BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Saját hiteljelentés igénylés

A saját hiteljelentés bármely pénzügyi intézménytől díjmentesen kérelmezhető, teljes körű tájékoztatást ad a KHR-ben tárolt referenciaadatokról és amennyiben a kérelem benyújtásakor az ügyfél kéri, e-mailben is kiszolgáltatható!

Igény beadása Ügyfélkapun keresztül

A Saját Hiteljelentés kérelem / Kifogás / Tárolhatósági nyilatkozat módosító kérelem elektronikus úton is benyújtható Társaságunkhoz, ha azt úgynevezett elektronikus aláírással látja el.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy az elektronikus aláírás nem a kézzel írott aláírás szkennelt, digitalizált változata. Megjelenését tekintve egészen más, ugyanakkor jogilag pontosan annyit ér, ha elektronikusan (digitálisan) írunk alá egy okiratot, mintha a kinyomtatott iratot láttuk volna el kézzel írott aláírással.

 

A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény értelmében a teljes bizonyító erejű magánokiratnak, azon belül is a fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, elektronikus formában benyújtott kérelemnek, – amennyiben rendelkezik cégkapus belépéssel – az alábbi módon tud eleget tenni:

 

  1. Társaságunk honlapjáról letölti a megkeresésére vonatkozó formanyomtatványunkat.
  2. A letöltött kérelemben megadja a szükséges adatokat, majd a kérelmet lementi.
  3. Belép a Magyarorszag.hu weboldalra felhasználó nevével és jelszavával.
  4. Kiválasztja a hitelesítés menüpontot.
  5. A Fájl feltöltése ide négyzetbe behúzza a számítógépére lementett és kitöltött kérelmet, kiválasztja az Önnek tetsző opciót (pdf vagy ASIC), majd az ÁSZF elfogadását követően a feltöltés menügombra kattint.
  6. A szolgáltatás elhelyezi az elektronikus aláírást a nyomtatványon.
  7. Sikeres elektronikus aláírást követően, a kérelmét megküldi a BISZ Zrt.-nek az info@bisz.hu e-mail címre.

 

FONTOS! A magyarorszag.hu –n keresztül megküldött kérelmek csak és kizárólag 24 órán belül tölthetők le, azt követően már nem! Kérjük, hogy ennek figyelembe vétele mellett munkaszüneti napokon és a hétvégén mellőzék a megkeresés(ek) benyújtását.

 

Amennyiben nem rendelkezik cégkapus ügyintézési lehetőséggel, úgy kérelmét postai úton tudja benyújtani, eredeti aláírással és tanúztatással ellátva Társaságunk postacímére: BISZ Zrt. 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27.

  

Tájékoztatjuk, hogy a kérelme, abban az esetben is teljes bizonyító erejű magánokiratnak számít, ha azt kizárólag kézzel írva készíti el. Ebben az esetben nem szükséges a tanúztatás. Az ilyen módon elkészített kérelem (formanyomtatvány szerinti adattartalommal) postai úton, eredetiben juttatható el a fentiekben megadott postacímünkre.