BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

CÉGÜNKRŐL

A BISZ Zrt. célja a hazai pénzügyi szektor szereplőinek megbízható, naprakész hitelinformációval történő ellátása a prudens hitelezés érdekében

BISZ ZRT. BEMUTATÁSA

A BISZ Zrt. célja a hazai pénzügyi szektor szereplőinek megbízható, naprakész hitelinformációval történő ellátása a prudens hitelezés érdekében.

A BISZ Zrt. története

A kialakuló kétszintű hazai bankrendszer megkövetelte, hogy a bankok olyan hitelinformációs adatbázist hozzanak létre, amelynek segítségével csökkenthető a hitelnyújtás kockázata. A hitelinformációs adatbázis létrehozására nyolc vezető bank 1994. február 15-én alapította meg a Bankközi Informatika Szolgáltató Rt.-t zártkörű részvénytársaságként.

A BAR vállalkozási alrendszere 1995. június 28-án kezdte meg működését a vállalkozási hitelszerződések teljeskörű nyilvántartásával. 1996 közepére az összes akkori bank, takarék- és hitelszövetkezet csatlakozott a rendszerhez. A rendszer adatokkal történő feltöltése folyamatosan zajlott, és a nyilvántartás 1996 végére gyakorlatilag teljessé vált.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) 1998. január 1-től hatályos módosítása jelentősen bővítette a BAR-felhasználók körét, továbbá lehetővé tette a BAR Lakossági Alrendszerének megindítását is, amelynek érdemi működése 1999-ben kezdődött el.

2002-től a vállalkozási alrendszer a fizetésképtelen vállalkozások negatív listájával, továbbá a bankkártya elfogadására irányuló szerződéseket megszegők szintén negatív listás nyilvántartásával bővült. A természetes személyeket nyilvántartó alrendszer pedig a bankkártyával elkövetett visszaélések nyilvántartásával egészült ki.

2003 májusában a tulajdonos pénzügyi intézmények részvényeiket eladták a szintén pénzügyi intézmények tulajdonában lévő GIRO Elszámolásforgalmi Rt.-nek, és ezzel a GIRO Rt. vált a BISZ Rt. kizárólagos tulajdonosává.

A Hpt. 2006. január 1-től részletesen meghatározta a Központi Hitelinformációs Rendszerre (KHR) vonatkozó szabályokat. A törvényi változások hatására a Társaság 2006-ban a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden BISZ Zrt.) nevet vette fel.

A BISZ Zrt. 2010. szeptemberétől új szolgáltatást indított KHR-Early Warning (KHR-EW) néven, melynek célja, hogy gyors és hiteles forrásból származó információkat nyújtson a hitelezett vállalkozások hitelpozíciójának és fizetési képességeinek megváltozásáról.

2011. évi CXXII. tv alapján a BISZ Zrt 2012-re készült el a lakossági hiteladatok teljeskörű kezelését támogató KHR verzióval. A Referenciaadat-szolgáltatók 2012 első félévében 8 millió db-ot meghaladó hitelszerződés adatait töltötték fel a rendszerbe. A pozitív hiteladatok csak az ügyfél hozzájárulása esetén ismerhetők meg harmadik fél számára.

A teljes listás lakossági alrendszer elindulása mellett ebben az évben elindításra került a DataManager szolgáltatás is. Ezzel a szolgáltatással a BISZ Zrt. lehetőséget teremtett arra, hogy a nagy adatmozgásokkal (több ezer tételes) járó akvizíciós pénzintézeti tevékenysé­ge­k (bankfúziók, engedményezések, portfólió átruházások) gyorsan és probléma­mente­sen elvégzésre kerülhessenek.

2014 júliusától a GIRO Zrt 100%-os tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank, így a BISZ Zrt. is köztulajdonban álló gazdasági társasággá vált.

2014. december 1-től működik a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tévő fogyasztói nyilatkozatok Központi nyilvántartása, amely révén a pénzforgalmi intézmények ellenőrizni tudják, hogy mindenki valóban csak egy pénzintézettől veszi igénybe a havi két alkalommal, legfeljebb 150.000 Ft-ot meg nem haladó költség és díjmentes készpénz felvételt.

A „magáncsőd” intézményét a 2015. évi CV. törvény teremtette meg. Az adósságrendezési eljárásba belépő magánszemélyekkel kapcsolatos adatokat a KHR 2015 szeptem­be­ré­től tartja nyilván.

Az adósságrendezési eljárások KHR-ben történő megjelenése megnyitotta a lehetőséget a természetes személyek negatív információinak figyelemmel kisérésére. Ennek a lehetőségnek a támogatására 2016-tól két új szolgáltatás került elindításra. A Lakossági Üzleti Értesítés, amelynél a szolgáltatással élni kívánó pénzügyi intézmények az aktuálisan kockázatban álló szerződéseikben szereplő ügyfelekről kapnak jelzést, hogy azokkal kapcsolatban probléma lépett fel. Másik szolgáltatás a KHR Lakossági Early Warning (KHR-LEW), amellyel egy komoly űrt próbált Társaságunk betölteni a magyar adatszolgáltatás piacán.. A szolgáltatásban a szerződő pénzügyi vállalkozás lehetőséget kap arra, hogy a nála fennálló szerződéssel rendelkező természetes személyek egy adott csoportja kerüljön figyelésre.

2016 decemberétől elérhető a PD kalkulátor. A PD kalkulátor szolgáltatás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kidolgozott PD modell felhasználási lehetőségét tartalmazza. A modell mikro-, kis- és középvállalatok esetében alkalmazható olyan kockázatelemzési eszköz, amely a vállalkozás nem teljesítési valószínűségével kapcsolatban ad egy jövőbeni becslést.

2020. februárjától a Jövedeleminformációs Rendszer (JIR) megkezdte a működését. A Jövedeleminformációs Rendszer (JIR) az első olyan magyar digitális szolgáltatás, amely több cég összehangolt munkája révén valósult meg és működik. A JIR-en keresztül a pénzintézeti hitelekhez tudják megadni a hitelfelvevők a jövedelem adataikat. A JIR-en keresztül működik az elektronikus keresetkimutatás. A szolgáltatást a Magyar Nemzeti Bank szervezésében a BISZ Zrt. a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttesen hozta létre és működteti.

A BISZ Zrt. szolgáltatásain keresztül látja a gazdaság, azon belül is a hitelpiac működését. Társaság az elmúlt 25 évben olyan információs vagyonra tett szert, amelyből komoly értékeket tud visszaadni a partnereinek. A hozzánk érkező folyamatos megkeresések hatására a BISZ Zrt. 2021-től performancia mutatók néven elindított egy új szolgáltatást, amelyben különböző mutatók kerültek bevezetésre a hitelpiac működésének és teljesítményének mérésével kapcsolatban.

Társaság a 2022-es évben indította el a BISZ-Info szolgáltatását, amely a pénzintézeti szektor működésével kapcsolatban mutat izgalmas vállalati és lakossági hitelpiaci információkat. Üzletáganként, hiteltermékenként lehet vizsgálni az aktuális heti, havi vagy negyedéves adatokat úgy, hogy akár az adott információk lokalizációja is elvégezhető, vagy a problémás hitelállomány volumenének alakulása is nyomonkövethető. A szerződött pénzintézet mérni tudja aktuális piaci pozícióját, illetve össze tudja hasonlítani a működését az egész szektor működésével.

2023 novemberétől egy újabb innovatív fejlesztésnek köszönhetően elindult a Saját Hiteljelentés és Tárolhatósági nyilatkozat kérelmek Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásának lehetősége. Ezzel párhuzamosan a weboldalunkon elindítottuk az „Írjon nekünk” funkciót, amely használatával az ügyfelek a saját hiteljelentés kérések elindítása, és a tárolhatósági nyilatkozattal kapcsolatos kérelmek elküldése mellett általános tájékoztatást is kérhetnek elektronikusan.  Ennek köszönhetően Társaság ismét tett egy nagy lépést az ügyfelek kényelméért, illetve a papírmentes működés eléréséért.

A BISZ Zrt elkötelezett a hitelezés területén végbemenő digitalizációs folyamatok támogatásában. Társaság az indulása óta elektronikus csatornán nyújtja szolgáltatásait, ezzel is előidézve a digitalizációs fejlődést.

(2024. április)

BISZ Zrt. története idősávon

A BISZ Zrt. tevékenységének céljai

A BISZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások a magyar finanszírozási piac pénzügyi intézményei által közösen működtetett információáramlásán alapulnak. A pénzügyi intézmények által átadott adatok kezelése a hatályos törvényi keretek között történik. Ezen adatbázisok látják el hitelinformációval a BISZ Zrt. szerződéses partnereit a hitelbírálati folyamatok támogatására.

A BISZ Zrt. által működtetett zárt rendszerű adatbázisok célja:

 • a hitelképesség differenciáltabb megítélése,
 • a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele,
 • a tényleges eladósodottság pontosabb megítélése,
 • a pozitív hiteltörténet építés lehetőségének megteremtése,
 • az adatszolgáltató pénzintézetek biztonságosabb működése,
 • a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése,
 • a hitelezési folyamat támogatása a jövedeleminformációs adatok közvetítésével,
 • az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel kapcsolatos visszaélések elkerülésének támogatása,
 • a nyilvántartások alapján speciális statisztikai adatelemzések készítése,
 • a felsorolt szolgáltatások prudens működtetése.

A BISZ Zrt. tevékenységének célja, hogy a fenti követelményeknek folyamatosan és magas szinten eleget tegyen. Ezen felül a Társaság fontos célkitűzése az általa nyújtott szolgáltatások minőségének és biztonságának folyamatos javítása, ezért a Társaság integrált minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszert működtet az ISO 9001‑es és az ISO/IEC‑27001-es szabványok követelményei szerint.

Vezető testületek

Igazgatóság

Elnök:

Virág Barnabás

Tagok:

 • Gerendás János
 • Dr. Kardos Gyula Sebestyén
 • Kutasi Dávid Frigyes
 • Dr. Luspay Miklós György
 • Nagy Viktor
 • Vajda Bertalan

Felügyelőbizottság

Elnök:

Dr. Kandrács Csaba

Tagok:

 • Baksay Gergely László
 • Dr. Fömötör Barna
 • Nagy Gábor
 • Nagy Tamás
 • Mészárovics Milán

(2023. július)

Anyavállalatunk: Társaságunk cégcsoport-szintű tulajdonosa: 
Giro Zrt. Logója a Magyar Nemzeti Bank logója
Cégünk családbarát munkahely:
Szakmai együttműködő partnereink:
az MI koalíció tagja logo az ACCIS logója

 

A BISZ Zrt. tevékenységének céljai

A BISZ Zrt. által kezelt adatbázisok több, mint 450 hazai pénzügyi intézmény által közösen működtetett rendszert alkotnak. A pénzügyi intézmények által átadott adatok kezelése a hatályos törvényi keretek között történik. Ezen adatbázisok látják el hitelinformációval a BISZ Zrt. szerződéses partnereit a hitelbírálati folyamatok támogatására.

A BISZ Zrt. által működtetett zárt rendszerű adatbázisok célja:

 • a hitelképesség differenciáltabb megítélése,
 • a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele,
 • a tényleges eladósodottság pontosabb megítélése,
 • a pozitív hiteltörténet építés lehetőségének megteremtése,
 • az adatszolgáltató pénzintézetek biztonságosabb működése,
 • a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése,
 • az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel kapcsolatos visszaélések elkerülésének támogatása.

A BISZ Zrt. tevékenységének célja, hogy a fenti követelményeknek folyamatosan és magas szinten eleget tegyen. Ezen felül a Társaság fontos célkitűzése az általa nyújtott szolgáltatások minőségének folyamatos javítása, ezért a Társaság integrált minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszert működtet az ISO 9001‑es és az ISO/IEC‑27001-es szabványok követelményei szerint.

A BISZ Zrt. története

A kialakuló kétszintű hazai bankrendszer megkövetelte, hogy a bankok olyan hitelinformációs adatbázist hozzanak létre, amelynek segítségével csökkenthető a hitelnyújtás kockázata. A hitelinformációs adatbázis létrehozására nyolc vezető bank 1994. február 15-én alapította meg a Bankközi Informatika Szolgáltató Rt.-t zártkörű részvénytársaságként.

A BAR vállalkozási alrendszere 1995. június 28-án kezdte meg működését a vállalkozási hitelszerződések teljeskörű nyilvántartásával. 1996 közepére az összes akkori bank, takarék- és hitelszövetkezet csatlakozott a rendszerhez. A rendszer adatokkal történő feltöltése folyamatosan zajlott, és a nyilvántartás 1996 végére gyakorlatilag teljessé vált.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) 1998. január 1-től hatályos módosítása jelentősen bővítette a BAR-felhasználók körét továbbá lehetővé tette a BAR Lakossági Alrendszerének megindítását is, amelynek érdemi működése 1999-ben kezdődött el.

2002-től a vállalkozási alrendszer a fizetésképtelen vállalkozások negatív listájával, továbbá a bankkártya elfogadására irányuló szerződéseket megszegők szintén negatív listás nyilvántartásával bővült. A természetes személyeket nyilvántartó alrendszer pedig a bankkártyával elkövetett visszaélések nyilvántartásával egészült ki.

2003 májusában a tulajdonos pénzügyi intézmények részvényeiket eladták a szintén pénzügyi intézmények tulajdonában lévő GIRO Elszámolásforgalmi Rt.-nek, és ezzel a GIRO Rt. vált a BISZ Rt. kizárólagos tulajdonosává.

A Hpt. 2006. január 1-től részletesen meghatározta a Központi Hitelinformációs Rendszerre (KHR) vonatkozó szabályokat. A törvényi változások hatására a Társaság 2006-ban a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden BISZ Zrt.) nevet vette fel.

A BISZ Zrt. 2010. szeptemberétől új szolgáltatást indított KHR-Early Warning (KHR-EW) néven, melynek célja, hogy gyors és hiteles forrásból származó információkat nyújtson a hitelezett vállalkozások hitelpozíciójának és fizetési képességeinek megváltozásáról.

A 2011. évi CXXII. tv alapján a BISZ Zrt 2012-re készült el a lakossági hiteladatok teljeskörű kezelését támogató KHR verzióval. A Referencia-adat szolgáltatók 2012 első félévében 8 millió db-ot meghaladó hitelszerződés adatait töltötték fel a rendszerbe. A pozitív hiteladatok csak az ügyfél hozzájárulása esetén ismerhetők meg harmadik fél számára.

2014. júliusától a GIRO Zrt 100%-os tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank, így a BISZ Zrt. is köztulajdonban álló gazdasági társasággá vált.

2014 december 1-től működik a Díjmenetes készpénzfelvételt lehetővé tévő fogyasztói nyilatkozatok Központi nyilvántartása, amely révén a bankok, takarékszövetkezetek ellenőrizni tudják, hogy mindenki valóban csak egy pénzintézettől veszi igénybe a havi két alkalommal, legfeljebb 150.000 Ft-ot meg nem haladó költség és díjmentes készpénzt felvételt.

A „magáncsőd” intézményét a 2015. évi CV. törvény teremtette meg. Az adósságrendezési eljárásba belépő magánszemélyekkel kapcsolatos adatokat a KHR 2015. szeptemberétől tartja nyilván.

(2017. október)

Vezető testületek

Igazgatóság

Elnök:

Virág Barnabás

Tagok:

 • Gerendás János
 • Kutasi Dávid Frigyes
 • Dr. Luspay Miklós György
 • Nagy Viktor
 • Dr. Szomolai Csaba
 • Vajda Bertalan

Felügyelőbizottság

Elnök:

Dr. Kandrács Csaba

Tagok:

 • Baksay Gergely László
 • Domonkosi Imre
 • Fábián Gergely
 • Dr. Hontert Gábor
 • Takács Kristóf

(2020. július)

Anyavállalatunk:
Társaságunk cégcsoport-szintű tulajdonosa: 
Szakmai együttműködő partnereink: