BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

VÁLLALKOZÁSI NYILVÁNTARTÁSOK

A törvényi szabályozásnak megfelelően a pénzügyi intézményeknek valamennyi hitelszerződés, vagy hiteljellegű finanszírozásra (lízing, értékpapír kölcsönzés, stb.) irányuló szerződés adatainak tárolása a vállalkozási KHR hitelszerződés nyilvántartásban

Vállalkozási Nyilvántartások

Vállalkozási alrendszer: A vállalkozási nyilvántartásban az azonosítás egyértelmű és így a keresés is pontos és gyors, hiszen minden vállalkozást az adószáma első nyolc jegye, a törzsszáma azonosít.

A vállalkozásokról szóló nyilvántartás az alábbi adatköröket öleli fel:

 • Hitelszerződésekről és egyéb KHR hatálya alá tartozó finanszírozási szerződésekről szóló információk
 • Hitelkésedelmek információi
 • Fizetésképtelenségre (bankszámla sorbaállásokra) vonatkozó információk
 • Bankkártya elfogadással kapcsolatos visszaélések
Nyilvántartott cég és hitelszerződés adatok

Nyilvántartott cégadatok

A vállalkozási alrendszerben az adatszolgáltatók ügyfeleinek azonosítása az adószámukból származtatott törzsszám alapján történik.

A nyilvántartott alapvető cégadatok a következők:

 • Vállalkozás neve (cégnév, vagy egyéni vállalkozó esetén a magánszemély neve)
 • Székhely címe
 • Adószám
 • Cégforma
 • Cégjegyzékszám
 • Vállalkozói igazolvány száma (egyéni vállalkozók esetén)

A KHR a cég adataihoz kapcsolva tartja nyilván a hitelszerződések, késedelmek, fizetésképtelenségek és bankkártya elfogadóhelyi visszaélések adatait.

A nyilvántartott ügyfél információk egészen addig szerepelnek a KHR-ben, amíg az ügyfélhez kapcsolódóan valamilyen hitelszerződés, fizetésképtelenség vagy visszaélés szerepel a nyilvántartásban, majd ezt követően nyomtalanul törlésre kerülnek.

Hitelszerződés nyilvántartás

A vállalkozások hitelszerződés-adatait tartalmazó adatbázis egy teljes körű (pozitív és negatív adatokat egyaránt kezelő) nyilvántartás, amely a hazai hitelintézetek által kötött valamennyi jelenleg élő, valamint elmúlt 5 évben lezárt vállalkozói hitel- vagy hiteljellegű szerződés adatait tartalmazza. Egy vállalkozói ügyfélhez tetszőleges számú szerződés tartozhat.

A KHR számos információt tart nyilván a szerződésekről. Ezek a következők:

 • Hiteltermék/finanszírozás fő típusa (évben belüli, éven túli ill. bank szempontjából mérlegen belüli, vagy kívüli-e)
 • Hiteltermék altípusa (hitelek/kölcsönök, hitelkeret, faktoring, lízing, különféle garanciák és egyéb terméktípusok)
 • Szerződéskötés dátuma
 • Szerződés lejáratának dátuma
 • Szerződés összege és devizaneme
 • Szerződés aktuális státusza (élő, lezárt)
 • Fennálló tőketartozás összege és devizaneme
 • Rendszeres törlesztésre vonatkozó információk (törlesztő részlet összege, devizaneme, törlesztési mód)
 • Előtörlesztésre vonatkozó információk (előtörlesztés dátuma és összege, fennálló tőketartozás összege és devizaneme)
 • Teljesítés késedelmi állapota (azaz jelenleg késedelmes-e a szerződés?)
 • Szerződés állapota (lehetőségek: normál állapot, normál ügymenet szerint lezárás alatt, lejárt, kényszerlejárt, felmondott, beváltott bankgarancia)
 • A problémás követelés összege (tőke, kamat, díjak összesen) és devizaneme
 • Megszűnés dátuma
 • Megszűnés módja (lehetőségek: rendben megszűnt, új hitelszerződéssel rendezve, megegyezéssel megszűnt, késedelmet követően megfizette a tartozást, sikeres behajtással rendeződött, veszteségleírással zárult)

A fennálló tőketartozás és a rendszeres törlesztés összegére, devizanemére vonatkozó információkat valamennyi pénzintézet havi rendszerességgel (minden hónapban a tárgyhót követő ötödik munkanapig) aktualizálja a KHR-ben, lehetővé téve, hogy a hitelbírálat során a mindenkor aktuális eladósodottsági szintek fényében történhessen az ügyfél hitelképességének pontos felmérése.

Hitelkésedelmek nyilvántartása

A rendszerbe a hitelszerződések adatain túl a késedelmek adatai is rögzítésre kerülnek, összeghatártól függetlenül. Egy szerződéshez tetszőleges számú késedelem tartozhat a KHR-ben, hiszen egy cég valamely hitelszerződése élete során akár több alkalommal is késedelembe kerülhet fizetési kötelezettségeinek nem teljesítésével. Értelemszerűen a felrögzített késedelmek közül maximum egy lehet élő késedelem.

A szerződéshez kapcsolódó késedelmi adatok a lezárást követően 5 éven keresztül tárolódnak a rendszerben.

A KHR az alábbi információkat tartja nyilván az egyes késedelmekről:

 • Késedelem bekövetkeztének dátuma (lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékessége)
 • Késedelem összege és devizaneme
 • Késedelem megszűnésének dátuma
 • Késedelem megszűnésének módja (lehetőségek: ügyfél rendezte, más személy rendezte, szerződésmódosítással/prolongálással rendeződött, fedezet igénybevételével rendeződött)

 

POS visszaélés nyilvántartás

A bankkártyák elfogadására (POS terminálok biztosítására) a hitelintézetek szerződést kötnek vállalkozói partnereikkel. Abban az esetben, ha egy ilyen vállalkozó a bankkártya (vagy egyéb készpénz-helyettesítő fizetési eszköz) elfogadására irányuló, szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, és emiatt szerződését a bank felmondja vagy felfüggeszti, az esemény rögzítésre kerül a KHR rendszerben.

A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződés megszegése az eseményt követően 5 évig szerepel a KHR-ben.

A kártya elfogadóhelyek visszaéléseiről az alábbi információkat tartja nyilván a KHR:

 • Elfogadóhellyel való szerződéskötés dátuma
 • Szerződés lejáratának dátuma
 • Szerződés felfüggesztésének dátuma (ha még nem történt meg a felmondás)
 • Szerződés megszűnésének dátuma (felmondás dátuma)
 • Visszaélés dátuma
Sorban állás nyilvántartás

A KHR nyilvántartja, ha egy vállalkozás fizetésképtelenné válik. A nyilvántartás szempontjából a fizetésképtelenség azt jelenti, hogy a szóban forgó vállalkozás valamely bankszámlájával szemben 30 napot folyamatosan meghaladó módon, 1 millió forintnál több kiegyenlítetlen sorbanálló követelést tartanak nyilván.

A sorbanállás ténye arra utalhat, hogy az érintett vállalkozás fizetésképtelenné vált, vagy pedig nem akar eleget tenni fizetési kötelezettségeinek. Az 1 millió forintos kiegyenlítetlen sorbanállás egy hitelintézetnél vezetett számlával szemben egy vagy több követelésből is állhat.

A 30 napos időintervallum számlálása azon a napon kezdődik meg, amelyen a sorban álló követelések összege először meghaladja az 1 millió forintot. Ha a sorbanálló követelések összege bármikor 1 millió forintra vagy az alá csökken a 30 napos határ elérése előtt, a számlálás abbamarad, majd elölről kezdődik, ha újra 1 millió forint fölé kerül a sorbanállás összege.

A bankszámla sorbanállásokról szóló információ a sorbanállás megszűnését követően 5 évig szerepel a KHR-ben.

Fizetésképtelenségről nyilvántartott adatok

A sorbanállások valamint az érintett bankszámlák tekintetében a KHR az alábbi információkat rögzíti:

 • Bankszámla száma
 • Sorbanállás kezdete
 • Sorbanállás összege, devizaneme
 • Sorbanállás megszűnésének dátuma
 • Sorbanállás megszűnésének módja (lehetőségek: sikeres kiegyenlítés, a harmadik fél visszavonta követelését, követelés nem teljesíthető, követelések együttes összege 1 millió forint alá csökkent)