Sorbanállás nyilvántartás

 A KHR nyilvántartja, ha egy vállalkozás fizetésképtelenné válik. A nyilvántartás szempontjából a fizetésképtelenség azt jelenti, hogy a szóban forgó vállalkozás valamely bankszámlájával szemben 30 napot folyamatosan meghaladó módon, 1 millió forintnál több kiegyenlítetlen sorbanálló követelést tartanak nyilván.

A sorbanállás ténye arra utalhat, hogy az érintett vállalkozás fizetésképtelenné vált, vagy pedig nem akar eleget tenni fizetési kötelezettségeinek. Az 1 millió forintos kiegyenlítetlen sorbanállás egy hitelintézetnél vezetett számlával szemben egy vagy több követelésből is állhat.

A 30 napos időintervallum számlálása azon a napon kezdődik meg, amelyen a sorban álló követelések összege először meghaladja az 1 millió forintot. Ha a sorbanálló követelések összege bármikor 1 millió forintra vagy az alá csökken a 30 napos határ elérése előtt, a számlálás abbamarad, majd elölről kezdődik, ha újra 1 millió forint fölé kerül a sorbanállás összege.

A bankszámla sorbanállásokról szóló információ a sorbanállás megszűnését követően 5 évig szerepel a KHR-ben.

Fizetésképtelenségről nyilvántartott adatok

A sorbanállások valamint az érintett bankszámlák tekintetében a KHR az alábbi információkat rögzíti:

  • Bankszámla száma

  • Sorbanállás kezdete

  • Sorbanállás összege, devizaneme

  • Megjegyzés

  • Sorbanállás megszűnésének dátuma

  • Sorbanállás megszűnésének módja (lehetőségek: sikeres kiegyenlítés, a harmadik fél visszavonta követelését, követelés nem teljesíthető, követelések együttes összege 1 millió forint alá csökkent)

A KHR a fentieken túl nyilvántartja, hogy az adott sorbanállást melyik bank (illetve bankfiók) kezeli, azonban ez az információ csak a karbantartásra jogosult hitelintézet meghatározására szolgál, ehhez az információhoz más bankok nem férhetnek hozzá.