A nyilvántartás működése

A bankok az ügyfeleik által tett nyilatkozatokat és az esetleges visszavonó rendelkezéseket – azon túl, hogy értelemszerűen maguk is nyilvántartják – a Központi Nyilvántartásnak is átadják. A nyilatkozat vagy visszavonó rendelkezés központi rögzítésére a bankoknak öt munkanap áll rendelkezésére.

A Központi Nyilvántartás fogadja a számlavezetők által beküldött információkat és nyilvántartja azokat. A nyilvántartás a beküldött adatok fogadását minden esetben nyugtázza.

Hogyan segíti elő a Központi Nyilvántartás azt, hogy mindenkinek csak egy érvényes nyilatkozata legyen?

A nyilvántartás minden magánszemélyre vonatkozóan tárolja a bankoktól érkezett nyilatkozatokat és visszavonó rendelkezéseket. Éppen ezért a nyilvántartás segítségével mindig pontosan tudni lehet, hogy

  • egy adott ügyfél rendelkezik-e aktuálisan érvényes nyilatkozattal,

  • ezt a nyilatkozatot melyik banknál vagy takarékszövetkezetnél tette,

  • valamint hogy mikor tette a nyilatkozatot.

A nyilvántartásból az is kiderül, ha valakinek nincs érvényes nyilatkozata.

Amikor egy számlavezető információt küld a nyilvántartásnak arról, hogy valamelyik ügyfele nála új nyilatkozatot tett, akkor a Központi Nyilvántartás letárolja ezt a nyilatkozatot és ellenőrzi, hogy az adott illetőnek valamelyik másik banknál van-e korábban tett, érvényes nyilatkozata. Ha igen, akkor a nyilvántartás értesítést küld ennek a másik banknak, hogy az ügyfél ott megtett korábbi nyilatkozata ezennel hatályát veszítette. Így nem fordulhat elő olyan eset, hogy valaki egyszerre több helyen is él a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséggel. Minden nyilatkozat csak addig hatályos, ameddig az ügyfél nem rendelkezik a nyilatkozat visszavonásáról, vagy pedig máshol egy új nyilatkozatot nem tesz.

A Központi Nyilvántartás használata a bankok számára kötelező

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás teljes legyen, a pénzforgalmi szolgáltatóknak kötelező használniuk a Központi Nyilvántartás szolgáltatásait. Ez azt jelenti, hogy mind a nyilatkozatokról, illetve visszavonó rendelkezésről adatokat továbbítanak a nyilvántartásba, mind pedig fogadniuk kell a nyilvántartásból érkező értesítéseket a hatályukat vesztett nyilatkozatokról.

Mikortól működik a nyilvántartás?

A Központi Nyilvántartás 2014. december 1-től működik üzemszerűen, de értelemszerűen tartalmazza a törvényi határidő kezdetétől, azaz 2013 december 1-től megtett nyilatkozatokat is.