Szolgáltatás áttekintése - Vállalkozási KHR

 A KHR szolgáltatás a hazai bankok, hitelintézetek által működtetett hitelinformációs adatbázis. A KHR segítségével a bankok megosztják egymás között ügyfeleik hiteladatait. A céljuk ezzel az, hogy információval lássák el egymást a hitelbírálat során azért, hogy megkönnyítsék a jó hitelmúlttal rendelkező adósok számára a hitelhez jutást, védjék az ügyfeleiket a túlzott eladósodás veszélyeitől, valamint általában csökkentsék a hitelezéssel járó kockázatokat.

A KHR működtetésére a 2011. évi CXXII. törvény kötelezi a hitelintézeteket. A KHR célját a törvény az alábbi módon fogalmazza meg:

„A Központi Hitelinformációs Rendszerben […] nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.”

A KHR tehát a felelős hitelnyújtás támogatásával mind az ügyfelek („adósok”), mind pedig a hitelintézetek („referenciaadat-szolgáltatók”) érdekeit egyaránt szolgálja.

A szolgáltatásban résztvevők köre

A KHR rendszer működése három szereplői kört érint, amelyek a következők:

 • KHR szolgáltató: A központi KHR adatbázist a BISZ Zrt. üzemelteti, biztosítva a hozzáférést a törvényi szabályozásnak megfelelően.

 • Bankok és pénzügyi intézmények: A hitelezéssel vagy hitel jellegű termékek, illetve szolgáltatások nyújtásával foglalkozó intézetek jogosultak a KHR adatbázisból információk lekérdezésére, valamint adatok feltöltésére. Ilyenek a bankok, takarékszövetkezetek, lízingcégek, személyi kölcsön vagy áruhitel, lakáshitel nyújtására szakosodott cégek, és további pénzügyi vállalkozások. Nem csatlakozhatnak olyan intézmények, mint a NAV, minisztériumok, önkormányzatok, közüzemi és telekommunikációs szolgáltatók, civil szervezetek.

 • Ügyfél: Magánszemélyek és vállalkozások, akiknek ügyfél és hitelszerződés adatait (valamint a törvényben meghatározott egyes mulasztásokkal, visszaélésekkel kapcsolatos adatait) a hitelintézetek a KHR rendszerbe továbbítják.

A KHR mind a lakossági, mind pedig a vállalkozói ügyfélkörről nyilvántart adatokat. A KHR ennek megfelelően két részből („alrendszerből”) áll:

 • a lakossági alrendszer a magánszemélyek adatait,

 • a vállalkozási alrendszer a vállalkozások adatait tartja nyilván.

A KHR úgynevezett teljes listás nyilvántartás, vagyis mind pozitív információkat (a kötelezettségeiket rendben fizető adósok tekintetében), mind pedig negatív adatokat (mulasztással rendelkező adósok, vagy visszaélések tekintetében) tartalmaz.

A KHR vállalkozási alrendszere

A KHR vállalkozási alrendszere a hitelintézetek vállalkozási ügyfeleinek KHR hatálya alá tartozó adatait tartalmazza. A vállalkozásokról szóló nyilvántartás az alábbi adatköröket öleli fel:

 • Hitelszerződésekről és egyéb KHR hatálya alá tartozó finanszírozási szerződésekről szóló információk

 • Hitelkésedelmek információi

 • Fizetésképtelenségre (bankszámla sorbaállásokra) vonatkozó információk

 • Bankkártya elfogadással kapcsolatos visszaélések

A KHR vállalkozási nyilvántartása a teljes hazai bankszektor összes élő, és elévülési időn belüli lezárt szerződésének adatairól kezel információt. A nyilvántartott adatokhoz a bankok az ügyfél külön hozzájárulása nélkül hozzáférhetnek hitelbírálat, hitel felülvizsgálat során.

Nyilvántartott alapvető cégadatok

A vállalkozási alrendszerben az adatszolgáltatók ügyfeleinek azonosítása az adószámukból származtatott törzsszám alapján történik. A nyilvántartott alapvető cégadatok a következők:

 • Vállalkozás neve (cégnév, vagy egyéni vállalkozó esetén a magánszemély neve)

 • Székhely címe

 • Adószám

 • Cégforma

 • Cégjegyzékszám

 • Vállalkozói igazolvány száma (egyéni vállalkozók esetén)

 • A KHR a cég adataihoz kapcsolva tartja nyilván a hitelszerződések, késedelmek, fizetésképtelenségek és bankkártya elfogadóhelyi visszaélések adatait.

A nyilvántartott ügyfél információk egészen addig szerepelnek a KHR-ben, amíg az ügyfélhez kapcsolódóan valamilyen hitelszerződés, fizetésképtelenség vagy visszaélés szerepel a nyilvántartásban, majd ezt követően nyomtalanul törlésre kerülnek.