BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Khr-Ről Általánosságban

Ismertje meg a KHR ügyfélvédelmi előírásait és az Ön jogait.

A KHR-ről általánosságban

A most működő KHR-t a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény hívta életre. A korábbi BAR lista, a KHR „elődje” a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben szerepelt, míg 2011 őszétől a KHR-ről már külön törvényben, önállóan került szabályozásra.

A törvény nem csak azt határozza meg, hogy a KHR hogyan épül fel, hanem azt is, hogy ki kezeli: olyan pénzügyi vállalkozás kezelheti, amelynek létrehozása, működése engedélyhez kötött, és amely a bankokhoz hasonló, igen szigorú felügyelet alatt áll. Ez a felügyelet nem csak az engedélyezést és a működés folyamatos ellenőrzését foglalja magában, hanem azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank – mint Felügyeleti szerv – akár szankciókat is alkalmazhat, végső intézkedésként pedig vissza is vonhatja az engedélyt.

A KHR adattartalma banktitok és jelentős részben személyes adat, ezért az adatkezelés bizalmassága és sértetlensége rendkívüli fontosságú. Ennek ellenőrzése egyrészt a Magyar Nemzeti Bank, másrészt az Adatvédelmi hatóság kompetenciája, s emellett az érintettek betekintési joga is folyamatos ellenőrzést jelent.

A KHR olyan kötelező adatkezelés, amelyet illetően az ügyfél, az adatalany döntési jogköre korlátozott, de ez nem jelenti azt, hogy az érintettnek ne lennének jogai és ne gyakorolhatná azokat.

A KHR-be csak a törvényben meghatározott adatok kerülhetnek be, a törvényben meghatározott módon. A törvény meghatározza azt is, hogy az adatokat ki ismerheti meg, milyen feltételekkel és meddig lehet tárolni azokat. A szabályok biztosítják, az érintett tájékoztatását, így lehetőséget ad arra, hogy fellépjen az esetleges jogellenes adatkezeléssel szemben.

Tájékoztatási kötelezettségek

A személyes adatok védelméhez való jog egyik leglényegesebb eleme a tájékoztatáshoz való jog. Az érintettet már az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhasson. Ez a jog a KHR tekintetében is megilleti az érintettet.

A tájékoztatás kötelező már a hitelfelvételt megelőzően. A hitelnyújtó köteles részletesen tájékoztatni az érintettet arról, hogy a hitelkérelmével kapcsolatban le fogják kérdezni a KHR-t Tájékoztatni kell arról, hogy ha hitelt vesz fel, az adatai bekerülnek a KHR-be; a tájékoztatásnak ki kell terjednie a KHR működésére, az adatkezelés részleteire is. A tájékoztatás részét képezi a Magyar Nemzeti Bank által közzétett mintatájékoztató. Így az érintett a hitelfelvételt megelőzően megismerheti az adatkezelés részleteit – sőt, erről nyilatkoznia is kell -, és ezen ismeretek birtokában hozhatja meg döntését.

Hitelmulasztás tervezett felvitele előtt a hitelnyújtó köteles 30 nappal írásbeli tájékoztatást adni arról, hogy – amennyiben az adós nem rendezi a hátralékot – a mulasztást fel fogják vinni a KHR-be. A mulasztás felvitelét követően ismét írásbeli tájékoztatásra kötelezett. Ennek alapján nem történhet meg, hogy valaki tudta nélkül kerül be mulasztással a KHR-be.

Az érintett később, az adatkezelés folyamán is kérhet tájékoztatást, ráadásul ezt bármelyik pénzügyi intézménynél megteheti. A tájékoztatás nem csak arra terjed ki, hogy az érintettnek milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, hanem arra is, hogy ezen adatokat mely intézmények kapták meg. A törvény igen szigorú követelményeket állapít meg, így az érintett a tájékoztatáskérést követő pár napon belül, írásban, zárt küldeményként, kérésre elektronikus úton kapja meg a kért információkat. A tájékoztatás ingyenes. Így az érintett bármikor, egyszerűen, és ingyenesen megismerheti az adatkezeléssel kapcsolatos információkat.

A pozitív listás lakossági nyilvántartás esetében a hiteladatok lekérdezéséhez az ügyfél nyilatkozata szükséges. Az ügyfél külön, az adott szerződés megőrzését engedélyező nyilatkozata szükséges ahhoz is, hogy a hitelszerződés lezárását követően, a szerződés adatokat még öt évig tárolja.

Ugyanakkor – és ezt is a törvény szabályozza – a negatív adatok az ügyfél hozzájárulása nélkül is, kötelezően szerepelnek a hiteljelentésben. A törvény a KHR lekérdezését egyaránt a vállalkozási és a lakossági hitel bírálatok kötelező részévé tette. Arról is rendelkezik, hogy a hitelkérelem elbírálása során a bank köteles a Hiteljelentés tartalmát és az abból levont következtetéseket az ügyféllel ismertetni.

Legyen tisztába jogaival, lehetőségeivel

Joga van tájékozódnia a KHR és Központi Nyilvántartás működéséről.

Jogosult széleskörű tájékoztatást kérni a pénzintézettől.

A lekérdezések adatainak értelmezését és magyarázatát kérheti.

Bárhol, bármikor, ingyenesen betekinthet a nyilvántartott adataiba.

Joga van előre értesülnie adatainak (a hitelmulasztásokat illetően) várható felviteléről a KHR-be.

Joga van értesülnie adatainak KHR felvitelét követően.

A jogszerűtlen adatkezelés ellen kifogással élhet.

Ha a kifogás nem vezet eredményre, akkor pert indíthat az adatkezeléssel kapcsolatban.

A KHR védi Önt, megakadályozza az egyén túlzott eladósodását.

Joga van panaszt tenni BISZ Zrt. működésével kapcsolatban.