Központi Nyilvántartás feltöltése

 A díjmentes készpénzfelvétel lehetőségének kezdete és a nyilatkozatok nyilvántartása időben nem esnek egybe: a nyilatkozatokat már 2013. december 1-től meg lehetett tenni, azonban a Központi Nyilvántartás csak 2014. december 1-től működik üzemszerűen. Ez azt jelenti, hogy egy éven keresztül a különböző bankoknál tett nyilatkozatok központi összevezetése és ellenőrzése nem történt meg, minden bank csak saját maga gyűjtötte a saját nyilatkozatait.

A törvény szerint, 2014. december 1-ig csak akkor jogszerű egy ügyfélnek új számlára vonatkozóan nyilatkoznia a díjmentes készpénzfelvételről, ha előtte rendelkezett a korábbi számlájára tett nyilatkozata visszavonásáról. A nyilvántartás elindulását követően azonban ilyen visszavonó rendelkezéseket már nem szükséges tenni, hiszen új nyilatkozat esetén a Központi Nyilvántartás automatikusan értesíti az ügyfél korábbi bankját arról, hogy a díjmentességre vonatkozó eddigi nyilatkozat érvényét vesztette.

Mi történik, ha valaki korábban egyszerre több helyen is igénybe vette a díjmentességet?

A kezdeti egy éves átmeneti időszak során előfordulhat, hogy valakinek egyszerre több helyen is volt érvényes nyilatkozata, például ha az illető új nyilatkozat megtétele előtt elfelejtett másik bankjánál vezetett számlájára vonatkozóan rendelkezni a korábban ott tett nyilatkozata visszavonásáról.

Az ilyen eseteket rendezi a Központi Nyilvántartás üzemszerű indulását megelőző kezdeti adatfeltöltési időszak, amely 2014 októbere és novembere során zajlik le. Ez alatt az időszak alatt valamennyi bank és takarékszövetkezet visszamenőlegesen beküldi a nyilvántartásba az összes hozzá korábban beérkezett nyilatkozat adatát. Az adatokat a Központi Nyilvántartás feldolgozza, és meghatározza, hogy az egyes ügyfelek esetén mikor melyik nyilatkozat volt valójában érvényben. Az érvényes nyilatkozatok megállapítása úgy történik, hogy az ügyfél időben elsőnek tett nyilatkozata az érvényes mindaddig, amíg az visszavonásra nem került. A feldolgozás során nyilvánvalóan kiderülnek azok az esetek, amikor valaki esetleg párhuzamosan több helyen, több számlájára vonatkozóan is igénybe vette a díjmentességet.

A kezdeti adatfeltöltéshez tartozó ellenőrzések eredményeiről a Központi Nyilvántartás 2014. december 1-én tájékoztatja az érintett bankokat. A bankok, takarékszövetkezetek ezt követően jogosan dönthetnek úgy, hogy a kapott információk alapján utólag kiszámlázzák az érvénytelen nyilatkozatok miatt fel nem számított díjakat az ügyfeleiknek.