Nyilvántartott adatok köre

Pontosan milyen adatokat kezel a nyilvántartás?

A Központi Nyilvántartás csak a céljának megvalósításához minimálisan szükséges adatokat tárolja.

Pontosan milyen adatokat kezel a nyilvántartás?

A nyilvántartás az alábbi adatköröket kezeli:

  • Nyilatkozatot tevő, vagy nyilatkozatot visszavonó magánszemély adatai
  • Nyilatkozat adatai
  • Visszavonó rendelkezés adatai

A nyilatkozattevő magánszemélyekről az alábbi adatokat kezeli a nyilvántartás:

  • Családi és utónév
  • Születési családi és utónév
  • Születési hely
  • Születési idő
  • Anyja születési családi és utóneve

A nyilatkozatokról, valamint a visszavonó rendelkezésekről az alábbi adatokat rögzíti a nyilvántartás:

  • Bank vagy takarékszövetkezet neve, rövid neve és engedélyének száma
  • A nyilatkozat vagy visszavonó rendelkezés megtételének dátuma