Törvényi háttér és határozatok

A BISZ Zrt. működését, és a Központi Hitelinformációs Rendszer valamint a Központi Nyilvántartás felhasználását a hatályos törvényi keretek biztosítják, illetve szabályozzák. Ezek az alábbiak:

 • CXXII. tv. (Khrtv) 2015. szeptember 1-től hatályos verziója

A 2011. évi CXXII. tv. (Khrtv) a módosításokkal egységes szerkezetben - hatályba lépés 2015. szeptember 1.

 • A havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel és a Központi Nyilvántartással kapcsolatos jogszabályok:

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról

 • Adatvédelmi törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a BISZ Zrt. és a KHR szempontjából lényeges pontjai a következők:

14. § (1) Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését,

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Ezeket a pontokat megfelelően körülírja a KHRtv. 15§ (7) és 16.§. (1) bekezdése. Azaz bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, azt mely Referenciaadat-szolgáltató adta át, valamint arról hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz. A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, kérheti a vitatott referenciaadatok helyesbítését, illetve törlését.

MNB határozatok

A Társaság rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges az MNB Pénzügyi Stabilitás Tanácsa (korábban: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által kibocsátott engedéllyel, illetve határozattal:

 • H-EN-I-552/2014 MNB határozat (Központi Nyilvántartás működtetésének és tevékenységi kör bővítésének engedélyezése)
 • H-EN-I-1371/2013 MNB Pénzügyi Stabilitás Tanácsi határozat

 • PSZÁF EN/I-97/2012.számú határozat

 • PSZÁF EN/I-538/2011.számú határozat

 • PSZÁF EN/I-1475/2010.számú határozat

 • PSZÁF EN/I-155/2010. számú határozat

 • PSZÁF E/I-645/2006. számú határozat

 • PSZÁF E/I-562/2006. számú határozat

 • PSZÁF E/I-482/2006. számú határozat

 • PSZÁF 2566/1999. számú határozat