BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

CÉGÜNKRŐL

A BISZ Zrt. célja a hazai pénzügyi szektor szereplőinek megbízható, naprakész hitelinformációval történő ellátása a prudens hitelezés érdekében

BISZ ZRT. BEMUTATÁSA

A BISZ Zrt. célja a hazai pénzügyi szektor szereplőinek megbízható, naprakész hitelinformációval történő ellátása a prudens hitelezés érdekében.

A BISZ Zrt. története

A kialakuló kétszintű hazai bankrendszer megkövetelte, hogy a bankok olyan hitelinformációs adatbázist hozzanak létre, amelynek segítségével csökkenthető a hitelnyújtás kockázata. A hitelinformációs adatbázis létrehozására nyolc vezető bank 1994. február 15-én alapította meg a Bankközi Informatika Szolgáltató Rt.-t zártkörű részvénytársaságként.

A BAR vállalkozási alrendszere 1995. június 28-án kezdte meg működését a vállalkozási hitelszerződések teljeskörű nyilvántartásával. 1996 közepére az összes akkori bank, takarék- és hitelszövetkezet csatlakozott a rendszerhez. A rendszer adatokkal történő feltöltése folyamatosan zajlott, és a nyilvántartás 1996 végére gyakorlatilag teljessé vált.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) 1998. január 1-től hatályos módosítása jelentősen bővítette a BAR-felhasználók körét továbbá lehetővé tette a BAR Lakossági Alrendszerének megindítását is, amelynek érdemi működése 1999-ben kezdődött el.

2002-től a vállalkozási alrendszer a fizetésképtelen vállalkozások negatív listájával, továbbá a bankkártya elfogadására irányuló szerződéseket megszegők szintén negatív listás nyilvántartásával bővült. A természetes személyeket nyilvántartó alrendszer pedig a bankkártyával elkövetett visszaélések nyilvántartásával egészült ki.

2003 májusában a tulajdonos pénzügyi intézmények részvényeiket eladták a szintén pénzügyi intézmények tulajdonában lévő GIRO Elszámolásforgalmi Rt.-nek, és ezzel a GIRO Rt. vált a BISZ Rt. kizárólagos tulajdonosává.

A Hpt. 2006. január 1-től részletesen meghatározta a Központi Hitelinformációs Rendszerre (KHR) vonatkozó szabályokat. A törvényi változások hatására a Társaság 2006-ban a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden BISZ Zrt.) nevet vette fel.

A BISZ Zrt. 2010. szeptemberétől új szolgáltatást indított KHR-Early Warning (KHR-EW) néven, melynek célja, hogy gyors és hiteles forrásból származó információkat nyújtson a hitelezett vállalkozások hitelpozíciójának és fizetési képességeinek megváltozásáról.

2011. évi CXXII. tv alapján a BISZ Zrt 2012-re készült el a lakossági hiteladatok teljeskörű kezelését támogató KHR verzióval. A Referenciaadat-szolgáltatók 2012 első félévében 8 millió db-ot meghaladó hitelszerződés adatait töltötték fel a rendszerbe. A pozitív hiteladatok csak az ügyfél hozzájárulása esetén ismerhetők meg harmadik fél számára.

A teljes listás lakossági alrendszer elindulása mellett ebben az évben elindításra került a DataManager szolgáltatás is. Ezzel a szolgáltatással a BISZ Zrt. lehetőséget teremtett arra, hogy a nagy adatmozgásokkal (több ezer tételes) járó akvizíciós pénzintézeti tevékenysé­ge­k (bankfúziók, engedményezések, portfólió átruházások) gyorsan és probléma­mente­sen elvégzésre kerülhessenek.

2014 júliusától a GIRO Zrt 100%-os tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank, így a BISZ Zrt. is köztulajdonban álló gazdasági társasággá vált.

2014. december 1-től működik a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tévő fogyasztói nyilatkozatok Központi nyilvántartása, amely révén a bankok, takarékszövetkezetek ellenőrizni tudják, hogy mindenki valóban csak egy pénzintézettől veszi igénybe a havi két alkalommal, legfeljebb 150.000 Ft-ot meg nem haladó költség és díjmentes készpénz felvételt.

A „magáncsőd” intézményét a 2015. évi CV. törvény teremtette meg. Az adósságrendezési eljárásba belépő magánszemélyekkel kapcsolatos adatokat a KHR 2015 szeptem­be­ré­től tartja nyilván.

Az adósságrendezési eljárások KHR-ben történő megjelenése megnyitotta a lehetőséget a természetes személyek negatív információinak figyelemmel kisérésére. Ennek a lehetőségnek a támogatására 2016-tól két új szolgáltatás került elindításra. A Lakossági Üzleti Értesítés, amelynél a szolgáltatással élni kívánó pénzügyi intézmények az aktuálisan kockázatban álló szerződéseikben szereplő ügyfelekről kapnak jelzést, hogy azokkal kapcsolatban probléma lépett fel. Másik szolgáltatás a  KHR Lakossági Early Warning (KHR-LEW), amellyel egy komoly űrt próbált Társaságunk betölteni a magyar adatszolgáltatás piacán.. A szolgáltatásban a szerződő pénzügyi vállalkozás lehetőséget kap arra, hogy a nála fennálló szerződéssel rendelkező természetes személyek egy adott csoportja kerüljön figyelésre.

2016 decemberétől elérhető a PD kalkulátor. A PD kalkulátor szolgáltatás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kidolgozott PD modell felhasználási lehetőségét tartalmazza. A modell mikro-, kis- és középvállalatok esetében alkalmazható olyan kockázatelemzési eszköz, amely a vállalkozás nem teljesítési valószínűségével kapcsolatban ad egy jövőbeni becslést.

2020. februárjától a Jövedelem Információs Rendszer (JIR) megkezdte a működését. A Jövedeleminformációs Rendszer (JIR) az első olyan magyar digitális szolgáltatás, amely több cég összehangolt munkája révén valósult meg és működik. A JIR-en keresztül a pénzintézeti hitelekhez tudják megadni a hitelfelvevők a jövedelem adataikat. A szolgáltatást a Magyar Nemzeti Bank szervezésében a BISZ Zrt. a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttesen hozta létre és működteti.

2021 végén a BISZ-Infó szolgáltatás megkezdte működését. A BISZ-Info szolgáltatás izgalmas vállalati és lakossági hitelpiaci információkat oszt meg a felhasználókkal különböző szempontokból, többféle szűrési lehetőség beállítása mellett. Üzletáganként, hiteltermékenként lehet vizsgálni az aktuális heti, havi vagy negyedéves adatokat úgy, hogy akár az adott információk lokalizációja is elvégezhető, vagy a problémás hitelállomány volumenének alakulása is nyomonkövethető. A szerződött pénzintézet mérni tudja aktuális piaci pozícióját, illetve össze tudja hasonlítani a működését az egész szektor működésével. Nincs többé várakozás, csak gyors, pontos és hiteles információ továbbítás.

A BISZ Zrt. szolgáltatásain keresztül látja a gazdaság, azon belül is a hitelpiac működését. Társaság az elmúlt 25 évben olyan információs vagyonra tett szert, amelyből komoly értékeket tud visszaadni a partnereinek. A hozzánk érkező folyamatos megkeresések hatására a BISZ Zrt. 2021-től performancia mutatók néven elindított egy új szolgáltatást, amelyben különböző mutatók kerültek fokozatosan bevezetésre a hitelpiac működésével és teljesítményével kapcsolatban.

A BISZ Zrt elkötelezett a hitelezés területén végbemenő digitalizációs folyamatok támogatásában, Ennek köszönhetően a BISZ Zrt által nyújtott szolgáltatások mindegyike elektronikus csatornákon érhető el, illetve kerül kiszolgálásra.

(2022. szeptember)

BISZ Zrt. története idősávon

A BISZ Zrt. tevékenységének céljai

A BISZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások a magyar finanszírozási piac pénzügyi intézményei által közösen működtetett információáramlásán alapulnak. A pénzügyi intézmények által átadott adatok kezelése a hatályos törvényi keretek között történik. Ezen adatbázisok látják el hitelinformációval a BISZ Zrt. szerződéses partnereit a hitelbírálati folyamatok támogatására.

A BISZ Zrt. által működtetett zárt rendszerű adatbázisok célja:

 • a hitelképesség differenciáltabb megítélése,
 • a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele,
 • a tényleges eladósodottság pontosabb megítélése,
 • a pozitív hiteltörténet építés lehetőségének megteremtése,
 • az adatszolgáltató pénzintézetek biztonságosabb működése,
 • a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése,
 • a hitelezési folyamat támogatása a jövedeleminformációs adatok közvetítésével,
 • az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel kapcsolatos visszaélések elkerülésének támogatása,
 • a nyilvántartások alapján speciális statisztikai adatelemzések készítése,
 • a felsorolt szolgáltatások prudens működtetése.

A BISZ Zrt. tevékenységének célja, hogy a fenti követelményeknek folyamatosan és magas szinten eleget tegyen. Ezen felül a Társaság fontos célkitűzése az általa nyújtott szolgáltatások minőségének és biztonságának folyamatos javítása, ezért a Társaság integrált minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszert működtet az ISO 9001‑es és az ISO/IEC‑27001-es szabványok követelményei szerint.

Vezető testületek

Igazgatóság

Elnök:

Virág Barnabás

Tagok:

 • Gerendás János
 • Dr. Kardos Gyula Sebestyén
 • Kutasi Dávid Frigyes
 • Dr. Luspay Miklós György
 • Nagy Viktor
 • Vajda Bertalan

Felügyelőbizottság

Elnök:

Dr. Kandrács Csaba

Tagok:

 • Baksay Gergely László
 • Dr. Fömötör Barna
 • Nagy Gábor
 • Nagy Tamás
 • Mészárovics Milán

(2023. július)

Anyavállalatunk: Társaságunk cégcsoport-szintű tulajdonosa: 
Giro Zrt. Logója a Magyar Nemzeti Bank logója
Cégünk családbarát munkahely:
Szakmai együttműködő partnereink:
az MI koalíció tagja logo az ACCIS logója

 

A BISZ Zrt. tevékenységének céljai

A BISZ Zrt. által kezelt adatbázisok több, mint 450 hazai pénzügyi intézmény által közösen működtetett rendszert alkotnak. A pénzügyi intézmények által átadott adatok kezelése a hatályos törvényi keretek között történik. Ezen adatbázisok látják el hitelinformációval a BISZ Zrt. szerződéses partnereit a hitelbírálati folyamatok támogatására.

A BISZ Zrt. által működtetett zárt rendszerű adatbázisok célja:

 • a hitelképesség differenciáltabb megítélése,
 • a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele,
 • a tényleges eladósodottság pontosabb megítélése,
 • a pozitív hiteltörténet építés lehetőségének megteremtése,
 • az adatszolgáltató pénzintézetek biztonságosabb működése,
 • a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése,
 • az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel kapcsolatos visszaélések elkerülésének támogatása.

A BISZ Zrt. tevékenységének célja, hogy a fenti követelményeknek folyamatosan és magas szinten eleget tegyen. Ezen felül a Társaság fontos célkitűzése az általa nyújtott szolgáltatások minőségének folyamatos javítása, ezért a Társaság integrált minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszert működtet az ISO 9001‑es és az ISO/IEC‑27001-es szabványok követelményei szerint.

A BISZ Zrt. története

A kialakuló kétszintű hazai bankrendszer megkövetelte, hogy a bankok olyan hitelinformációs adatbázist hozzanak létre, amelynek segítségével csökkenthető a hitelnyújtás kockázata. A hitelinformációs adatbázis létrehozására nyolc vezető bank 1994. február 15-én alapította meg a Bankközi Informatika Szolgáltató Rt.-t zártkörű részvénytársaságként.

A BAR vállalkozási alrendszere 1995. június 28-án kezdte meg működését a vállalkozási hitelszerződések teljeskörű nyilvántartásával. 1996 közepére az összes akkori bank, takarék- és hitelszövetkezet csatlakozott a rendszerhez. A rendszer adatokkal történő feltöltése folyamatosan zajlott, és a nyilvántartás 1996 végére gyakorlatilag teljessé vált.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) 1998. január 1-től hatályos módosítása jelentősen bővítette a BAR-felhasználók körét továbbá lehetővé tette a BAR Lakossági Alrendszerének megindítását is, amelynek érdemi működése 1999-ben kezdődött el.

2002-től a vállalkozási alrendszer a fizetésképtelen vállalkozások negatív listájával, továbbá a bankkártya elfogadására irányuló szerződéseket megszegők szintén negatív listás nyilvántartásával bővült. A természetes személyeket nyilvántartó alrendszer pedig a bankkártyával elkövetett visszaélések nyilvántartásával egészült ki.

2003 májusában a tulajdonos pénzügyi intézmények részvényeiket eladták a szintén pénzügyi intézmények tulajdonában lévő GIRO Elszámolásforgalmi Rt.-nek, és ezzel a GIRO Rt. vált a BISZ Rt. kizárólagos tulajdonosává.

A Hpt. 2006. január 1-től részletesen meghatározta a Központi Hitelinformációs Rendszerre (KHR) vonatkozó szabályokat. A törvényi változások hatására a Társaság 2006-ban a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden BISZ Zrt.) nevet vette fel.

A BISZ Zrt. 2010. szeptemberétől új szolgáltatást indított KHR-Early Warning (KHR-EW) néven, melynek célja, hogy gyors és hiteles forrásból származó információkat nyújtson a hitelezett vállalkozások hitelpozíciójának és fizetési képességeinek megváltozásáról.

A 2011. évi CXXII. tv alapján a BISZ Zrt 2012-re készült el a lakossági hiteladatok teljeskörű kezelését támogató KHR verzióval. A Referencia-adat szolgáltatók 2012 első félévében 8 millió db-ot meghaladó hitelszerződés adatait töltötték fel a rendszerbe. A pozitív hiteladatok csak az ügyfél hozzájárulása esetén ismerhetők meg harmadik fél számára.

2014. júliusától a GIRO Zrt 100%-os tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank, így a BISZ Zrt. is köztulajdonban álló gazdasági társasággá vált.

2014 december 1-től működik a Díjmenetes készpénzfelvételt lehetővé tévő fogyasztói nyilatkozatok Központi nyilvántartása, amely révén a bankok, takarékszövetkezetek ellenőrizni tudják, hogy mindenki valóban csak egy pénzintézettől veszi igénybe a havi két alkalommal, legfeljebb 150.000 Ft-ot meg nem haladó költség és díjmentes készpénzt felvételt.

A „magáncsőd” intézményét a 2015. évi CV. törvény teremtette meg. Az adósságrendezési eljárásba belépő magánszemélyekkel kapcsolatos adatokat a KHR 2015. szeptemberétől tartja nyilván.

(2017. október)

Vezető testületek

Igazgatóság

Elnök:

Virág Barnabás

Tagok:

 • Gerendás János
 • Kutasi Dávid Frigyes
 • Dr. Luspay Miklós György
 • Nagy Viktor
 • Dr. Szomolai Csaba
 • Vajda Bertalan

Felügyelőbizottság

Elnök:

Dr. Kandrács Csaba

Tagok:

 • Baksay Gergely László
 • Domonkosi Imre
 • Fábián Gergely
 • Dr. Hontert Gábor
 • Takács Kristóf

(2020. július)

Anyavállalatunk:
Társaságunk cégcsoport-szintű tulajdonosa: 
Szakmai együttműködő partnereink: