BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

JÖVEDELEM INFORMÁCIÓS

RENDSZER (JIR)

A JIR-en keresztül a pénzintézeti hitelekhez

tudják megadni a hitelfelvevők a jövedelem adataikat.

A szolgáltatást a Magyar Nemzeti Bank szervezésében

a BISZ Zrt. a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal

együttesen hozta létre és működteti

2020. február elseje óta.

KERESETKIMUTATÁS HITELESEN ÉS GYORSAN!

 • Te döntöd el, hogy mikor és kinek adod át a jövedelemigazolásod!
 • Ne pironkodj a munkáltatódnál!
 • Használd az egyetlen elektronikus, általad is ellenőrizhető hiteles szolgáltatást!

A Jövedeleminformációs Rendszer (JIR) az első olyan magyar digitális szolgáltatás, amely több cég összehangolt munkája révén valósult meg és működik. A JIR-en keresztül a pénzintézeti hitelekhez tudják megadni a hitelfelvevők a jövedelem adataikat.

A szolgáltatást a Magyar Nemzeti Bank szervezésében a BISZ Zrt. a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttesen hozta létre és működteti 2020. február 1-e óta.

A szolgáltatásban résztvevők olyan „bizalmi szolgáltatók” akik a jogszerű működéssel kapcsolatban egyértelmű biztosítékot jelentenek.

A JIR működését jogilag az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 131. § (24) bekezdése teszi lehetővé. A szolgáltatásban résztvevő adatok körét az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Kormányrendelet határozza meg.

Miért jó nekem?

 • Nem kell bevonnod a munkahelyed, nincsenek kellemetlen kérdések, kíváncsiskodó szemek.
 • Nem kell várakoznod az elkészítésre, a szolgáltatás azonnali adatkiszolgálást biztosít.
 • Nem megy idő a formanyomtatvány közvetítésével, átadásával, postázásával. A kimutatást elektronikus úton azonnal átadható a megjelölt pénzintézetnek.
 • Ellenőrizheted a munkáltatód által közölt adatokat.
 • Te határozod meg, hogy mely pénzintézetnek milyen hitelkérelemhez biztosítod.
 • Egy keresetkimutatást több hitelkérelemhez is fel tudsz használni.
 • Biztonságos és objektív.

Mit kell tennem?

 • A hitelfelvétel előtt vagy hitelfelvételkor is átadhatod a jövedelemadataidat annak a finanszírozónak, akitől a kölcsönt fel szeretnéd venni.
 • A NAV eBEV portáljára (a https://ebev.nav.gov.hu címen) be kell jelentkezned az ügyfélkapu segítségével és ki kell választanod a szolgáltatások menüből az elektronikus keresetkimutatást.
 • Elindítod az adatlekérést, amelynek eredményét gyorsan megkapod.
 • Meg tudsz győződni, hogy milyen adatok kerültek a kimutatásba és azt tovább küldheted – ezzel egyúttal jóváhagyod – a te általad választott finanszírozónak (ehhez egy lista áll a rendelkezésedre).
 • A rendszerből meg tudsz győződni, hogy a te finanszírozód szerződött-e a szolgáltatásra.
  Amennyiben igen, akkor kiválasztható a listából.

Jövedeleminformációs Rendszer (JIR)?

A Jövedeleminformációs Rendszer a szerződött pénzintézet információ kérését és a NAV által generált, ügyfél által átadott információk összepárosítását és szállítását végzi. A JIR feladata, hogy az információ felhasználás lehetőségét folyamatosan fenntartsa, de csak addig amig a pénzintézethez meg nem történt az adatátadás. A JIR-ben az adatok titkosítottan kerülnek be és onnan a pénzintézeteknek titkosítva kerül továbbításra, mégpedig úgy, hogy maga a csomag végig sértetlen marad.

Mire és meddig használható fel az adat?

Egy kiállított elektronikus keresetkimutatás 30 napig érvényes. Így a Jövedeleminformációs Rendszerbe átadott információ a megjelölt pénzintézet adatkéréséig, de legfeljebb a kiállítástól számított 30 napig használható fel. Fontos, hogy amennyiben egy pénzintézet az információt már elvitte, akkor az a Jövedeleminformációs Rendszerből történő törlését is jelenti. Gyakorlatilag az elektronikus keresetkimutatás a lekérdező pénzintézetnek kizárólag egyszer tudja elvinni a Jövedeleminformációs Rendszerből.

Kijelölhetek-e egyszerre több pénzintézetet a keresetkimutatásomhoz?

Igen, a NAV eBEV felületén egy elektronikus keresetkimutatáshoz több pénzintézetet ki lehet jelölni. Tehát, ha te úgy gondolod, hogy van esély több finanszírozónál a hitelfelvételedre és még nem választottál, akkor egy keresetkimutatást több pénzintézethez is címezhetsz. Ebben az esetben a Jövedeleminformációs Rendszernek átadott információ addig hívható le, amíg az összes megcímzett pénzintézet le nem hívja, vagy a  keresetkimutatás kiállításától számított 30 nap le nem telik. Bármelyik következik be előbb, az információ törlődik a Jövedeleminformációs Rendszerből.
Itt is fontos, hogy egy pénzintézet csak egyszer tudja elvinni az információs csomagot. Új
információt csak abban az esetben kaphat, ha te ismételten adsz a részére elektronikus keresetkimutatást.

Milyen adatok kerülnek kiszolgálásra?

Az elektronikus keresetkimutatás a NAV által lezárt utolsó időszaktól (a kérelem benyújtását megelőző második hónap) visszamenőleg 12 havi jövedelem információt tartalmaz. Ez gyakorlatilag a munkavállalód által minden hónapban a NAV-nak beküldött 08-as formanyomtatvány szerinti havi adó- és járulékbevallások alapján történik. Az információ teljes képet mutat, azaz az összes munkahelyed szerinti jövedelemadatok szerepelnek rajta, akik utánad adót és járulékot fizettek.
Tehát, amennyiben te egyszerre több helyen dolgozol, akkor ugyanabban a hónapban több munkahelyedről jelenik meg a jövedelmed.

Ki és mikor láthat bele az adataimba

Adataidat te biztosítod a hitelképességed vizsgálatához, amelynek eredményeképpen gyorsabban tudsz a hitelhez jutni. Nincsenek köztes állomások, nincsenek avatatlan szemek. A NAV eBEV szolgáltatásában elindított adatkérésed titkosítottan utazik egészen az általad kiválasztott pénzintézetig.
Az információ zárt láncon kerül kiszolgálásra, így abba a BISZ Zrt. nem lát bele. Fontos,
hogy a pénzintézet által elvitt információ azonnal törlődik a Jövedeleminformációs Rendszerből.

Csak a Jövedeleminformációs Rendszerben átadott adott hiteles?

A NAV eBEV oldalán kiállított elektronikus keresetkimutatás kizárólag akkor fogadható el hiteles adatnak, ha a Jövedeleminformációs Rendszeren belül kerül a pénzintézetekhez. Ne nyomtasd, és ne küldd el te e-mailben, mert ezekben az esetekben már nem használható fel az információ. Ráadásul a kinyomtatott vagy e-mailben elküldött információt más is láthatja, tehát a bizalmassága sérül a dokumentumnak.

A magyar hitelezési piac jelentős része az elmúlt két évben csatlakozott a szolgáltatáshoz. A pénzintézetek mérlegfőösszegét tekintve hozzávetőlegesen 85%-os csatlakozási potenciált mutat a Jövedeleminformációs Rendszer.

Miért jó a csatlakozásom?

1. Hiteles és teljes jövedeleminformációt kaphatok az ügyfelemről.

2. A gyors információ révén növelem hatékonyságom, elősegítem a digitalizációs fejlődésemet.

3. Az ügyfeleimnek kényelmesebb és biztonságosabb lehetőséget tudok nyújtani a jövedelemadataik megadásához.

4. Nincs szükség az információ hitelességének vizsgálatára, hiszen az a NAV-nál lévő hiteles adatokon alapul.

5. A szolgáltatás felhasználásával csökken az operációs költségem.

6. Az ügyfelek által keresett szolgáltatás felhasználása a finanszírozók egymás közötti versenyében kimondottan jótékonyan hat az ügyfélszerzésre. Az eBEV oldalán található pénzintézeti lista brand értékkel is rendelkezik.

Hogyan kell csatlakoznom?

 • Kösd meg a Szolgáltatási szerződést a BISZ Zrt-vel.
 • A szerződés megkötését követő 8 napon belül te is felkerülsz az eBEV oldalára abba alistába, amelyből a hitelt felvenni szándékozó magánszemély kiválaszthatja a pénzintézetet.
 • Indítsad el a szolgáltatást.
 • Kezd meg az ügyfeleid tájékoztatását, hogy elérhető nálad a szolgáltatás.