Tárolhatóság nyilatkozat)

A két „igen” nyilatkozat segítségével bármely hitellel rendelkező magánszemély elérhetővé teheti pozitív hiteladatait, valamint hiteltörténetét a KHR-t felhasználó bankok, hitelintézetek számára.
Tekintettel arra, hogy a pozitív hitelmúlttal rendelkező „jó adós” ügyfelek kiemelt megbecsülésnek örvendenek a bankoknál, ezek a lehetőségek segítséget jelentenek valamennyi, hitelt felvenni szándékozó magánszemély számára.
A hitelmulasztásokról szóló információk megőrzésének idejét és lekérdezhetőségét az ügyfelek nem tudják nyilatkozataikkal befolyásolni, azok a törvényi feltételek megléte esetén minden esetben elérhetők a bankok számára.
A nyilatkozattételi lehetőség nem vonatkozik a hitelmulasztásokra, bankkártya-visszaélésekre és csalásokra, ezen információk az ügyfél nyilatkozatától függetlenül elérhetőek a bankok számára a hitelbírálat során.

 

POZITÍV HITELTÖRTÉNET ÉRTÉK, NE TÖRÖLTESSE A KHR-BŐL

ELŐNYEI:
A megfelelő „Igen” nyilatkozatok segítségével bármely hitellel rendelkező magánszemély elérhetővé teheti pozitív hiteltörténetét a KHR-ben. Azok az ügyfelek, akik hitelfelvételeik során a szerződési feltételek szerint teljesítenek és hitelmúltjuk is pozitív, a bankok számára a legkeresettebbek. A nemzetközi tapasztalatok azt igazolják, hogy a pozitív hiteltörténettel rendelkező „jó adós” ügyfelek megbecsülésnek örvendenek a bankoknál. A bankok jobb besorolást adnak az ügyfélnek, akiről tudják, hogy hiteleit rendben törlesztette, illetve törleszti.

A kedvező hitelmúltjukat a KHR-ben elérhetővé tevő ügyfelek az alábbi előnyöket élvezhetik:

  • Alacsonyabb kamatok, díjak lehetősége. A jó ügyfél alacsonyabb kockázatot jelent a hitelező számára, így az akár olcsóbban is hajlandó hitelt nyújtani számára.
  • Egyszerűbb és gyorsabb hitelbírálat lehetősége, hiszen a bizonyíthatóan jó hitelmúlt egyszerűsítheti a banki hitelbírálati, kockázatelemzési folyamatot.
  • Kevesebb nyilatkozatot és dokumentumot szükséges benyújtani.
  • A bank személyre szabottabb ajánlatot nyújthat.
  • További előny, hogy a KHR-ben tárolt pozitív hitelinformáció képes lehet ellensúlyozni, „megfelelő perspektívába helyezni” az esetlegesen nyilvántartott negatív információkat.

A Tárolhatósági nyilatkozat minden hitelszerződés esetében megadandó a szerződéskötéskor vagy a futamidő alatt. Ezt a nyilatkozatot, a szerződéses jogviszony alatt az ügyfél bármikor módosíthatja a szerződést vezető referenciaadat-szolgáltatójánál.

Amennyiben a tartalma IGEN: akkor a hitelszerződést – annak megszűnését követően – a KHR még 5 évig nyilvántartja, mint pozitív hiteltörténet, majd az adatkezelési idő lejárta után automatikusan törlődik a KHR-ből.

Amennyiben a tartalma NEM: akkor a hitelszerződés – annak megszűnését követően – a KHR-ből nyomtalanul és vissza nem állítható módon törlődik.
Kivétel ez alól a mulasztással rendelkező szerződés! A tárolhatósági nyilatkozat módosítása nem fogja a mulasztásos szerződés azonnali törlését eredményezni, ugyanis az csak a mulasztás jogszabályban előírt (Khrtv.), kötelező tárolási idejét követően fog törlődni a KHR-ből. A mulasztásos szerződés tárolási ideje lehet 1 vagy 5 év attól függően, hogy a tartozás teljes egészben vagy csak részben került rendezésre, megegyezéssel vagy veszteséggel került megszűntetésre.

Amennyiben a fent leírtak ellenére, a szerződéses jogviszony megszűnését követően mégsem szeretné tovább tárolni az addigi pozitív hitelmúltját, abban az esetben a Khrtv. lehetőséget ad adatainak törlésére.

Fennálló státuszú szerződés tárolhatósági nyilatkozatának módosítását Társaságunknál NEM tudja kezdeményezni. Ilyen esetben, kizárólag a szerződést vezető referenciaadat szolgáltató illetékes nyilatkozatadatának módosításával kapcsolatban eljárni. A tárolhatósági nyilatkozat módosítása megszűnt státuszú, „IGEN” tárolhatósági értékű szerződés esetében kérelmezhető Társaságunknál.

Kérelemmel kapcsolatos ügyintézést a legegyszerűbben és leggyorsabb Ügyfélkapun keresztül tudja elindítani vagy honlapunk Írjon nekünk funkcióján keresztül is elérheti.

Az alábbiakban ismertetjük az ügyintézés menetét:

1. Keresse fel a https://magyarorszag.hu/ weboldal Közigazgatás, Jog menü, Adatkezelés, adatszolgáltatás almenüjében található Tárolhatósági nyilatkozat módosítás opciót.

2. Kérjük, hogy a kérelem kiválasztása után olvassa el az ügyintézéssel kapcsolatos információkat. Ezt követően nincs más teendő, mint az ügyintézés indítása gomb megnyomásával az ügyintézést elindítani.

3. Az ügyintézés elindítását követően az oldal a kau.gov.hu weboldalra navigálja, ahol felhasználó nevének és jelszavának megadásával be kell lépne az ügyfélkapujába.

4. A belépést követően azonnal kitöltődik az Ön személyes adataival, az igényléshez szükséges nyomtatvány (iForm). Ennek tartalmán változtatni nem lehet.

5. Tárolhatósági nyilatkozat módosítás esetén meg kell adni a módosítani kívánt szerződés KHR azonosítóját. A szerződés banki azonosítója nem azonos a szerződés KHR azonosítójával! Amennyiben nem ismeri ezt az azonosítót, legyen szíves Saját Hiteljelentést igényelni.

6. Egyszerre csak egy szerződés Tárolhatósági Nyilatkozatát tudja módosíttatni, több szerződés esetén, újabb iFormot kell benyújtani.

7. A következő lépésben, kérjük ismerje meg az adatkezelési tájékoztatónkat és az ebben foglaltak elfogadását igazolja vissza a kis négyzetet bepipálásával.

8. Az iFormon ki kell választani az Önnek megfelelő kézbesítési módot, ami lehet egyszerűen lehet az ügyfélkapus tárhelyére való közvetlen kézbesítés vagy esetlegesen postacímre történő megküldés is.

9. Amennyiben a postai kézbesítési opciót választja, akkor kérjük adja meg a pontos címet, ahol a kérelmet át tudja venni. Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a postai kézbesítés kiszolgálása – az Ügyfélkapus tárhelyre történő kézbesítéshez képest – hosszadalmasabb, így javasoljuk, hogy a választ tárhelyére kérje.

10. Az adatok ellenőrzését követően, az iForm fejlécében található Beküldés gomb megnyomásával küldheti meg kérését Társaságunknak.

11. A benyújtás tényéről visszajelzést kap tárhelyére. A kérelem feldolgozást Társaságunk azonnal megkezdi. A válasz maximum 3 munkanapon belül – a kérelmező által megjelölt kézbesítési mód szerint – kerül megküldésre.

12. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem hétvégén is benyújtható, de annak feldolgozása és a válasz megküldése, a hétvégét követő első munkanapon történik meg.

13. Amennyiben honlapunk Írjon nekünk funkcióján keresztül indítaná a módosító kérelmét, abban az esetben az eljárás menete a fent leírtakkal azonos.

NEM RENDELKEZIK ÜGYFÉLKAPUVAL?

Amennyiben nem rendelkezik az ügyintézés elindításához szükséges ügyfélkapus regisztrációval, abban az esetben weboldalunk dokumentumtárjában található Tárolhatósági nyilatkozat módosító kérelem kitöltésével kérelmezheti az adatszolgáltatást. A kérelmét teljes körűen kitöltve, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan (2 tanú olvasható neve, lakcíme és aláírása), eredetiben postai úton nyújthatja be Társaságunkhoz.

A kérelem elutasítása esetén, a probléma okáról maximum 30 napon belül tájékoztatást küldünk a benyújtó személynek.

 

A nyilvántartott személy a szerződéskötéskor vagy a futamidő alatt szerződéseivel kapcsolatban kétféle nyilatkozatot tehet.
Az egyik egy általános, az ügyfél valamennyi hiteladatára vonatkozó nyilatkozat, melyet átadhatósági nyilatkozatnak nevezünk.

IGEN nyilatkozat esetén: a referenciaadat-szolgáltató – a hitelbírálat során lekérdezésében – a KHR-ben nyilvántartott összes referenciaadatot látni fogja az ügyfélre vonatkozóan

NEM nyilatkozat esetén: a referenciaadat-szolgáltató – a hitelbírálat során lekérdezésében – a KHR-ben kizárólag az esetlegesen nyilvántartott negatív adatokat látja az ügyfélről. Nemleges nyilatkozat esetén a bank nem tudhatja, hogy az ügyfél eltitkol-e információt vagy sem, így bizonytalanná válik a számára az ügyfél hiteltörténete.

Amennyiben az ügyfél még nem nyilatkozott (ez csak korábban felvett hitelek esetén lehetséges, amikor a nyilatkozattételre vonatkozó törvényi szabályozás még nem lépett életbe), a KHR a nyilatkozat hiányáról ad tájékoztatást, és csak az esetlegesen nyilvántartott negatív információkat jeleníti meg.

Az átadhatósági nyilatkozatot egy hitelszerződés megkötésekor vagy hitelbírálat során bármikor, bármelyik referenciaadat-szolgáltatónál módosíthatja az ügyfél és mindig a legutolsó nyilatkozata lesz érvényben.

Kiemelnénk, hogy a negatív információk (fennálló vagy megszűnt, de még nyilvántartott mulasztások, bankkártya és csalásadatok valamint adósságrendezési eljárás) az ügyfél nyilatkozatától függetlenül, mindig megjelennek a lekérdezésekben.