BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kifogás benyújtása

Kifogással élhet a KHR-ben nem jogszerűen tárolt adataival szemben és kérheti az adatok módosítását vagy törlését a szerződést vezető pénzügyi intézménynél.

Kifogás benyújtása

A KHR és Központi Nyilvántartás működését szabályozó törvények megalkotásakor a jogalkotó kiemelt szándéka volt a lakossági és vállalati ügyfélkör jogainak messzemenő figyelembevétele.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatai jogellenesen szerepelnek a KHR-ben, vagy azokat jogellenesen vette át valamelyik pénzügyi intézmény, esetleg az adatok pontatlanok, hibásak, akkor kifogással élhet és kérheti adatai helyesbítését vagy törlését.

A kifogást a szerződést kezelő pénzügyi intézmény vagy a KHR-t és Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozáshoz (BISZ Zrt.) tudja benyújtani.

A kifogást az adatot kezelő referenciaadat-szolgáltató köteles alaposan kivizsgálni, szükség esetén a hibát korrigálni, majd az ügyfelet az eredményről értesíteni.

A KHR-be adatot kezelő referenciaadat-szolgáltató vagy jogutódja felelős az adatok tartalmáért, helyességéért mindaddig, amíg az adat a KHR-ben szerepel. Az adatot felvivő pénzügyi intézmény vagy jogutódja rendelkezik azon információkkal (szerződés, számla-információk, törlesztési információk stb.), amelyek a kérelmek tisztázásához illetve orvoslásához szükségesek.

Mindezekre hivatkozással a gyors és hatékony kivizsgálás érdekében kifogással kapcsolatban javasoljuk, hogy írásban, igazolható formában (ajánlott tértivevény) keresse meg az adatot kezelő referenciaadat-szolgáltatót. Amennyiben nem ismeri, hogy ki kezeli adatait a KHR-ben, úgy igényeljen Saját Hiteljelentést.

Mint arról a fentekben tájékoztatást adtunk Társaságunk nem rendelkezik azon információkkal melyek a kifogás vizsgálatához szükségesek, így a kifogásokkal kapcsolatban önálló vizsgálatot sem tudunk végezni.
Ha mindezek ismeretében a kifogása kivizsgáltatásában mégis a BISZ Zrt. közreműködését kéri, akkor megkeresését minden esetben továbbítjuk a pénzügyi intézmény részére.

Amennyiben beadványa a tartalmi követelményeknek megfelel, úgy azt 2 munkanapon belül a Referenciaadat-szolgáltatóhoz továbbítjuk, akinek a jogszabály értelmében 5 munkanapja van a kifogás kivizsgálására. A válaszadásukat követően 2 munkanapon belül, írásban tájékoztatjuk a benyújtót, a kifogás eredményéről.

Amennyiben kifogásának kivizsgáltatását Társaságunk tartalmi vagy formai okok miatt elutasítja, úgy annak okáról maximum 30 napon belül tájékoztatást küldünk a benyújtó személynek.

További információkért , kérjük, olvassa el az ezzel kapcsolatos ügyrendet az Üzletszabályzat „Kifogás megtétele” című bekezdésében!

Amennyiben a kifogásra a törvényben előírt határidőn belül nem kapta meg az előírt tájékoztatást vagy nem elégedett az intézkedéssel, a kifogásra adott válasszal, úgy 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat. A pert a KHR-ben nyilvántartott adatok törlésére vonatkozóan kell indítani, melyben I. rendű alperes az adatot kezelő referenciaadat-szolgáltató, II, rendű alperes pedig Társaságunk. Fontos tudni, hogy ezeket a pereket önállóan kell indítani, más keresettel nem vonható össze.
Amennyiben az ügyben eljáró bíróság a felperes számára kedvező ítéletet hoz, akkor a referenciaadat-szolgáltató vagy a BISZ Zrt. köteles a jogerőre emelkedést követő két munkanapon belül a KHR –ben elvégezni az ítéletben foglaltakat.

A KHR-ben történő, törvény által elrendelt adatkezelés mellet az ügyfél jogorvoslati lehetőségét is biztosította a törvényalkotó.
A nyilvántartott személy kifogása esetén, a Khrtv. 16. §-ában foglaltak az irányadóak, a további jogorvoslatról pedig a Khrtv. 17. §-a rendelkezik.

Amennyiben kifogást kíván tenni a kezelt adataival kapcsolatban, vagy panaszt kíván benyújtani BISZ Zrt. működésével kapcsolatban, kérjük tanulmányozza Panaszkezelési szabályzatunkat, amely a fogyasztóvédelmi előírások, és az MNB rendeleteinek figyelembevételével készült.
Az ügyfélkifogás vagy panasz benyújtására ajánljuk a BISZ Zrt. által készített formanyomtatványokat, melyeket a dokumentumtárban talál.

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK:

Az MNB által az ügyfelek érdekeinek védelme érdekében tett ajánlásokról bővebben az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ oldalán

A KHR-ről és a Központi Nyilvántartásról szóló, az MNB által készített tájékoztató anyagok:

Pénzügyi Navigátor kiadvány

Központi Hitelinformációs Rendszer bemutatása

FORMANYOMTATVÁNYOK A MNB VAGY A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ – FOGYASZTÓK SZÁMÁRA:

Fogyasztói kérelem az MNB-hez

Fogyasztói kérelem – Pénzügyi Békéltető Testülethez