Hitelszerződés nyilvántartás

 A vállalkozások hitelszerződés-adatait tartalmazó adatbázis egy teljes körű (pozitív és negatív adatokat egyaránt kezelő) nyilvántartás, amely a hazai hitelintézetek által kötött valamennyi jelenleg élő, valamint elmúlt 5 évben lezárt vállalkozói hitel- vagy hiteljellegű szerződés adatait tartalmazza. Egy vállalkozói ügyfélhez tetszőleges számú szerződés tartozhat.

Nyilvántartott szerződésadatok

A KHR számos információt tart nyilván a szerződésekről. Ezek a következők:

 • Hiteltermék/finanszírozás fő típusa (évben belüli, éven túli ill. bank szempontjából mérlegen belüli, vagy kívüli-e)

 • Hiteltermék altípusa (hitelek/kölcsönök, hitelkeret, faktoring, lízing, különféle garanciák és egyéb terméktípusok)

 • Szerződéskötés dátuma

 • Szerződés lejáratának dátuma

 • Szerződés összege és devizaneme

 • Szerződés aktuális státusza (élő, lezárt)

 • Fennálló tőketartozás összege és devizaneme

 • Rendszeres törlesztésre vonatkozó információk (törlesztő részlet összege, devizaneme, törlesztési mód)

 • Előtörlesztésre vonatkozó információk (előtörlesztés dátuma és összege, fennálló tőketartozás összege és devizaneme)

 • Teljesítés késedelmi állapota (azaz jelenleg késedelmes-e a szerződés?)

 • Szerződés állapota (lehetőségek: normál állapot, normál ügymenet szerint lezárás alatt, lejárt, kényszerlejárt, felmondott, beváltott bankgarancia)

 • A problémás követelés összege (tőke, kamat, díjak összesen) és devizaneme

 • Megszűnés dátuma

 • Megszűnés módja (lehetőségek: rendben megszűnt, új hitelszerződéssel rendezve, megegyezéssel megszűnt, késedelmet követően megfizette a tartozást, sikeres behajtással rendeződött, veszteségleírással zárult)

 • Megjegyzés

 • Információ arra vonatkozóan, hogy a szerződést jelenleg kezelő bank egy másik banktól vette át azt (követelésértékesítés, üzletág-értékesítés vagy fúzió során).

A fennálló tőketartozás és a rendszeres törlesztés összegére, devizanemére vonatkozó információkat valamennyi pénzintézet havi rendszerességgel (minden hónapban a tárgyhót követő ötödik munkanapig) aktualizálja a KHR-ben, lehetővé téve, hogy a hitelbírálat során a mindenkor aktuális eladósodottsági szintek fényében történhessen az ügyfél hitelképességének pontos felmérése.

A KHR a fentieken túl nyilvántartja, hogy az adott szerződést melyik bank (illetve bankfiók) kezeli, azonban ez az információ csak a karbantartásra jogosult hitelintézet meghatározására szolgál, ehhez az információhoz más bankok nem férhetnek hozzá.

Hitelkésedelmek nyilvántartása

A rendszerbe a hitelszerződések adatain túl a késedelmek adatai is rögzítésre kerülnek, összeghatártól függetlenül. Egy szerződéshez tetszőleges számú késedelem tartozhat a KHR-ben, hiszen egy cég valamely hitelszerződése élete során akár több alkalommal is késedelembe kerülhet fizetési kötelezettségeinek nem teljesítésével. Értelemszerűen a felrögzített késedelmek közül maximum egy lehet élő késedelem.

A szerződéshez kapcsolódó késedelmi adatok a lezárást követően 5 éven keresztül tárolódnak a rendszerben.

A KHR az alábbi információkat tartja nyilván az egyes késedelmekről:

 • Késedelem bekövetkeztének dátuma (lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékessége)

 • Késedelem összege és devizaneme

 • Késedelem megszűnésének dátuma

 • Késedelem megszűnésének módja (lehetőségek: ügyfél rendezte, más személy rendezte, szerződésmódosítással/prolongálással rendeződött, fedezet igénybevételével rendeződött)