BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átadhatósági és tárolhatósági nyilatkozat

A magánszemélyek a KHR-ben róluk nyilvántartott szerződések körét befolyásolhatják, nyilatkozatot tehetnek a szerződés megszűnése utáni további adattárolásról.

Átadhatósági és tárolhatósági nyilatkozat

 

A magánszemély ügyfelek a KHR-ben róluk nyilvántartott szerződések körét, valamint adataik hitelbírálat során történő lekérdezhetőségét az alábbi két nyilatkozattételi lehetőséggel befolyásolhatják:

  • Nyilatkozhatnak arról, hogy probléma mentes hiteleik adatait más bankok lekérdezhessék-e a KHR-ből.
  • Nyilatkozhatnak arról, hogy a hitelük visszafizetését követően még 5 évig a szerződésre vonatkozó információk a KHR rendszerben maradjanak.

A két „igen” nyilatkozat segítségével bármely hitellel rendelkező magánszemély elérhetővé teheti pozitív hiteladatait, valamint hiteltörténetét a KHR-t felhasználó bankok, hitelintézetek számára.

A hitelmulasztásokról szóló információk megőrzésének idejét és lekérdezhetőségét az ügyfelek nem tudják nyilatkozataikkal befolyásolni, azok a törvényi feltételek megléte esetén minden esetben elérhetők a bankok számára.

Tekintettel arra, hogy az igazoltan pozitív hitelmúlttal rendelkező „jó adós” ügyfelek kiemelt megbecsülésnek örvendenek a bankoknál, ez a lehetőség segítséget jelent valamennyi, hitelt felvenni szándékozó magánszemély számára.
A nyilatkozattételi lehetőség nem vonatkozik a hitelmulasztásokra, bankkártya-visszaélésekre és csalásokra, ezen információk az ügyfél nyilatkozatától függetlenül elérhetőek a bankok számára a hitelbírálat során.

A nyilvántartott személy a szerződéskötéskor vagy a futamidő alatt szerződéseivel kapcsolatban kétféle nyilatkozatot tehet.
Az egyik egy általános, az ügyfél valamennyi hiteladatára vonatkozó nyilatkozat, melyet átadhatósági nyilatkozatnak nevezünk.

IGEN nyilatkozat esetén: a referenciaadat-szolgáltató – a hitelbírálat során lekérdezésében – a KHR-ben nyilvántartott összes referenciaadatot látni fogja az ügyfélre vonatkozóan

NEM nyilatkozat esetén: a referenciaadat-szolgáltató – a hitelbírálat során lekérdezésében – a KHR-ben kizárólag az esetlegesen nyilvántartott negatív adatokat látja az ügyfélről. Nemleges nyilatkozat esetén a bank nem tudhatja, hogy az ügyfél eltitkol-e információt vagy sem, így bizonytalanná válik a számára az ügyfél hiteltörténete.

Amennyiben az ügyfél még nem nyilatkozott (ez csak korábban felvett hitelek esetén lehetséges, amikor a nyilatkozattételre vonatkozó törvényi szabályozás még nem lépett életbe), a KHR a nyilatkozat hiányáról ad tájékoztatást, és csak az esetlegesen nyilvántartott negatív információkat jeleníti meg.

Az átadhatósági nyilatkozatot egy hitelszerződés megkötésekor vagy hitelbírálat során bármikor, bármelyik referenciaadat-szolgáltatónál módosíthatja az ügyfél és mindig a legutolsó nyilatkozata lesz érvényben.

Kiemelnénk, hogy a negatív információk (fennálló vagy megszűnt, de még nyilvántartott mulasztások, bankkártya és csalásadatok valamint adósságrendezési eljárás) az ügyfél nyilatkozatától függetlenül, mindig megjelennek a lekérdezésekben.

A pozitív hiteltörténet érték. Azok az ügyfelek, akik hitelfelvételeik során a szerződési feltételek szerint teljesítenek és hitelmúltjuk is pozitív, minden bank számára a legkeresettebb A bankok jobb besorolást adnak az ügyfélnek, akiről tudják, hogy hiteleit rendben törlesztette, illetve törleszti.

A másik nyilatkozat a Tárolhatósági nyilatkozat. Ez minden hitelszerződés esetében megadandó, amit a szerződéses jogviszony alatt az ügyfél bármikor módosíthat, a szerződést vezető referenciaadat-szolgáltatójánál.

Amennyiben a tartalma IGEN: akkor a hitelszerződést – annak megszűnését követően – a KHR még 5 évig nyilvántartja, mint pozitív hiteltörténet.

Amennyiben a tartalma NEM: akkor a hitelszerződést – annak megszűnését követően – a KHR-ből nyomtalanul és vissza nem állítható módon törlődik. Kivétel ez alól a mulasztással rendelkező szerződés, ugyanis az csak a mulasztás tárolási idejét követően fog törlődni a KHR-ből.

A szerződéses jogviszony megszűnését követően előfordulhat (IGEN tárolhatóságú szerződés esetén), hogy az ügyfél mégsem szeretné tovább tárolni az addigi hitelmúltját. A KHRtv. ebben az esetben is lehetőséget ad az ügyfélnek, hogy adatait töröltethesse a KHR-ből.
Fontos tudnivaló, hogy megszűnt szerződés esetében a törléskérelmet (tárolhatósági nyilatkozat módosítás) a BISZ Zrt.-hez kell benyújtani. Erre vonatkozó formanyomtatványunkat a dokumentumtárunkban találja. A kitöltött, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kérelmet benyújthatja eredetiben postai úton vagy személyesen Társaságunk postacímére: BISZ Zrt. 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27.

Amennyiben a benyújtott kérelem a tartalmi és jogszabályi követelményeknek megfelel, úgy a tárolhatósági nyilatkozat módosítását Társaságunk maximum 30 napos határidőn belül végzi el.
A kérelem elutasítása esetén, a probléma okáról maximum 30 napon belül tájékoztatást küldünk a benyújtó személynek.

Pozitív khr hiteltörténet előnyei

A megfelelő „Igen” nyilatkozatok segítségével bármely hitellel rendelkező magánszemély elérhetővé teheti pozitív hiteladatait, valamint hiteltörténetét a KHR-t felhasználó bankok számára. Ez kiváló lehetőség mind a jól fizető, mind pedig a problémás hitellel bíró (azaz KHR-es mulasztással rendelkező) ügyfelek számára. A nemzetközi tapasztalatok azt igazolják, hogy a pozitív hiteltörténettel rendelkező „jó adós” ügyfelek megbecsülésnek örvendenek a bankoknál. A kedvező hitelmúltjukat a KHR-ben elérhetővé tevő ügyfelek az alábbi előnyöket élvezhetik:

  • Alacsonyabb kamatok, díjak lehetősége. A jó ügyfél alacsonyabb kockázatot jelent a hitelező számára, így az akár olcsóbban is hajlandó hitelt nyújtani számára.
  • Egyszerűbb és gyorsabb hitelbírálat lehetősége, hiszen a bizonyíthatóan meglévő jó hitelmúlt egyszerűsítheti a banki hitelbírálati, kockázatelemzési folyamatot.
  • Kevesebb nyilatkozat, benyújtandó dokumentum.
  • A bank személyre szabottabb ajánlatot nyújthat.
  • További előny, hogy a KHR-ben tárolt pozitív hitelinformáció képes lehet ellensúlyozni, „megfelelő perspektívába helyezni” az esetlegesen nyilvántartott negatív információkat.